Odbor za financije

Tko smo mi

Financije su odgovorne za održavanje OTW-ovih (Organizacija za transformativna djela) knjiga, izradu i praćenje plaćanja, rad s Odborom za izradu i ažuriranje proračuna, pripremu i objavljivanje točnih i informativnih financijskih izvještaja, te osiguravanje da OTW ispunjava sve zahtjeve za podnošenje poreza.

Ako imate bilo kakvih pitanja o financijama OTW-a koja na ovoj stranici i povezanim dokumentima nisu odgovorena, molimo Vas kontaktirajte Odbor za financije.

Naši su donacijski pogoni u travnju i listopadu, ali Vaša se podrška uvelike cijeni cijele godine! Ponovljene mjesečne donacije nam pomažu u planiranju. Kako biste donirali OTW-u, koristite našu stranicu za doniranje.

Prošli izvještaji

Za naše upravne dokumente, godišnja izvješća i porezne prijave, molimo posjetite našu stranicu izvještaja.
Financijska izvješća OTW-a koja su do sada revidirana mogu se naći ovdje:

Za više informacija o donacijama i članstvu, molimo pregledajte našu stranicu o donacijama i članstvu – najčešća pitanja.

Prije 2016. godine naši proračuni nisu bili javno objavljeni. Neke su godine imale interno planiran proračun, a neke nisu bile tako dobro planirane. Najnoviji proračunski podaci mogu se naći na sljedećim poveznicama: