Oktober Campagne: Wij doen aan belangenbehartiging

Veel fans ontdekken de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) wanneer ze Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) of Fanlore ontdekken, maar niet al onze bezoekers realiseren zich dat de OTW ook een belangenbehartigingsgroep is, of wat dat inhoudt.

Voor de OTW betekent dit dat we niet alleen plekken bieden om fanwerken te beschermen en behouden. Het betekent dat we ook onze stem lenen aan publiekelijke conversaties over fandom en fanwerken. We spreken in de press om het publiek beleid en percepties over fanwerken en remix cultuur dat ons als fans beinvloed te verbeteren. Jullie steun helpt ons op meer manieren en op meer plaatsen ons uit te laten over zaken die ons alleen aangaan.

De OTW vindt het vooral belangrijk om te pleiten voor vrouw-gedreven plekken. Veel te vaak wordt modern fandom gezien als een voornamelijk mannelijk gebied; zij het in gebieden als sportfandom, traditioneel sci-fi fandom, of nieuwere fandoms. Wij geloven in de waarde van online fanwerk-gebaseerde gemeenschappen waarin vrouwen, queer, genderqueer, gekleurde mensen en andere gemarginaliseerde fans samen komen.

Voor ons begint en eindigt belangenbehartiging voor deze plekken niet alleen met een online handreiking. Dat is waarom we ons meer focussen op bereik op plekken zoals conventies. Dit jaar hebben we OTW vertegenwoordigers gestuurd naar Comic-Con en Worldcon, en we werken aan de ontwikkeling van nog meer bronnen voor iedereen die de OTW of haar projecten wil representeren op conventies.

Wij erkennen ook dat bereik soms groter is dan alleen fandom: dat is waarom we recentelijk een evenement op Dragon Con hebben gesponsord in samenwerking met EFF om te pleiten voor online privacy rechten. We zijn ook aanwezig geweest op andere fandom-vriendelijke evenementen zoals AdaCamp, een open source trainingskamp gericht op vrouwen in techniek en open source cultuur. En, zoals altijd, door middel van ons rechtsgerelateerde werk hebben we gepleit voor krachtige fanplekken en grotere creatieve vrijheid onder huidige copyright wetten. Deze activiteiten geven onze vrijwilligers de kans vertrouwen te krijgen in hun vaardigheden en capaciteiten terwijl ze de OTW’s capaciteit om haar werk te doen verbeteren.

Wij geloven dat onze belangenbehartiging ons helpt een meer positief motiverende fanplek te creeren voor onszelf en onze gemeenschap. Door een donatie te maken voor de OTW help jij mee te verzekeren dat we kunnen blijven doorgaan met het gebruik van onze stemmen om ons uit te spreken over fanwerken voor nog vele jaren.

Geen onderdeel van een categorie

Comments are closed.