Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev oktober 2014, nummer 85

För mer information om våra kommittéers inriktningar, läs listan på kommittéer på vår webbsida.

I. FANDOM GJORDE DET!

Tusentals fans blev nya medlemmar i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) i oktober och ännu fler donerade, skickade vidare information, och hejade på oss under vår mest framgångsrika värvningkampanj någonsin! Kampanjen i sig fick ihop en slutsumma på US$173,760.34, men vid slutet av oktober så hade vi fått in hela US$183,110.34 i donationer från 8219 personer.

Vår kommitté Utveckling & Medlemskap hade förberett material i månader men fick fixa många situationer i sista minuten; dels på grund av teknikproblem och dels på grund av ändringar och uppdateringar i materialet som gjordes under kampanjens gång. Utveckling & Medlemskap svarade också på hundratals frågor och kommentarer från användare medan kampanjen fortlöpte, så det blev många långa dagar för denna lilla – men hårt arbetande! – grupp.

Översättning arbetade också extremt hårt i ett högt tempo för att hinna översätta allt material till oktober-kampanjen, även med ändringarna som gjordes medan kampanjen pågick. De förberedde 10 dokument på 18 språk — inklusive två infographics och massor av tweets! Alla gjorde verkligen sitt allra bästa och var fantastiskt snabba! Extra beröm till teamen Tjeckiska och Hebreiska som bara nyligen kommit med i kommittén men som hakade på kampanjarbetet med en gång. Och ett stort tack till vår volontär Ania, som gjorde versioner av alla kampanjens många illustrationer på alla de olika språken.

II. HOS AO3

Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T) gjorde en uppsjö av små koduppdateringar den här månaden (Utgåva 0.9.26, 0.9.27-.29, samt 0.9.30-.32) och arbetade i övrigt tillsammans med Utveckling & Medlemskap och de andra på kampanjen. Arbetsgruppen Kvalitetskontroll & Testning har påbörjat rekryteringen och kommer att välkomna ett gäng nya testarvolontärer inom kort!

Missbruk hanterade över 180 ärenden från användare av Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) under oktober. Man håller för nuvarande på att ta fram en guide för nästa år och utvärderar statistiken för 2014 inför årets slutrapport. Samtidigt så gör AO3 Dokumentation fortfarande stora framsteg i sitt arbete med AO3:s Vanliga Frågor (FAQ).

Taggorganisering har haft en jäktig månad! Taggorganisatörer hjälpte Support med flera tagg-relaterade ärenden, svarade på frågor från Twitter, och flyttade till Trello för intern uppgiftshantering. Våra organiseringsriktlinjer slutförde flytten till den nya platsen. Slutligen, man har också välkomnat 36 nya taggorganisatörer och 5 nya medarbetare!

III. PROJEKT-NYHETER

Open Doors (Öppna Dörrar) har fortsatt assistera vid importeringar av arkiv och har förbättrat sin kommittédokumentation. Kommunikation publicerade ett andra gäst-inlägg, denna gång en intervju med fandom-bloggaren Jamie Broadnax. Samtidigt så plöjer Tidskrift sig igenom de sista manuskripten inför deras nästkommande två nummer. Man håller även på att göra om sin kodningsdokumentation.

Juridiska har arbetat hårt med OTW:s initiella inlägg i processen hos amerikanska Copyright Office gällande ett förnyande av undantaget av DMCA (Digital Millennium Copyright Act) som ger juridiskt skydd för skapare av fanvideor som behöver bryta mot krypteringen på DVD:er (och annan media) för att kunna skapa sina videor. De bad om kommentarer och åsikter från fans, och har fått in flera bra och hjälpsamma svar. Om du har någon egen kommentar, eller har exempel på videor (från de senaste tre åren) som du anser att vi borde överväga att använda som exempel på hur fanvideor kan ge ny betydelse till redan existerande material (särskilt om dessa videor behövde bryta krypteringen på Blu-Ray eller på onlinekällor så som iTunes eller Netflix), var snäll och skicka in det till oss! Juridiska planerar att skicka in vårt undantagsvädjande i november, men processen kommer att fortsätta därifrån och vi kommer alltid att ha användning av nya exempel.

Förutom detta så har Juridiska fortsatt arbetet på flerpartsprocessen med USPTO/NTIA för att förbättra DMCA:s “varning och nedtagning”-procedurer, samt svarat på en mängd meddelanden från fans med juridiska frågor och önskningar om hjälp.

IV. LEDNING

OTW:s Styrelse och kommittén Strategisk Planering fick anslutning av representanter från kommittéerna Volontärer & Rekrytering, och Juridiska för ett möte där man la upp planerna för OTW:s framtid. Under mötet presenterade Strategisk Planering data som de samlat in från undersökningar och intervjuer med nuvarande och tidigare medarbetare och volontärer, och satte ljus på utmaningar som går igenom hela organisationen gentemot Styrelsen, kommittésordföranden och ledare, kommittéer och arbetsgrupper. Denna presentation banade väg för ett pass med brainstorming, som ledde till en lista med övergripande strategiska mål som ska åtgärdas i 6-månadersperioder under de kommande tre åren. Styrelseordförande Anna Genoese avgick från OTW:s Styrelse efter detta 3-dagarsmöte.

Strategisk Planering har planerat in tre uppföljande möten för att gå igenom målen som togs fram i brainstormingen, dessa kommer att vara öppna för observatörer från hela OTW. Just nu arbetar man med att renskriva dessa mål till ett utkast som ska presenteras för alla medarbetare och volontärer, för att kunna recensera, ge information och öppna för diskussion om specifica steg i genomförandet. Strategisk Planering kommer att kontakta varje kommitté eller arbetsgrupp individuellt, och samtidigt leda OTW-vida diskussioner om dessa mål, under återkopplingsfasen.

Internationalisering & Spridning har hållit i en rad interna möten för att utveckla en mer omfattande uppfattning av behoven och idéerna hos OTW. Detta så att den riktning kommittén tar i i framtiden verkligen motsvarar dessa behov och idéer. Internationalisering & Spridning är fokuserade på att höja profilen hos OTW bland underrepresenterade fanniska gemenskaper och lägger nu upp strategier för att genomföra det. Kommittén vill rikta in sig särkilt på de fanniska gemenskaper som delar (eller som skulle vara intresserade av) OTW:s mål. Man funderar också på hur man ska få kontakt med dem, och hur vi kan göra våra projekt och vår organisation mer välkommande för dessa och i linje med deras behov.

Valutskottet kungjorde årets kandidater för OTW:s Styrelse och publicerade kandidaternas manifest och profiler för allmännheten att läsa. Man bad också allmännheten att skicka in frågor, vilket ledde till inlägget Q&A med Kandidaterna som tog upp en mängd frågor som rörde styrelsearbetet för OTW. Det har även hållits en serie chatter med kandidaterna och dessa möten är man nu i full gång med att transkribera.

V. DET HANDLAR OM FOLKET

Kommittén för Volontärer & Rekrytering var väldigt aktiv i oktober, både när det gällde kommittéprojekt och när man behövde assistera resten av organisationen. I början av månaden deltog tre medarbetare i Styrelsens möte på plats, för att bidra med information där och senare har man aktivt varit med i de uppföljande diskussionerna för att ta fram ett utkast på den strategiska planen. Volontärer & Rekrytering har också hanterat en rekrytering för fem olika roller (med över 150 mottagna ansökningar) och påbörjat den officiella avvecklingen av arbetsgruppen Kategoribyte.

Internt, så är man nu färdiga med dokumentationen inför den årliga rapporten och planerar nu inför nästa år, man har stängt ner det årliga projektet Still Willing to Serve (Fortfarande Villig att Stå Till Tjänst), man har färdigställt den årliga revideringen av våra introducerings- och borttagningsprocedurer, samt avslutat det sista steget i flytten av volontärarkivet till ett nytt databassystem.Man har också upptäckt och täppt igen ett par dokumenationshål, samt börjat titta på den framtida ledarstrukturen för kommittén och hur man kan lägga upp en plan för efterträdare, allt med stabilitet i åtanke.

Nya kommittéordföranden: Niko Thompson (Delande ordföranden för Strategisk Planering)
Nya taggorganiseringsvolontärer: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah och Krista
Nya översättarvolontärer: Neru och Hirannis

Avgående styrelseordföranden: Anna Genoese
Avgående kommittéordföranden: Cat Meier (Ekonomi) och Aja (Utveckling & Medlemskap)
Avgående arbetsgruppsledare: Soledad Griffin (Kategoribyte)
Avgående kommittémedarbetare: 2 Översättning, 1 Webbstrategi, Design & Utveckling, Reanna LaCasse (Support), 2 Kommunikation, 1 Volontärer & Rekrytering, 1 Taggorganisering, 4 Missbruk och 1 Ekonomi
Avgående arbetsgruppsmedlemmar: 1 volontär från AO3 Doks, hele braunstein (Kategoribyte), Lady Oscar (Kategoribyte), bingeling (Kategoribyte), kiki-eng (Kategoribyte) och 2 andra volontärer från Kategoribyte
Avgående kommunikationsvolontärer: Diane Quintal och 1 annan.
Avgående testarvolontärer: ljunattainable, openendings och 28 andra.
Avgående taggorganiseringsvolontärer: Michelle Dong och 62 andra.
Avgående översättarvolontärer: 3