Nyhetsbrev mars 2016, nr 100

I. NYTT OCH FRÄSCHT

Denna månad har vi publicerat en specialutgåva av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer), OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) akademiska tidskrift. Nr 21, “Klassisk kanon och/som transformativt verk,” har Ika Willis, University of Wollongong, som gästredaktör. Essäerna i detta specialnummer analyserar “relationerna mellan klassisk litteratur (och dess efterföljare) och nutida verk av fans”, som Willis skriver i ledaren. Att publicera en akademisk tidskrift är ett enormt arbete och Tidskriftsteamet gör detta tre gånger om året. Artiklarna är det öppen tillgång till, så vem som helst kan ta en titt på dem.

Efter sju år har Kommunikation slutfört serien OTW Fannews. I dess ställe har kommittén påbörjat en serie som heter This Week in Fandom, TWIF (Denna vecka i fandom). Varje tisdag kommer TWIF att presentera en översikt av intressanta händelser i fandom under den gångna veckan – allt från populära diskussionsämnen till akademiska ämnen till media-artiklar om fandom, med mera. TWIF är nytt, så feedback om format och innehåll, såväl som potentiella inslag och bidrag är mycket välkomna!

Kommittén för Webbstrategi, Design & Utveckling har slitit med att få igång den nya OTW-webbplatsen. Den här månaden har kommittén flyttat webbplatsen till sin slutliga värd och arbetar med att göra detsamma med webbplatserna för Open Doors (Öppna Dörrar) och Valutskottet. Tack allihop för ert tålamod med betasidan under flytten!

II. HOS AO3

Tillgänglighet, Design & Teknologi har rapporterat en viktig milstolpe denna månad: Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) har nu mer än 800 000 registrerade användare! De har också framgångsrikt genomfört fyra släpp. Av särskilt intresse är en översyn av Skin Wizard (funktionen för att välja stilmall) och möjligheten för moderatorer av gåvo-utbyten att söka personer som skrivit upp sig.

Teamet för Missbruk har fått in 400 ärenden den här månaden.

Medarbetarna inom Taggorganisering har introducerat en ny kull volontärer som har kommit igång med att hjälpa till att hålla koll på det ständigt ökande antalet nya taggar och fandom på AO3.

När det gäller Open Doors har medarbetarna där arbetat med att manuellt importera arkivet Hornblowerfic.com.

III. JURIDISK RÅDGIVNING

I mars har Juridiska representerat OTW på den interaktiva festivalen South by Southwest! Juridiska kommitténs ordförande Betsy Rosenblatt deltog i panelen “Copyright and Creators: 2026” där hon höll en presentation om upphovsrättslagstiftningens framtid. Juridiskas medarbetare Heidi Tandy stod värd för ett möte om “fair use” (ung. tillåten användning) och transformativa verk på festivalen, vilket följdes av en sammankomst för alla, även personer utan festivalpass, på en lokal pub. Evenemanget erbjöd många goda möjligheter för fans att interagera med amerikanska lagstiftare och policymakare, såväl som förstås att samlas och umgås med varandra.

Juridiska besvarade också ett betydande antal juridiska frågor från fans, varav en del kom in via AO3-Support och andra kom direkt till Juridiska.

IV. LEDNING

Efter att ha publicerat den preliminära budgeten för 2016 i början av månaden träffade Styrelsen en auktoriserad revisor och håller på att gå igenom deras utvärdering av OTWs ekonomi. De har också börjat förbereda sig inför årets skattedeklarering.

V. NYTT OM FOLK

Mellan 29 februari och 27 mars fick Volontärer och Rekrytering in 84 nya förfrågningar och slutförde 78, vilket innebär 39 öppna förfrågningar (inklusive introduktions- och avgångsärendena nedan). De välkomnade också två nya medarbetare.

Valutskottet tog också in en ny kommunikationsspecialist bland medarbetarna denna månad.

Ny kommittépersonal: Misty Fritz (Valutskottet), Anna S. (Volontärer & Rekrytering), Katrina Hueniken (Volontärer & Rekrytering).

Nya taggorganiseringsvolontärer: adustyspectacle, arahime, Astra, Bella Irvine, capitola, CB, Flynn J. M. Germain, godsamitdean, ImpossibleGirlWrangler, Ira Gladkova, lightofthewind, LittleMousling, lubabathegreat, M.A., mal_stoner, miaou, Miranda, Osono, Perilous Grey, PineTreePerson, Rachel Harris, RepressedLurker, ShadowRancher, Sofia, the-dreaming-hare och Twera

Avgående kommittépersonal: Chrissy Sky (AO3-Dokumentation), 2 Support, 1 Internationalisering och Spridning och 1 Wiki
Avgående taggorganiseringsvolontärer: Yenelie, radondoran och 9 till
Avgående översättarvolontärer: waywardson1978 och 2 till

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.