Oktoberkampanjen: Vi skyddar

En av de bästa sakerna med OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är att vi vägrar behandla fans som handelsvaror.

Fandom blir mer och mer synligt för allmänheten — inte bara på grund av den sprudlande kreativiteten, utan för att den uppfattas som ekonomiskt värdefull för skapare, producenter och marknadsförare. Ditt stöd hjälper OTW att förespråka synen på fandom som en fri gemenskap oberoende av kommersiella intressen.

Olika kreativa industrier uppvaktar fans, men inte alltid med förståelse för eller omsorg om fansens egna intressen. Fans är mer än bara gratis arbetskraft och deras verk är mer än en möjlig ny inkomstkälla.

OTW skapades som svar på erfarenheter av alltför många tjänster som visade sig vara sårbara för kommersiell exploatering och kontroll, eller som rentav försvann utan hänsyn till de fans som byggt upp gemenskaper med hjälp av dessa tjänster. OTW har länge vidhållit att fandom ska vara en zon där medlemmarna har makt, vilket innebär att det behöver finnas platser för fans som är fria från kommersiell exploatering, inflytande och kontroll. Mångfald ger oss styrka och den mångfalden inbegriper att bevara ideella verk av fans. Från vår verksamhetsidé: ”Vi är proaktiva och innovativa när det gäller att skydda vårt arbete från kommersiell exploatering och försvara det från rättslig prövning.”

En metod vi har för detta är genom vår Juridiska kommittés arbete med att företräda fans och förespråka en frikostig tolkning av lagarna kring tillåten användning när det gäller verk av fans. Vi arbetar också för att skydda skapare av transformativa verk på olika sätt: genom att ge enskilda fans råd om hur de ska hantera upphovsrätt och andra juridiska frågor, genom att delta i samtal om upphovsrättslag och DMCA, genom att varna fans för scenarier som kan vara exploaterande, eller genom att erbjuda fans information och svar på frågor.

Om du gör en donation till OTW kan du hjälpa oss fortsätta vårt arbete för att göra fandom till en livfull miljö där du fritt kan skapa och ta del av verk av fans.