Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev juni 2014, nummer 81

För mer information om våra kommittéers olika verkningsområden, se listan över kommittéer på vår webbsida.

I. FANLORE PASSERAR 30,000 ARTIKLAR

Den 8:e juni nådde Fanlore milstolpen för 30,000 artiklar med en post av Sparcicle om Nox et Lumos! Wiki-kommittén firade senast en milstolpe i februari då de nådde sin 500,000:e ändring på hemsidan. Tusen tack till alla er som har gjort denna utveckling möjlig!

II. FLER PROJEKT NYHETER

Juridiska har välkomnat tre nya medarbetare: Diane Girard, Elizabeth Gray samt Kalli. De kommer alla att bidra med mångsidig expertis till kommittén. Juridiska har haft ytterligare en aktiv månad då de har fortsatt att representera USPTO och NTIAs flerpartsprocess för att förbättra DMCAs ”varning och nedtagning”-procedurer. Som en del av denna process har Juridiska också deltagit i flera arbetsgruppmöten och konferenssamtal. Juridiska har också skrivit två inlägg för fans intresse, ett om tillåten användning och det andra om den amerikanska hovrättsdomstolens beslut i fallet ”Fria Sherlock”. Som vanligt så välkomnar Juridiska dina frågor!

Open Doors (Öppna Dörrar) har arbetat med att knyta ihop lösa trådar från importen av Yuletide-arkivet och förbereder arbetet inför ytterligare två arkivs manuella import.

Tidskrifts utgåva Nr. 16 kom ut på utsatt tid. Det är ett nummer med gäst-redaktör som talar om materiell fankultur. Ett stort tack till hela redaktionen för deras ansträngningar och ett särskilt tack till Rrain Prior för hennes arbete som publicerande redaktör. Nästa nummer kommer ut den 15:e september. Den delande ordföranden Karen Hellekson kommer att delta på Worldcon och kommer att hålla en föredrag om Doctor Who-videor där.

III. HEMMA HOS AO3

Med hjälp av sina nya rekryter så har kommittén för Missbruk lyckats avsluta över 150 ärenden den senaste månaden! Många av dessa har varit långdragna och komplicerade fall som krävt samarbeten mellan kommittéer och interna debatter om riktlinjer. I nuläget så har Missbruk ungefär 30 ärenden som väntar på utredning och tack vare att trycket är så lågt så har deras svarstid minskat samtidigt som produktivitet ökat väsentligt. Samtidigt så har kommittén Riktlinjer för Innehåll gjort några justeringar bland dom vanliga frågorna (FAQ) för att adressera några mer förekommande funderingar.

Tillgänglighet, Design och Teknologi (AD&T) har fortsatt arbeta med dom eftersläpande buggarna med fem driftsättningar genomförda och 52 problem kunde stängas med våran buggspårare, och det bara i juni! AD&T kunde vid ett tillfälle tidigare i år titta på en hög med nära 200 inskickade kodförslag, vissa hade funnits där i över 2 år, och nu har man arbetat ner sig till under 50! Det har varit en väldigt tillfredställande men samtidigt tröttsam process för kommittén och för våra kodare och nu ser man fram emot att få gräva ner sig i större projekt och göra planer för vad som ska hända resten av året, efter det att man besegrat mer av kod-berget.

Support höll en chatt för att kunna assistera AO3s användare och genom att samarbeta med Översättning så kunde man genomföra den på ett flertal språk. Supports ordföranden, Sam, vill uttrycka ett stort tack till alla Supports trogna medarbetare som klarar av att både genomföra sina dagliga sysslor och speciella events.

Taggorganisering har under månaden jobbat med många, många tagg-relaterade Support-ärenden, och AD&Ts senaste kod-lansering inkluderade en del brillianta tagg-relaterade lösningar. Taggorganisering fick ett fint gensvar till den senaste rekryteringen och kan nu välkomna nya volontärer. Medarbetarna i kommittén har i juni hållit i träningssessioner för både nya och gamla taggorganisatörer och dessa har varit riktigt uppskattade! Fler sessioner planeras inför framtiden.

IV. INTERN UTVECKLING

Utveckling & Medlemskap genomgår ett ledarbyte. Kommittén säger nu adjö till sin långvarade ordförande Kristen Murphy (som kommer att ta en mer tyst roll inom premier och support för CiviCRM) och uppskattar allt som hon bidragit med till OTW och allt som hon lärt sina medarbetare. Kommittén har börjat arbeta tillsammans med andra kommittéer för att omstarta Gruppen för Visuell Identifiering som kommer att fokusera på OTWs visuella märke. Våran utsträckning till konvent är i full gång, i nuläget med fokus på Nine Worlds och Loncon.

Strategisk Planering håller på att granska Juridiska, Ekonomi, Kategoribyte, Översättning, Fan Video, Tidskrift, samt Fanhackers och man har kommit framåt med rapporterna för Support, Kommunikation, Missbruk, Utveckling & Medlemskap, samt Internationalisering & Spridning (I&O). Kommitténs två nykomlingar bland medarbetarna har nu avslutat sin träning och har börjat ta ledning på sina egna granskningsprojekt. Kommittén har också påbörjat planeringsprocessen för övergången från sin nuvarande ordförande, Hana, och arbetar med att ta fram procedurer för träning av ordföranden.

Översättning har välkomnat 8 nya medarbetare i sina led och med denna ökade styrka så jobbar man flitigt med att stärka interna procedurer och komma framåt med nya projekt och idéer. Förra månaden kunde man släppa OTW-videon med undertexter på hela 16 språk! Stort tack till alla språkteam som lagt ner så mycket arbete på detta projekt!

V. DET HANDLAR OM FOLKET

Volontärer & Rekrytering har under juni rekryterat volontärer till Taggorganisering och medarbetare till Wiki-kommittén och det har resulterat i en mängd nya namn runt om i OTW!

Nya medarbetare i kommittéerna: Kiri Van Santen (Kommunikation), MyraM (Kommunikation) Katarina Harju (Översättning), LilyC (Översättning) Elizabeth Gray (Juridiska), Kalli (Juridiska), Girard (Juridiska) samt 2 andra till Kommunikation, 1 till Internationalisering & Spridning, och 6 andra till Översättning.

Nya Taggorganiseringsvolontärer: sarken, Night, Allons-y, Jamie Marie, bbcatemysoul, Elizabeth H, cadkitten, starrwinter, BearHatter, Gesundheit, Fredericks, justlikeheaven, Katarina Harju, defe, samt 1 till taggorganiseringsvolontär.
Nya Översättarvolontärer: Anne-Katrin Koch och 3 andra

Avgående kommittéordföranden: Kristen Murphy (Utveckling & Medlemskap)
Avgående kommittémedarbetare: 6 från Missbruk; 1 från Översättning
Avgående arbetsgruppsmedlemmar: 2 volontärer från AO3 Dokumentation
Avgående Taggorganiseringsvolontärer: KeevaCaereni och 2 andra