Oktubre 2023 Kampanya sa Pagiging Kaanib: Maligayang Pagdating, Mga Bagong Miyembro!

Tapos na ang aming kampanya sa pagiging kaanib sa Oktubre, at ikinagagalak naming ihayag na nagkaroon kami ng 6,113 na miyembro nitong mga nakaraang araw! Nagkaroon ng kontribusyon mula sa 74 na bansa para sa kabuuang US$192,743.11.

Bagamat tapos na sa ngayon ang kampanya sa pagiging kaanib, maaari pa rin kayong maging miyembro anumang oras sa buong taon. At sa pagsali bago ang ika-30 ng Hunyo 2024, sa ganap na 23:59 UTC, magkakaroon kayo ng karapatang bumoto sa aming taunang halalan para sa Lupon ng mga Tagapangasiwa ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) sa Agosto sa susunod na taon.

Habang abala ang aming pangkat ng Pagpapaunlad at Kaaniban sa pagpapadala ng inyong mga regalo ng pasasalamat, nais naming ipaabot kung gaano kahalaga ang inyong suporta sa mga taon na narito kami, pinansyal man, sa pamamagitan ng pagboboluntaryo, o sa pagpapadala ng mensaheng naghihikayat sa amin. Ang taong ito’y nagdala ng hindi inaasahang paghihirap, ngunit natutuwa kami na nalampasan natin ang mga ito nang magkasama.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.