O mobilních aplikacích AO3

Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking with word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

Nedávno byla na Google Play zveřejněna neoficiální aplikace Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu) pro mobilní telefony se systémem Android. Téma aplikace se tak opět dostalo do centra pozornosti a my bychom se s vámi při této příležitosti rádi podělili o aktuální informace k vývoji oficiální AO3 aplikace.

“Přemýšleli jste o vytvoření aplikace?”, tak zní jedna z nejčastěji kladených otázek. Ve vývoji mobilních aplikací však nic jako “univerzální” aplikace neexistuje. Je třeba vytvořit aplikaci pro každou mobilní platformu — a Android, iOS a Windows Mobile jsou jen tři z těch nejrozšířenějších — i pro celou řadu běžně použivaných verzí těchto platform.

Abychom vůbec mohli začít s vývojem aplikace, která by vám umožnila něco víc, než jen prohlížet práce, které nemají omezený přístup, museli bychom vytvořit veřejné API — což je jedním z bodů našeho plánu rozvoje (odkaz v angličtině – pozn. překladatele), ale až v některém z pozdějších vydání. Potom by bylo nutné vytvořit různá uživatelská rozhraní pro mobily a tablety. Co vypadá jako malý a jednoduchý projekt si tak brzy vyžádá řadu specializovaných zdrojů. Ačkoli jsme již dříve uvedli, že bychom pro AO3 rádi vydali mobilní aplikaci, potřebné prostředky jednoduše nemáme k dispozici.

Všichni kodéři, kteří AO3 vyvíjejí, pracují jako dobrovolníci a věnují jeho podpoře a růstu tolik času, kolik jen mohou — tento čas je však limitovaný a zcela ho zabírá práce potřebná k hladkému fungování AO3. Tým může být vytížen buď průběžným vylepšováním AO3 a nebo vývojem aplikace — pro obojí nemáme dost dobrovolníků.

Náročný na zdroje není jen vývoj. Případná aplikace by vyžadovala údržbu a průběžné aktualizace, které by zajistily její stálou funkčnost po zveřejnění každé nové verze pro každou platformu — nemluvě o jejím vylepšování v návaznosti na nové a zdokonalené funkce AO3! A protože by muselo jít o dlouhodobou údržbu vyhrazeným týmem, nejde o projekt, který by se dal spolehlivě hradit z dobrovolnických příspěvků.

Zdroje protřebné pro kódování a testování však jsou jen malou částí toho, co by vyžadoval kompletní provoz aplikace! Další pomoc by byla potřeba od následujících týmů:

  • Podpora by musela přijmout pracovní síly, vyškolit a vybavit je, aby byly připraveny na řešení technických problémů na každé z platform,
  • náš Tým pro dokumentaci by musel vytvářet a průběžně aktualizovat dokumenty týkající se aplikace a
  • Překladatelský tým by musel překládat a aktualizovat dokumenty pro uživatele v jiných jazycích než v angličtině.

To by si vyžádalo nejen více zdrojů, než máme v současné době k dispozici, ale také by to znamenalo úbytek členů našich týmů, kteří nyní pracují na našem plánu rozvoje.

Naším společným cílem je udržet stránky AO3 dostupné a přístupné co nejširší veřejnosti. Nejlepší cestou, jak toho dosáhnout, je soustředit se na vybudování jediné, responzivní verze stránek AO3, která bude fungovat (a to fungovat velmi dobře!) na všech zařízeních, na nichž je to jen možné. Vždy budeme usilovat o dostupnost na zařízeních všech tvarů a velikostí a budeme se i nadále snažit soustředit síly na mobilní responzivitu našich stránek a jejich funkčnost pro všechny uživatele. To znamená, že samostatně fungující aplikace není v této fázi rozvoje AO3 možná.

Ještě stručné bezpečnostní upozornění: pokud by po vás aplikace jakékoli třetí strany nebo webová stránka požadovala vaše přístupové údaje do AO3, postupujte prosím prosím obezřetně a uvědomte si, že tyto informace poskytujete na vlastní nebezpečí. V současné době si nejsme vědomi žádných konkrétních hrozeb, ale i přesto doporučujeme, abyste si při podezření na vyzrazení vašich přístupových údajů změnili heslo.


Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.