Oktober 2015 Nieuwsbrief, editie 96

I. NOG EEN JURIDISCHE OVERWINNING!

Op 27 oktober 2015 heeft het U.S. Copyright Office haar Regelgeving met betrekking tot uitzonderingen op sectie 1201 van de Digital Millennium Copyright Act vrijgegeven. Vorig jaar heeft de Legal Committee (Juridische Commissie) van de OTW aan het Copyright Office gevraagd om de uitzondering te vernieuwen die fan video makers toestaat om de kopieer beschermingen op DVD’s en digitale bronnen te omzeilen, en om de uitzondering uit te breiden om ook Blu-Ray discs hierbij in op te nemen. En op 27 oktober hebben we gewonnen! De nieuwe versie van de uitzondering, die meteen van kracht is, staat mensen toe om kopieer beschermingen te omzeilen zodat ze korte stukken van films, televisie shows, en andere video’s kunnen bemachtigen met als doel het maken van niet-commerciële video’s die kritiek of commentaar geven op het originele werk. De uitzondering staat het gebruik van ‘scherm capture’ technologie expliciet toe en staat ook het omzeilen van kopieer beschermingen op DVD’s, digitale bronnen en Blu-Ray discs toe als deze nodig zijn om materiaal van hoge kwaliteit te produceren.

We zijn al sinds september 2014 bezig met deze specifieke poging tot vernieuwing en uitbreiding, en omdat het proces elke drie jaar om een vernieuwing vraagt, verwachten we dat we dezelfde strijd over twee jaar moeten leveren. Tot die tijd willen we de Electronic Frontier Foundation bijzonder bedanken, omdat zij zich bij ons hebben gevoegd in dit gevecht, en de vele vidders die hebben gereageerd op onze oproepen voor verhalen en uiteenzettingen over waarom deze uitzondering belangrijk is voor wat zij doen.

De Juridische Commissie heeft zich ook bij bondgenoot Public Knowledge gevoegd voor het indienen van commentaar bij de Intellectual Property Enforcement Coördinator van het U.S. Office of Management and Budget als antwoord op het verzoek van die instelling om commentaar te leveren op hun plan voor het afdwingen van intellectueel eigendom. Het commentaar bevat specifieke aanbevelingen en legt de nadruk op het belang van het in overweging nemen van de belangen van het publiek, inclusief gebruikers die schade kunnen ondervinden van bijzonder agressieve afdwinging van intellectueel eigendom wetten.

II. OKTOBER FONDSENWERVING

Onze Development & Membership Committee (Ontwikkeling & Lidmaatschap Commissie) rondde een succesvolle fondsenwerving af eerder deze maand, waarbij ze US $171.363,- hebben opgehaald! We blijven doorgaan met het verzenden van de donatie premiums. We willen iedereen die de premium nog niet heeft ontvangen vragen om contact met ons op te nemen via het Ontwikkeling & Lidmaatschap contactformulier. Als je contact met ons opneemt gaan we op zoek naar een oplossing om toch jouw premium bij jou te kunnen krijgen. We hebben veel dingen geleerd van deze fondsenwerving, en we kijken ernaar uit om deze lessen te kunnen toepassen bij de volgende werving. De Translation Committee (Vertaling Commissie) heeft met succes samengewerkt met Ontwikkeling & Lidmaatschap voor de fondsenwerving, waarbij ze meer dan 150 documenten hebben geproduceerd in 17 talen!

III. BIJ HET AO3

Deze maand heeft de Accessibility, Design & Technology Committee (Toegankelijkheid, Ontwerp & Technologie Commissie) verschillende kleine updates vrijgegeven die diverse problemen hebben geadresseerd, waaronder een aantal aanpassingen aan onze infrastructuur. We zijn ook zeer enthousiast om een voorproefje van commentaar moderation te geven, maar we hebben nog geen druk op de startknop kunnen geven omdat we recente traagheid en downtime van de site aan het onderzoeken zijn en proberen op te lossen.

De Abuse Committee (Misbruik Commissie) ontving ongeveer 450 tickets in oktober. De meeste van deze tickets waren binnen een paar dagen opgelost, hoewel we ook een aantal lastige tickets hebben gekregen. Probeer geduldig te zijn als je niet meteen een antwoord krijgt – hoe complexer het probleem, hoe meer tijd we nodig hebben om het te onderzoeken.

De Tag Wrangling Committee (Tagbeheer Commissie) heeft de richtlijnen herzien voor canonical personage tags die groepen mensen representeren (om te verduidelijken dat ze niet ge-metatagged of ge-subtagged moeten worden aan individuele personages), dat zowel de druk op de servers moet gaan verminderen door het verwijderen van de onbehulpzame tag bomen, alsook gebruikers moet helpen om gemakkelijker de werken te vinden waarnaar ze op zoek zijn.

IV. BESTUUR

De Board of Directors (Raad van Bestuur) van de OTW kwam van 2-4 oktober bijeen voor hun Jaarlijkse Bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is de OTW Planning, die is opgesteld door de Strategic Planning Committee (Strategische Planning Commissie), goedgekeurd. De notulen voor alle drie de dagen van de bijeenkomst kun je terugvinden op de Bestuur Bijeenkomst Notulen pagina van onze website.

De Elections Committee (Verkiezingen Commissie) is in de laatste dagen van de OTW Bestuur Verkiezingen voor dit jaar beland. We willen graag alle kandidaten bedanken voor het meedoen. Ze hebben hard gewerkt om de vragen van leden te beantwoorden in hun V&A Reacties en ze hebben meegedaan met vijf Kandidaat Chatsessies. Chat transcripts zijn beschikbaar op onze website. Stem instructies zijn ook gestuurd naar de huidige leden. Voor meer 2015 Bestuur Verkiezingen updates kun je de Verkiezingen Commissie bezoeken op onze Twitter, @otwelections.

De jaarlijkse verkiezingen zijn een team inspanning – en niet alleen van het Verkiezingen team! Veel dank gaat uit naar Ontwikkeling & Lidmaatschap, Vertaling, Communicatie, en meer. Zonder deze en andere commissies die meehelpen achter de schermen, zouden deze verkiezingen niet mogelijk zijn. Bedankt iedereen!

V. HET ZIT HEM IN DE MENSEN

Deze maand heeft de Volunteers & Recruiting Committee (Vrijwilligers & Werving Commissie) Tagbeheer, Communicatie, en Internationalisatie & Voorlichting geholpen met het werven van nieuwe vrijwilligers en stafleden. Iedereen bedankt die een sollicitatie heeft gedaan, en iedereen bedankt die heeft geholpen om het nieuws te verspreiden! We hebben ook een Nog Steeds Bereid Om Te Helpen enquête verstuurd naar alle huidige vrijwilligers, en we waarderen de reacties zeer van onze vrijwilligers die zich in blijven zetten, net als de reacties van de vertrekkende vrijwilligers. Als laatste, maar zeker niet als minste, zijn we begonnen met het inleiden van vrijwilligers van onze wervingsronde in september; een warm welkom aan al onze nieuwe vrijwilligers, en driewerf hoera voor onze huidige vrijwilligers die een nieuwe rol op zich nemen.

Nieuwe Commissie Stafleden: Sofia (Vertaling), Oriontsuki (Vertaling), SunnyB (Vertaling), Cat Goodfellow (Communicatie), James Baxter (Web Strategie, Ontwerp, & Ontwikkeling), Janet Vandenabeele (Communicatie), qwu (Misbruik), Oniondip (Misbruik), Nerine Luna Cyran (Misbruik), Sammie Jarrett (Misbruik), Ilona van der Vegt (Misbruik), shiloh (Misbruik),Miranda (Misbruik), fredoxley (Misbruik), 6 anderen Misbruik, 2 Communicatie, 1 AO3 Documentatie, en 1 Systemen
Nieuwe AO3 Documentatie Vrijwilligers: 1

Nieuwe Tagbeheer Vrijwilligers: 1

Nieuwe Vertaling Vrijwilligers: J4Y en 3 anderen

Vertrekkende Commissie Stafleden: squidgie (Wiki), Janna N. (Support), Noah Feeman (Open Deuren), Jintian (Communicatie), Julia Allis (Communicatie), Ellorgast (Communicatie), Marta-Bee (Communicatie), 2 anderen Communicatie, 1 andere Support, 1 Juridisch, 2 Verkiezingen, 1 Kwaliteitsgarantie & Testing, en 1 Tagbeheer

Vertrekkende AO3 Documentatie Vrijwilligers: briar_pipe

Vertrekkende Tagbeheer Vrijwilligers: Hana Lee, Asha, Swimmies, kiii17, Rana Jones, Elizabeth Moonstone, ryasdfghjkl, en 36 anderen

Vertrekkende Vertaling Vrijwilligers: Erilia Wu en 8 anderen

Voor meer informatie over de bevoegdheden van onze commissies, ga je naar hetcommissie overzicht op onze website.

Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoekde Vertalingspagina op transformativeworks.org.

Geen onderdeel van een categorie

Comments are closed.