Fokus på Öppna dörrar

Octaves of the Heart: Sublime Archives och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009) kommer till AO3

Octaves of the Heart: Sublime Archives och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009), två arkiv för Buffy the Vampire Slayer och Angel håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Octaves of the Heart: Sublime Archives skapades 2003. Efter att i många år ha
erbjudit ett hem för berättelser av många talangfulla skapare, har arkivarierna bestämt sig för att flytta dessa samlingar till AO3 så att läsare kan fortsätta att njuta av dem i många år framöver.

I Will Remember You Marathon som inhysts hos Octaves of the Heart pågick mellan 2005 och 2009 och innebar att berättelser skrevs för varje dag i november för att markera årsdagen för Angel-avsnittet ”I Will Remember You”.

Open Doors (Öppna Dörrar) kommer att arbeta tillsammans med MrsGordo, GraceNM, och Chrislee för att importera Octaves of the Heart och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009) till separata, sökbara samlingar på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer all fanfiction som nu finns i Octaves of the Heart och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009)att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och bäddas in i egna verksidor på AO3.

Vi kommer att börja importera verk från Octaves of the Heart och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009) till samlingarna på AO3 efter november.

Vad innebär detta för skapare som hade verk på Octaves of the Heart: Sublime Archives och the I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009)?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare. Öppna Dörrar kommer sedan att rikta om webbadresserna och därefter stänga ner webbplatsen permanent.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och meddela din(a) Octaves of the Heart: Sublime Archives och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009) pseudonym(er) och e-postadress(er), om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkiven
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Octaves of the Heart: Sublime Archives och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009), var vänlig kontakta Öppna Dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorerna på Octaves of the Heart: Sublime Archives och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009) för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen ta del av Öppna Dörrars webb för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna Dörrar ellerkontakta kommittén Öppna Dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivens historia, Octaves of the Heart: Sublime Archives och I Will Remember You på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Octaves of the Heart: Sublime Archives och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009)!

– Öppna Dörrar-teamet och MrsGordo, GraceNM och Chrislee


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.