Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev september 2014, nummer 84

För mer information om våra kommittéers inriktningar, läs listan på kommittéer på vår webbsida.

I. FANS SOM DELTAR

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) firade sitt 7:e jubileum förra månaden med ett gästinlägg från Flourish Klink. Detta satte avstamp för vad vi hoppas ska bli en serie med gästinlägg som diskuterar OTW och fandomfrågor. Vi uppmuntrar fans att skicka in sina ämnesförslag för framtida gästinlägg.

Den 10:e september deltog OTW i Battle for the Net:s manifestation Internet Slowdown genom att via banderoller informera användare om attacken på nätneutraliteten. En skärmdump av förstasidan på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) visades upp som en del i ett inslag om manifestationen i BBC:s teknikprogram Click.

Wikis evenemang på Fanlore, Stub September (Stubb-september) blev en stor succé. Många nya redigerare upptäckte Fanlore förra månaden och det är vi jätteglada för!
Kommittén höll en chatt om redigering den 14:e september, och publicerade senare en sammanställning över frågorna som diskuterades den dagen.
Internt har kommittén börjat undersöka ett massredigeringsverktyg som borde kunna göra bakgrundsarbetet mycket enklare i framtiden.

II. HOS AO3

Tillgänglighet, Design och Teknologi (AD&T) hade en jäktig månad!
De lyckades med framgång färdigställa fyra större kodimplementeringar: stora förbättringar på koden till indexsökningen, följt av den första delen av 2014:s stora Sök & Bläddra-uppgradering, skinande nya administrativa banderoller (som man kommer att få se mycket av under den kommande värvningskampanjen), och slutligen, AO3s sprillans nya Vanliga Frågor (FAQs). Man kan nu gå igenom AO3s hjälpsektion på flera språk, allt tack vare den outröttliga Översättningskommittén och deras många volontärer. Massor med beröm till dem för deras förstklassiga arbete och för deras tålamod och stöd medan vi jobbar för ett verkligt internationellt AO3!

AO3 Dokumentation har gjort ett fantastiskt arbete som lyckats gå igenom hela vår vindlande samling av delvis föråldrade Vanliga Frågor. Detta betyder att strukturen för de Vanliga Frågorna på AO3 nu kommer att vara mycket mer lättillgänglig, grundligare och enklare att navigera. AO3 Docs har välkomnat 8 nya volontärer till sitt team för att hjälpa till med den här stora genomgången.

Taggorganisering har den här månaden haft sitt fokus på att förbereda sig inför sin volontärrekrytering i oktober. Om du är intresserad av att bli en taggorganisatör, kolla in volontärsidan den här veckan för mer information.
Taggorganisering har också samarbetat med AD&T vid flytten av Vanliga Frågor, och med Support när det gällt tagg-relaterade ärenden.

Missbruk och Support har kunnat hantera mängden meddelanden från användare bra. Missbruk tog emot 420 rapporter under september och kunde hantera en stor del av dem samma månad.
Support gick igenom nära 550 ärenden under augusti och nästan 450 ärenden under de första tre veckorna i september. Man har också planerat in ytterligare två Öppna Chatter för året:
26:e oktober kl. 17:00 UTC och 7:e december kl. 00:00 UTC. Vi kommer att annonsera om chatterna närmare vardera datum. Kom gärna förbi då!

System har förhandlat med vårt datacenter om mer rackutrymme för servrarnas nya konsolväxlar, tagit itu med säkerhetsbrister när de dykt upp, och byggt ett nytt Elasticsearch-system för bättre indexering av AO3.

III. PÅGÅENDE ARBETE

Tidskriften gav ut nummer 17 den 15:e september. De nitton bidragen sträcker sig från ändrade kön i Sherlock, twincest i Harry Potter, samt Disney-cosplay till fanfic-metadata, fanfic som midrash och en intervju med Orlando Jones.
De arbetar också med med de två specialutgåvor som kommer att ges ut i mars och juni 2015; dessa kommer att fokusera på “Performance and Performativity” (Uppträdande och performativitet) respektive “European Fandoms and Fan Objects” (Europeiska fandoms och fanniska föremål).
Kristina Busse satt i panelen som diskuterade “Political Television and Perceptions of American Politics” (Politisk television och uppfattningar om amerikansk politik) vid FLOW-konferensen i Austin, Texas, USA, och där mötte hon flera föredetta och blivande artikelförfattare och granskare för Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer).

Översättning är väldigt glada över att kunna räkna in 36 nya volontärer i ledet, däribland medlemmar i två nya språkteam: tjeckiska och hebreiska!
De flesta volontärerna arbetar just nu för fullt med att översätta kommittén Utveckling & Medlemskaps inlägg till oktobers värvningskampanj och nya dokument från Open Doors (Öppna Dörrar), däribland en framtida kungörelse om en ny arkiv-importering.

Juridiska har skickat in kommentarer till den australiensiska regeringen i anslutning till Australia’s Discussion Paper on Online Copyright. OTW skickade, i samarbete med Creative Commons Australia, in en skrivelse där man rekommenderar avslag på ett förslag från den australiensiska regeringen angående strängare straff och böter vid inkräktande på upphovsrätten online. Förslaget har sedermera dragits tillbaka.
Juridiska har även besvarat ett flertal förfrågningar om hjälp och information från fans.

Juridiska har också fortsatt arbeta med ett antal pågående projekt, så som flerpartsprocessen med USPTO/NTIA angående DMCA, och dessutom, som vi skrev om förra månaden, så laddar man upp för nästa framträdande inför US Library of Congress där man ansöker om att förnya de DMCA-undantag som vi lyckades fastställa 2010 och fick förnyat 2012.

OTW-siten har upplevt en del brister under den senaste månaden. Om användare upplever problem med att nå siten eller om länkar inte verkar fungera, vänligen kontakta vår kommitté för Webbstrategi, Design & Utveckling och berätta om vad som hände och vilken tid detta problem inträffade. Skicka också gärna in en skärmdump av det du såg eller en kopia av error-meddelandet du fick, på så vis blir det enklare för dem att hitta problemet och lösa det.

IV. LEDNING

Strategisk Planering har genomfört ytterligare två interna Non-Profit 101-föreläsningar för att informera OTW:s volontärer om de strukturer och arbetssätt som används inom icke-vinstdrivna organisationer.
Man arbetar också för att sluföra granskningarna av de slutliga kommittéerna inför styrelsemötet i oktober. Det man nu fokuserar på, är att koncentrera all information man har samlat in till rapporter och kommentarer som man kan lägga fram inför Styrelsen på det mötet.

Valutskottet är nu en officiell kommitté med en ny delande ordförande, briar_pipe.
De har uppdaterat vår dokumentation och våra processer för att vi i framtiden ska kunna hålla ännu mer rättvisa och smidiga val.
Inför det här valet så har kommittén arbetat tillsammans med Styrelsen för att klargöra de krav man måste uppfylla för att vara valbar, och senare så skickade man ut en förfrågan för att hitta intresserade kandidater. I nuläget håller man på att färdigställa tidsramen och procedurerna runt kungörelsen och introduktionen av kandidaterna till OTW:s gemenskap.

V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

Volontärer & Rekrytering har arbetat hårt med att koordinera rekryteringen med AO3 Dokumentation och förbereda inför OTW:s sista två rekryteringskampanjer för 2014.
Volontärer & Rekrytering har också börjat avlägsna de medarbetare och volontärer som meddelat att de inte ska fortsätta arbeta med oss, enligt enkäten Still Willing to Serve (Fortfarande Villig att Stå Till Tjänst) som skickades ut förra månaden.
Tre medlemmar från kommittén ska delta på OTW-Styrelsens möte i Silver Spring, Maryland, USA den 3:e till 5:e oktober 2014.

Nya kommittéordföranden: briar_pipe (Valutskottet)
Nya kommittémedarbetare: Ehryn (Support), atly (Webbstrategi, Design & Utveckling) och 1 medarbetare till Valutskottet
Nya arbetsgruppsmedlemmar: Claire P. Baker (AO3 Dokumentation), Jess C. (AO3 Dokumentation), Elenna (AO3 Dokumentation) och 5 andra volontärer till AO3 Dokumentation
Nya testarvolontärer: Ridicully och ytterligare 1 till
Nya översättarvolontärer: SilenceoftheSolitude, Tired21, Erhien, Ariella och 2 andra

Avgående kommittémedarbetare: Caitlin Munley (Webbstrategi, Design & Utveckling), very (Taggorganisering), och 1 medarbetare från Kommunikation
Avgående arbetsgruppsmedlemmar: Bobdog54 (AO3 Dokumentation)
Avgående taggorganiseringsvolontärer: 2
Avgående översättarvolontärer: Snixx