Oktober Campagne: Wij beschermen

Een van de beste dingen aan de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) is dat we weigeren leden van fandom te behandelen als handelswaar.

Steeds meer komt fandom in het publiekelijk oogpunt te staan — niet alleen om haar creatieve energie, maar om haar opgemerkte waarde voor ontwikkelaars, producenten, en marketers. Jouw hulp helpt de OTW te pleiten voor fandom als een vrije ruimte gescheiden van commerciele interesses.

Verscheidene creatieve indusctrieën proberen fans te winnen, maar niet altijd met een begrip van of bezorgdheid voor de interesses van de fans zelf. Fans zijn meer dan gratis werk, en fanwerken zijn meer dan een potentiele nieuwe bron van inkomsten.

De OTW is gevormd als een antwoord op ervaring met te veel services die kwetsbaar bleken te zijn voor commerciele exploitatie en controle, of zelfs geheel verdwenen, zonder zorg voor de fans die gemeenschappen hadden gebouwd met behulp van deze services. De OTW heeft de mening dat fandom een motiverende plek zou moeten zijn voor haar leden altijd volgehouden, wat betekent dat er plaatsen voor fandom zouden moeten zijn die vrij zijn van commerciele exploitatie, invloed, en controle. Diversiteit geeft ons kracht, en die diversiteit bevat ook het behouden van noncommerciele fanwerken.

Vanuit onze mission statement: “Wij zijn proactief en innovatief in het beschermen en verdedigen van ons werk tegen exploitatie en juridische uitdagingen.”

Een manier waarop we dat doen is door middel van het werk dat ons Legale Bijstands comité doet met het pleiten voor fans en liberale interpretaties van “fair use” wetten op het gebied van fanwerken. Wij werken ook om transformatieve creators te bescherpen, door het geven van advies aan individuele fans over het omgaan met copyright en andere legaliteits situaties, door participatie in conversaties over copyright en het DMCA; door het waarschuwen van fans over mogelijke exploitatieve scenarios; en door het aanbieden van informatie en het beantwoorden van vragen.

Door vandaag een donatie over te maken naar de OTW kun jij ons helpen door te gaan met helpen fandom een levendige omgeving te houden voor jou om fanwerken gratis te maken en plezier van te ondervinden.