Ohjeet tapahtuman lisäämiseksi

Viestinnästä vastaava toimikunta julkaisee kuukausittain kuvauksen tapahtumista, jotka listataan OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) tapahtumakalenterissa.

Kannustamme teitä lisäämään tapahtumia kalenteriin millä tahansa kielellä, kunhan tapahtuma on jokin seuraavista:

1) Faniuteen liittyvä tapahtuma, joka on avoin yleisölle, kyseessä voi olla joko verkossa tai henkilökohtaisesti tapahtuva tapaaminen.
2) Akateeminen tapahtuma, kuten konferenssi, julkaisu tai pyyntö fanitutkimuskirjoituksista.
3) Avoimen lähdekoodin teknologiaan liityvät tapahtumat.

Kuukausitiedote tapahtumista on yhteenveto sen kuukauden kalenterista löytyvistä tapahtumista ja osallistumispyynnöistä seuraavat kriteerit täyttäviin tutkimuksiin:

Onko tutkimuksella eettisen toimikunnan hyväksyntä?

Ymmärrämme, että yksityisesti toimivat tutkijat eivät voi saada tällaista hyväksyntää miltään ylemmältä taholta. Näissä tapauksissa tämän voi korvata ansioluettelolla, jossa kerrotaan aikaisemmat työt ja suositukset ja linkillä avoimesti verkosta löytyviin aiempiin tutkimuksiin.

Onko osallitujille tehty suostumuslomake, jonka voimme linkittää?

Emme lisää tutkimusta, joka ei määrittele osallistujien ikärajoja, tai joka ei määrittele mihin tietoja käytetään, mitä menettelytapoja noudatetaan (jos kyseessä ei ole verkosta löytyvä kysely), kuka pääsee käsiksi tietoihin, ja miten osallistujien yksityisyyttä suojellaan.

Ovatko tutkijan (ja tutkijan toimikunnan tai valvojan) yhteystiedot saatavilla?

Näihin tietoihin tulee sisältyä se, mihin laitokseen he kuuluvat, jos tällainen on olemassa, kuten myös sekä sähköposti- että katuosoite, josta heidät voi tavoittaa.

Jaetaanko saatu tieto yhteisön kanssa tutkimuksen valmistuttua?

Tämä voidaan tehdä ottamalla yhteys Viestintä-toimikuntaan tuloksiin linkittämistä varten.

Ole hyvä ja ota yhteyttä Viestintään, jos haluat lähettää mitä tahansa yllä olevista tiedoista.