Odbor za finansije OTW-a: Budžet za 2024. godinu

Tokom prošle godine, finansijski tim OTW-a (Organizacije za transformativne radove) je nastavio da radi na osiguravanju da svi računi organizacije budu plaćeni, porezi prijavljeni i budu obavljene sve standardne računovodstvene procedure. Pripreme za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu su u toku!

Tim takođe vredno radi da izađe u susret potrebama OTW-a za 2024. godinu i ponosno predstavlja ovogodišnji budžet (za detaljnije informacije, pristupite tabeli sa budžetom za 2024. godinu):

Troškovi za 2024. godinu

Troškovi po programu: Naša sopstvena arhiva: 47,1%. Otvorena vrata: 1,6%. Transformativni radovi i kulture: 0,6%. Fanlor: 2,7%. Pravna podrška: 0,4%. Administracija: 24,0%. Prikupljanje sredstava i razvoj: 23,6%.

Archive of Our Own – AO3 (Naša sopstvena arhiva)

36 323,75 US$ je potrošeno; 281 064,62 US$ je preostalo

 • Zaključno sa 29. februarom 2024. godine, potrošeno je 36 323,75 US$, od ukupno 317 388,37 US$.
 • Na održavanje AO3-a odlazi 47,1% troškova OTW-a. Ovo uključuje troškove servera – nove nabavke i tekuće kolokacije i održavanja – alata za nadgledanje performansa sajta, kao i licenci vezanih za sisteme. Dole navedeni troškovi su takođe uključeni (pristup svim programskim troškovima).
 • Ovogodišnji predviđeni troškovi AO3-a uključuju i 120 000,00 US$ za kupovinu novih servera, kao i 20 000,00 US$ za prateću opremu koja će povećati kapacitet postojećih servera da bi mogli da podnesu očekivani rast prometa na sajtu tokom godine.

Fanlor

1 603,11 US$ je potrošeno; 16 646,82 US$ je preostalo

 • Zaključno sa 29. februarom 2024. godine, potrošeno je 1 603,11 US$ od ukupno 18 249,93 US$.
 • U troškove Fanlora su uključeni njegov deo hardvera za servere, njihovo održavanje i kolokacije, kao i udeo u raznim alatkama za produktivnost upotrebljavanih u OTW-u (pristup svim programskim troškovima).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativni radovi i kulture)

314,00 US$ je potrošeno; 3 906,80 US$ je preostalo

 • Zaključno sa 29. februarom 2024. godine, potrošeno je 314,00 US$ od ukupno 4 220,80 US$.
 • U troškove TWC-a je uključeno hostovanje njihovog sajta, naknade za objavljivanje i skladištenje, kao i udeo u raznim alatkama za produktivnost upotrebljavanih u OTW-u (pristup svim programskim troškovima).
 • Dodatno, Univerzitet u Amsterdamu je TWC-u obezbedio 1 000 € (1 061 US$), što će biti upotrebljeno za finansiranje Nagrade za istraživanje o rasno diskriminisanim fanovima.

Open Doors (Otvorena vrata)

1 814,10 US$ je potrošeno; 8 804,25 US$ je preostalo

 • Zaključno sa 29. februarom 2024. godine, potrošeno je 1 814,10 US$ od ukupno 10 618,35 US$.
 • Troškovi Otvorenih vrata se sastoje od hostinga, pravljenja rezervnih kopija i troškova domena za unesene arhive fan-radova, kao i udela u raznim alatkama za produktivnost upotrebljavanih u OTW-u (pristup svim programskim troškovima).

Legal Advocacy (Pravna podrška)

0,00 US$ je potrošeno; 2 947,20 US$ je preostalo

 • Zaključno sa 29. februarom 2024. godine, potrošeno je 0,00 US$ od ukupno 2 947,20 US$.
 • Troškovi pravne podrške se sastoje od naknada za prijave za konferencije i saslušanja, novčanih sredstava odvojenih za pravne podneske ako su potrebni, kao i udela u raznim alatkama za produktivnost upotrebljavanih u OTW-u (pristup svim programskim troškovima).

Prikupljanje sredstava i razvoj

20 537,62 US$ je potrošeno; 138 820,12 US$ je preostalo

 • Zaključno sa 29. februarom 2024. godine, potrošeno je 20 537,62 US$ od ukupno 159 357,74 US$.
 • Naši troškovi za prikupljanje sredstava i razvoj se sastoje od naknada za transakcije koje platni procesori naplaćuju za svaku donaciju, troškova kupovine i slanja poklona zahvalnosti, troškova rada na širenju informacija na raznim fan-konvencijama, troškova alata koji se koriste za hostovanje baze podataka članova OTW-a i praćenje komunikacije sa postojećim i potencijalnim donatorima, kao i udela u raznim alatkama za produktivnost upotrebljavanih u OTW-u (pristup troškovima prikupljanja sredstava).

Administracija

39 976,35 US$ je potrošeno; 121 855,12 US$ je preostalo

 • Zaključno sa 29. februarom 2024. godine, potrošeno je 39 976,35 US$ od ukupno 161 831,47 US$.
 • Troškovi administracije OTW-a uključuju hosting našeg vebsajta, zaštitne znakove, domene, osiguranje, prijave poreza, godišnje revizije finansijskih izveštaja, kao i alate za produktivnost, menadžment i računovodstvo (pristup svim troškovima administracije).

Prihodi za 2024. godinu

Prihodi OTW-a: Donacije aprilske kampanje: 11,2%. Donacije oktobarske kampanje: 11,2%. Donacije prikupljene van kampanja: 55,7%. Donacije programa proporcionalnog povećanja donacija: 21,9%. Prihodi od kamata: <0,1%. Autorski prihodi: <0,1%. Drugi prihodi: <0,1%.

 • OTW u potpunosti podržavaju Vaše donacije—hvala Vam na velikodušnosti!
 • Svake godine, značajan deo naših donacija prikupimo tokom aprilske i oktobarske kampanje, koje zajedno čine oko 22,4% naših prihoda za 2024. godinu. Takođe primamo donacije putem programa proporcionalnog povećanja donacija od strane poslodavca, autorskih prihoda, i Pejpalove fondacije za darivanje (PayPal Giving Fund), koja dodeljuje donacije od programa poput Hambl bandl (Humble Bundle) i Ibej u dobrotvorne svrhe (eBay for Charity). Ako želite da nas podržite dok kupujete na tim sajtovima, molimo izaberite “Organization for Transformative Works” kao primaoca!
 • Zahvaljujući Vašoj velikodušnosti iz prethodnih godina, imamo značajan iznos novca u rezervi, koji možemo da iskoristimo za veće kupovine od uobičajenih i držimo ga pri ruci za nepredviđene pravne okolnosti. Kao što je prethodno spomenuto, planiramo da nastavimo nadogradnju kapaciteta servera AO3-a, što značajno povećava troškove opreme i hostinga za servere. Rast AO3-a i drugih projekata OTW-a takođe zahteva više volontera i administrativne podrške, što dodatno povećava troškove. U budžet je uračunat plan za povlačenje 230 000,00 US$ iz rezervi radi pokrića troškova koji prevazilaze količinu prihoda koje bismo trebali primiti ove godine. Ta suma će po potrebi biti podignuta tokom godine.
 • Zaključno sa 29. februarom 2024. godine, primljeno je 78 066,43 US$ a predviđeno je da će se prikupiti 448 320,00 US$ do kraja godine.

78 066,43 US$ je donirano; 370 253,57 US$ je preostalo

Imate li pitanja?

Ako imate pitanja o budžetu ili finansijama OTW-a, molimo Vas da kontaktirate Odbor za finansije. Odgovorićemo Vam čim budemo mogli!

Da preuzmete budžet OTW-a za 2024. godinu u formatu tabele, molimo Vas da kliknete na ovaj link.


ОТW (Organizacija za transformativne radove) je neprofitna matična organizacija više projekata, uključujući АО3 (Našu sopstvenu arhivu), Fanlor, Otvorena vrata, ТWC (Transformativne radove i kulture) i Pravnu podršku ОТW-a. Mi smo organizacija kojom upravljaju fanovi i koju vode volonteri, i u potpunosti smo podržani donacijama članova. Saznajte više o nama na vebsajtu OTW-a. Da saznate više o našem timu prevodilaca volontera, koji su preveli ovaj članak, pogledajte stranicu Prevodilačkog odbora.

Report

Comments are closed.