Nyhetsbrev november 2015, nr 97

I. VAL AV NYA STYRELSEMEDLEMMAR

2015 års val är över! Efter lite småproblem med röstningsprogramvaran genomfördes valet utan problem och de röstande valde två nya styrelsemedlemmar bland sex hela kandidater på röstsedeln – så många har det aldrig tidigare funnits att välja mellan! Grattis till våra nya styrelseledamöter Atiya Hakeem och Matty Bowers, som började sina mandatperioder första december! Deras seger tillkännagavs ursprungligen i ett offentligt inlägg:Valresultat 2015. Vi önskar dem lycka till inför den kommande tjänsteperioden.

Valkommittén har mött stort intresse för den data som samlats in som resultat av detta val. De har därför publicerat inlägget Valstatistik för 2015. Detta inlägg belyser kortfattat några av siffrorna, liksom vår process för att välja en jämställd grupp styrelsemedlemmar och vår policy angående väljarnas integritet.

Med en historisk valperiod bakom oss vill vi i kommittén tacka alla som medverkat till att valet 2015 kunde genomföras. Kandidater och kommittéer, volontärer och röstare, denna organisation skulle inte vara möjlig utan ert deltagande och stöd. OTWs framtid tillhör er.

II. HOS AO3

Vår kommitté för Tillgänglighet, Design och Teknologi har nöjet att meddela att Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) nu har infört moderering av kommentarer. Du kan läsa mer om denna nya funktion i detta inlägg, som också innehåller instruktioner för hur man anänder den.

Det finns också stora milstolpar på väg. AO3 kommer snart att ha 2 miljoner verk av fans! Vi är glada att kunna fira denna milstolpe med våra användare. När AO3 uppnådde 1 miljon verk av fans den 15:e februari 2013 bestämde vi oss för att fira dagen med Internationella dagen för verk av fans, en årlig tradition vi kommer att uppmärksamma igen 2016. Se till att vara ute i god tid med planeringen av ditt eget firande så att vi kan berätta om det efter nyår.

III. OTWs JURIDISKA TEAM VÄRLDEN RUNT

Vår Juridiska kommitté har denna månad ägnat sig åt internationella upphovsrättsärenden. De har publicerat ett undervisningsinlägg som diskuterar vad Trans Pacific Partnership innebär för fans, och som tar upp de intellektuella rättigheterna i ett internationellt handelsförsdrag som ingicks nyligen och vilken påverkan de kan ha på verk av fans i de länder som skriver på det. De har också marknadsfört Save the Link Coalition’s Internet Voice Tool, som samlar in feedback åt Europeiska Kommissionen angående föreslagen EU-lagstiftning som skulle kunna begränsa online-plattformars möjligheter att innehålla länkar till upphovsrättsskyddat material, eller till och med göra dessa plattformar juridiskt ansvariga för innehåll som läggs upp av deras användare.

Juridiska har också lämnat in två amicus-utlåtanden i fall som de har följt under flera år. Som uppföljning av seger för fair use i fallet Lenz v. Universal i september bad de USAs appellationsdomstol i nionde kretsen att stärka vad man kommit fram till i detta fall, nämligen att upphovsrättsägare måste överväga tillåten användning innan de skickar ett meddelande om nedtagning enligt DMCA. Och i fallet Davis v. EA Games, anslöt de sig till Electronic Frontier Foundation och Comic Book Legal Defense Fund i en begäran till USAs högsta domstol att avgöra en dispyt bland domstolar i USA om i vilka sammanhang Första Tillägget skyddar människors rätt till yttrandefrihet att använda någons namn, bild eller identitet utan att överträda deras publicitetsrätt.

IV. STYRNING

Den 22:a november meddelade de fem sittande medlemmarna i 2015 års Styrelse att de avgår den 15:e december. De nyligen valda styrelsemedlemmarna arbetar för närvarande med att göra övergången så enkel som möjligt. Det finns ingen anledning att oroa sig – OTW och alla våra projekt (inklusive AO3) kommer inte att försvinna. Vi vill tacka alla för ert tålamod och er förståelse under denna övergångsperiod.

V. DET HANDLAR OM FOLK

Vår Kommitté för Volontärer och Rekrytering har nu avslutat rekryteringen för 2015. Rekryteringen kommer att upptas igen 2016.

Nya kommittémedarbetare: RoseJackson (Missbruk), SoyAlex (Volontärer & Rekrytering), 1 till i Volontärer & Rekrytering, Solovei (AO3-Dokumentation), ncastro (Internationalisering & Spridning), 1 till i Internationalisering & Spridning, Matthew Vernon (System), 1 till i System, ashleyhasahat (Kommunikation), Cameron Salisbury (Tidskrift) och 1 till i Tidskrift
Nya tidskriftsvolontärer: Carmen Montopoli, Christine Mains och 4 till
Nya taggorganiseringsvolontärer : Amy Hoffman, Andrandiriel, Anna S., Aro, BiancaMay, Cecil, Charlene Te, Cortney, ebjameston, Elijah, Fallowsthorn, Firen, hammysammy, Jesse, kadnarim, Kits, L1n, Laura Groeneveld, Lillian S, Luin, lydiacatfish, Noémie Barbet, Paige Hanson, Panda, phantomdoodler, Rania, Suzan Miller, SwaggyOrc, Tori Flot, track_04, Trasyn Lennon, Wes, Weston Richey och 1 till
Nya översättarvolontärer: 1

Avgående kommittéordförande: Priscilla Del Cima (AO3-Dokumentation)
Avgående kommittémedarbetare: Lommy (Missbruk) och 1 till i Missbruk, Priscilla Del Cima (AO3-Dokumentation), Claire W (AO3-Dokumentation) och 1 till i AO3-Dokumentation
Avgående volontärer i AO3-Dokumentation: 1
Avgående taggorganiseringsvolontärer: Sammie Jarrett, Merchant och 11 till
Avgående kodarvolontärer i AD&T: openendings och 16 till
Avgående översättarvolontärer: Dutchie848, HannahB och 4 till

För mer information om våra kommittéers inriktning, vänligen läs kommittélistan på vår webbplats.

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.