Nyhetsbrev maj 2014, nummer 80

För mer information om våra kommitéers olika verkningsområden, se listan över kommitéer på vår webbsida.

I. FULLT UPP PÅ JURIDISKA FRONTEN

I maj fortsatte Juridiska sitt försvarsarbete i ett par större projekt.

De lämnade in ett bestridande till amerikanska U.S. Trademark Office i protest mot att en registrant ansökt om att varumärkesskydda termen “FANDOM”.
Vidare har Juridiska fortsatt med vårt deltagande i USPTO/NTIA “Green Paper”-processen som handlar om amerikansk äganderätt. Denna gång genom att delta i ett möte där flertalet intressenter diskuterade en standardisering av DMCAs “varning och nedtagning”-procedurer.

Juridiskas ordförande Betsy Rosenblatt representerade på mötet, och OTW har tilldelats en plats i den arbetsgrupp som uppkom från det.

Tidskrift jobbar flitigt och snabbt med sitt schema. Nummer 16 kommer ut den 15:e juni och dom jobbar hårt med nummer 17 som kommer att komma ut i september.

Man har dessutom redan börjat arbeta med två speciella nummer; ett för början av 2015 och nummer 20.

II. HEMMA HOS AO3

Tillgänglighet, Design och Teknologi (AD&T) har fortsatt att arbeta med driftsättningen av kod; listan med eftersläpande buggar minskar stadigt. Det första maj publicerandet inkluderande ett grupp-taggningsverktyg för taggorganisatörerna vilket gjorde att det blev en häftig månad för Taggorganisering eftersom dom nu har möjlighet att göra mass-taggning från individuella fandomsidor. Det gör att taggningen blir mycket enklare och går betydligt snabbare, särskilt när det gäller stora mega-fandoms.

Taggorganisering har också samarbetat med AD&T på ett projekt för att reducera serverbelastning och hjälpt Support lösa flera ärenden.

Dom nya taggorganiserings-traineerna har gjort ett bra jobb! Rekryteringen kommer att öppna igen i juni och Taggorganisering kommer att sikta in sig på specifika fandoms. Om du missade chansen förra gången och vill gå med nu eller om du bara vill ha mer information: håll koll på AO3 eller OTW Nyheter och sidan för volontärarbete för uppdateringar.

AD&T arbetade även med Open Doors (Öppna Dörrar) med importeringen av Yuletide-arkivet. Öppna Dörrar har mestadels hanterat anspråk, omdirigeringar och andra förfrågningar från Yuletide-importen (som har genererat nära 300 ärenden så här långt), dessutom så har Yuletide-importen lett till att andra arkiv bett om hjälp med importering och Öppna Dörrar kommer givetvis att arbeta med detta.

Missbruk tog emot nästan 200 nya ärenden i maj. Man håller på att träna upp 13 nya rekryter som borde vara redo att börja ta itu med ärenden inom ett par veckor. Kommitén har nu ca 20 medarbetare och det visar tydligt att man har vuxit sedan 2013.

Support ska återigen hålla en öppen chat, denna gång den 29:e juni. För att förhoppningsvis kunna nå ut till fler av våra många användare, som ju finns över hela världen, så kommer man att öppna chatten kl. 13:00 UTC och hålla igång i ca 12 timmar.

Länkar och mer information kommer att läggas ut närmare den 29:e.

III. DOKUMENTATION OCH RIKTLINJER

Styrelsen arbetar i nuläget hårt med flera projekt, däribland ett där man jobbar för att få ihop en sammankomst i oktober 2014 (man jobbar samtidigt tillsammans med Juridiska och Volontärer & Rekrytering för att ta fram en
anti-trakasseringspolicy för konferenser).

Med start den 7:e juni (kl. 18:00 UTC), kommer Styrelsen att hålla den öppna delen av sina möten i det offentliga chattrummet, dvs Public Discussion-chattrummet. Protokollen från dessa möten kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på OTWs webbsida.

Kommunikation publicerade OTWs Årliga Rapport för 2013 efter en tids intern granskning.

Hos Översättning har varje språkteam arbetat hårt med alla våra projekt. Två nya språk har tillkommit, ryska och katalan, och deras team har börjat arbeta.

Alla språkteam har nu översatt det slutliga tillkännagivandet av kategoribyte.
Där presenterades hur bläddrandet i och mellan fandoms kommer att fungera på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) efter det att dom stora förändringarna i hur ‘media kategorierna’ organiseras har införlivats.

Översättnings delande ordföranden, Hele och Priscilla, har även anslutits till AO3 Dokumentation som extra ledare för arbetsgruppen. Omarbetningen av AO3 Doks FAQ går framåt.

Riktlinjer för Innehåll har gjort en uppdatering av AO3s användarvillkor/FAQ, har fått en ny DMCA-policy godkänd för inkluderande och
Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T) har publicerat detta på Arkivets sida.

IV. DET HANDLAR OM FOLKET

Volontärer & Rekrytering välkomnade i maj två nya medarbetare till sin egen kommité och fortsatte sitt arbete med att processa nya rekryter in och ut ur OTW. Som alltid så är vi ytterst tacksamma för allt som våra lämnande medarbetare har bidragit med.

Nya kommitéordföranden: moonmagicks (Webbstrategi, Design & Utveckling)
Nya arbetsgruppledare: hele braunstein (AO3 Doks), Priscilla Del Cima (AO3 Doks)
Nya kommitémedarbetare: Anya (Volontärer & Rekrytering), Sarah Sisk (Missbruk), NadiaB (Missbruk), Trey C (Missbruk), PoppyPickford (Missbruk) och 1 medarbetare till Juridiska, 9 medarbetare till Missbruk, 1 medarbetare till Volontärer & Rekrytering
Nya arbetsgruppsmedlemmar: Priscilla Del Cima (AO3 Doks)

Avgående kommitéordföranden: Emilie Karr (Taggorganisering)
Avgående kommitémedarbetare: Jenny Scott-Thompson (Ekonomi), Jaunita Landéesse (Wiki), Priscilla del Cima (Internationalisering & Spridning)
Avgående testarvolontärer: Jenny Scott-Thompson
Avgående taggorganiseringsvolontärer: AlixMason, Luzula, Tonko och 6 andra

Newsletter

Comments are closed.