Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev juli 2020, Utgåva 148

I. RÖSTNINGSFÖRBEREDELSER

Valkommittén har haft några bråda veckor och är redo att ta emot rösterna från medlemmarna i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) om ett par veckor. Kandidaternas inlägg med frågor och svar var alla publicerade per 31 juli, och röstningsinstruktioner har mejlats ut till alla röstningsberättigade medlemmar. Kandidaten Tyme LaDow drog tillbaka sin kandidatur den 26 juli. Valkommittén har också hållit två chattar med kandidaterna och avskrifterna publicerades på deras webbsida dagarna efter evenemangen.

Om du har frågor kan du kontakta Valkommittén via deras webbsida. Valet kommer att äga rum 14-17 augusti och din valsedel kommer per e-post till den adress du uppgav när du gav din gåva.

II. HOS AO3

AO3 Dokumentation har laddat upp en del ändringar till Vanliga frågor om inbjudningar på Archive of our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) medan
Tillgänglighet, design och teknik har samarbetat med andra kommittéer om att slutföra tester av våra leverantörers kod som delar upp adminbefogenheter på AO3 i specifika roller. System håller på att fastställa nästa steg i det arbete som behöver göras med e-post, och börjar också fundera på sin nästa runda med serverinköp.

Support bedömer att de kommer att uppnå ca 1300 nya ärenden denna månad. Som tur är har deras nyaste omgång med rekryter tillsammans stängt 1500 ärenden sedan de påbörjade sin träningsperiod, så de är till stor hjälp! Policy och missbruk har hittills under månaden tagit emot ungefär 1100 ärenden.

Taggorganisering har slutfört en uppdatering av sina policyer för att beskriva tillvägagångssättet för att organisera några av de tydligaste taggarna som inte är specifika för en viss fandom, som nästa steg i den pågående processen att se över hur sådana taggar hanteras. Under juni hanterade taggorganisatörerna över 333 000 taggar i mer än 37 800 fandom.

III. PLANERING OCH VÄGEN FRAMÅT

Juridiska har lämnat in vår petition om att förnya “undantaget för videoskapare” gällande det förbud att kringgå kopieringsskydd som finns i upphovsrättslagen Digital Millennium, vilket är en del av en process vi går igenom vart tredje år. De förbereder också ett möte med personal i den amerikanska kongressen angående upphovsrättspolicy, samt besvarar massor av frågor från användare.

TWCs upplaga. 34 (September 2020) går in i produktionsstadiet. Redaktionsteamen arbetar med skribenterna om texterna för den utgåva som ska komma ut i mars 2021. Transformative Works and Cultures – TWC
(Transformativa verk och kulturer – TWC) förväntar sig att tidskriften ska kunna komma ut på avsedd tid trots coronaviruset och dess påverkan på planeringen.

Fanlore har diskuterat en del uppdateringar av sin redigeringslathund för att hjälpa användare att snabbt hitta den formatering de behöver medan de redigerar sidor, och planerar för en “temamånad” med sociala inlägg och grafik i oktober.

Översättning har denna månad arbetat med innehåll till valplattformen samt röstningsinstruktioner. De har också startat ett nytt språkteam — Sinhala!

Kommunikation har ersatt This Week In Fandom (Den här veckan i fandom) med en ny månatlig serie, OTW Signal. Vi välkomnar länkförslag från allmänheten. Vårt OTW-konto på Tumblr har också fått en ny moderator, Szabo Dorottya. Så om du använder Tumblr, kom förbi och säg hej!

IV. STYRNING

Styrelsen har fått 14 svar av olika slag på sin interna anonyma feedback-enkät, som de antingen har vidarebefordrat till de relevanta kommittéerna eller håller på att behandla. Bland de svar som gäller styrelsen finns förfrågningar och förslag om avlönade anställda, mångfald inom OTW och OTWs grundläggande principer. Den anonyma enkäten har varit otroligt bra för att låta styrelsen höra ifrån olika volontärer med många olika synvinklar.

Ekonomi fortsätter sitt arbete inför revisionen av 2019, samtidigt som de förbereder rekrytering och budgetuppdatering som kommer senare under året.

V. DET HANDLAR OM FOLK

Volontärer & rekrytering fick 74 nya förfrågningar och färdigbehandlade 77, vilket innebär att de har 24 öppna förfrågningar (inklusive introduktions- och avslutsärenden som listas nedan).

Per den 24 juli har OTW 883 volontärer. \o/ Personalförändringar den senaste tiden listas nedan.
Nya kommittémedarbetare: 1 i Översättningskommittén, 1 i Juridiska
Nya översättarvolontärer: Dani Lee, farah, forestcat, Hali, Juliette, Leona Malfoy, nõiaelu, Noura Mu, Prerna A. Popat, Quality, och ytterligare 4 volonträrer
Avgående kommittémedarbetare: Cyn (Öppna Dörrar), ExpatGirl (AO3-dokumentation), Kendal GK (Support), Ashley Pancho (Support) samt ytterligare 2 inom Support
Avgående taggorganiserarvolontärer: Eugecapisce, g33k_magnet, Stephanie Godden, thomastelbon och ytterligare 2 volontärer
Avgående översättarvolontärer: Gil81, Tygermine och ytterligare 1 volontär.

För mer information om våra kommittéer och deras arbetsområden, vänligen ta del av kommittélistan på vår webbplats.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.