Oktubre 2023 Kampanya sa Pagiging Kaanib: Ang Kahulugan ng Pagiging Kaanib

Matapos hindi gumana ang Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), Fanlore, at aming form para sa donasyon nang dahil sa pag-atake sa pamamagitan ng DDoS noong Hulyo, maraming tagahanga ang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay donasyon sa mga sumunod na buwan. Labis naming pinahahalagahan ang inyong kabutihang-loob at pagnanais na rumesponde sa mga pag-atake na nagpapakita ng inyong suporta. Nakatanggap kami ng 35% na pagtaas sa mga donasyon noong Hulyo at Agosto 2023 kumpara noong Hulyo at Agosto 2022.

Dahil dito, sa kasagsagan ng aming kampanya sa pagiging kaanib ngayong Oktubre, nais namin kayong hikayatin na maging miyembro ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) – ang di-kalakal na organisasyon sa likod ng AO3 at Fanlore, bukod sa iba pang mga proyekto – at patuloy na makilahok. Kung kaya ang aming baner sa kampanya para sa pagbibigay ng donasyon ay susubaybayan ang mga panibagong miyembro at hindi ang nalikom na pera.

Ano ang kaaniban sa OTW?

Maaari kayong maging miyembro ng OTW sa pagbibigay ng US$10 na donasyon o higit pa. Magbibigay ang kaaniban sa inyo ng karapatang bumoto sa mga kandidatong naghahangad sumali sa Lupon ng mga Tagapangasiwa – ang namumunong lupon ng OTW. Mayroon kayo hanggang ika-30 ng Hunyo 2024 upang maging miyembro kung nais ninyong bumoto sa halalan sa susunod na taon, na magaganap sa Agosto.

  • Upang maging miyembro, dapat pinili ninyo ang “Yes” (Oo) sa tanong na nasa katapusan ng form ng donasyon.
  • Hindi kayo magiging miyembro sa pagbibigay ng US$1 na donasyon nang sampung beses: dapat hindi ito bababa sa US$10 sa iisang donasyon.
  • Bagamat hindi magagamit para sa pagkakaanib ang pagtutugma ng donasyon mula sa employer, maaaring madoble ng mga tagahanga na nasa Estados Unidos ang kanilang kontribusyon sa paraang ito. (Makipag-ugnayan sa inyong HR upang malaman kung ito’y isang opsyon para sa inyo!)

Ang pagiging miyembro ng OTW ay hindi kahalintulad ng pagkakaroon ng account sa AO3.

Walang koneksyon ang inyong pagkakaanib sa OTW sa anumang account na mayroon kayo sa AO3 o sa alinman sa aming ibang proyekto, at hindi makapagbibigay ang pagkakaanib sa OTW ng akses sa alinmang lugar online. Noon pa ito sadyang pinagdesisyunan ng OTW upang masigurong hindi nakatali ang inyong kasaysayan sa pagbabasa, kathang nilikha, at pamamatnugot na ginawa sa Fanlore sa pangalan ng inyong pitaka o impormasyon sa pagbabayad.

Ngunit bukod sa makakaboto kayo sa halalan ng Lupon ng OTW, makakakuha kayo ng magagandang kagamitan kapag naging miyembo kayo nang ilang magkakasunod-sunod na taon.

At tungkol sa mga magagandang kagamitan, ito ang ilan sa mga panibagong regalo ng pasasalamat na makukuha ng mga tagapagbigay ng donasyon:

Itim na patayong layout pin na may pulang logo ng AO3 sa gitna at pulang bar at kulay-abo na linya sa taas.Puting pahigang layout sticker na may logo ng AO3 sa bandang kaliwa sa ibaba at 4 na puso na palaki nang palaki at papula nang papula na may mga salitang 'my fandoms'. May overlay ng braille sa mga imahe na nagsasaad ng 'kudos logo/with big hearts/"I [heart]/my fandoms"' (logo ng kudos/na may malalaking puso/"[heart]/ ko ang aking fandoms&quot).

pin ng AO3 at sticker ng Braille na nagsasaad “I [heart]/my fandoms” ([heart]/ ko ang aking mga fandom)

Magsisimula sa US$40 ang mga regalo ng pasasalamat na ito. Maaari rin kayong magtakda ng umuulit na donasyon at mag-ipon para sa regalong inyong nagustuhan. Isasama ang mga tagubilin kung paano ito gawin sa resibo ng inyong donasyon.

Alamin ang iba pa

Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa pagkakaanib at donasyon, tingnan ang aming FAQ o makipag-ugnayan sa Pagpapaunlad at Kaaniban.

Pinahahalagahan namin ang lahat ng inyong mga donasyon, pagboboluntaryo, mapanghikayat na mensahe, at nakatutuwang meme. At para sa inyo na nais tumulong ipalaganap ang tungkol sa aming kampanya sa pagiging kaanib, gamitin ang #otwmembers sa inyong mga paskil! Makatutulong ito na makita namin ang inyong mga mensahe at pagpapalaganap.

Maraming salamat sa inyong suporta at sana’y marami sa inyo ang sumapi sa amin!


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.