Nyhetsbrev för september 2023, nummer 182

I. Milstolpar!

OTW (Organisationen för transformativa verk) fick fira månaden för sitt 16-årsjubileum med en ny milstolpe inom projektet Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Den 18 september kanoniserades fandom nummer 60 000 av Taggorganisatörerna. Fandomen ifråga är Kołysanka | Lullaby (2010) som kommer till oss genom Fandom Kombat. I augusti organiserades mer än 550 000 taggar, vilket innebär mer än 1 250 taggar per aktiv taggorganisatör.

OTWs jubileum uppmärksammades också genom en enkät som togs 90 607 gånger. Enkäten var igång 5-21 september. Kommittén för Kommunikation arbetar på att skapa en offentlig rapport över resultaten, som bör kunna släppas i oktober. Kommittén färdigställde också sitt arbete på OTWs årsredovisning för 2022 (för närvarande bara tillgänglig på engelska).

II. Hos AO3

Open Doors (Öppna dörrar) tillkännagav importen av Between the Lines ett fanfictionarkiv för JAG (TV-serien På heder och samvete). De färdigställde också importen av Weir/McKay Fanfiction Archive, ett fanfictionarkiv för relationen mellan Rodney McKay och Elizabeth Weir i Stargate: Atlantis.

Policy och missbruk tog emot 1876 nya ärenden i augusti och Support har fortfarande väldigt många ärenden – 3198 stycken i augusti, vilket är nästan dubbelt så mycket som vad de får en vanlig månad. Vi uppskattar ert tålamod medan supportteamet jobbar med dessa!

III. FLER PROJEKTNYHETER

TWC gav ut Utgåva 40, ett generellt nummer den 15 september. Nästa utgåva av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer), utgåva 41, är ett specialnummer med titeln “Chinese Fandoms” (Kinesiska fandoms). Den kommer att ges ut den 15 december 2023.

Fanlores redigeringsutmaning Stub September (Notis-september) var en stor succé! 38 deltagare gjorde färdigt åtminstone en uppgift och 23 gjorde färdigt alla fem. Delta i deras tema kring ljudbaserad fandom, Podtober, denna månad!

Juridiska gick ihop med allierade i protest mot lagstiftning i USA som är anti-HBTQ+. De uppmuntrade även användare att göra samma sak! Utöver de amerikanska lagar som nämns ovan har Juridiska också haft noga koll på den brittiska UK Online Safety Bill, som nyss blivit till lag. Under den tolkning av lagen som de tror är rimlig och trolig kommer UK Online Safety Bill inte att drabba AO3, men kan göra livet svårt för vissa andra utrymmen för fans när den börjar gälla. Vårt juridiska team kommer att fortsätta hålla noga koll på hur lagen används för att se hur auktoriteter tolkar lagen.

IV. LEDNING

Styrelsen fortsätter vara upptagna med att träna nya styrelsemedlemmar! De har godkänt några önskemål från Ekonomi denna månad och förbereder sig för ett kommande styrelsemöte. Styrelsen har också börjat tala med en potentiell konsultfirma för DEI (mångfald, jämlikhet och inkludering) och är ivriga att fortsätta framåt med detta projekt.

Under tiden håller Strategisk planering på med att kontakta kommittéordförande och ledare för att se deras framsteg, eftersom OTW närmar sig sin 3-månaders-deadline i sin nuvarande strategiska plan.

Utveckling och medlemskap förbereder för oktoberkampanjen. De har nya gåvor på gång och kan knappt vänta med att visa dem för alla! Denna månad hade de inga aktiviteter, men i oktober är det Worldcon: World Science Fiction Convention i Chengdu, Kina! Våra lokala volontärer kommer att representera OTW med ett bord där och ha klistermärken baserade på kinesisk fandomslang. Om du deltar, var snäll och tagga OTW i dina foton!

V. NYTT OM FOLK

Utöver att rekrytera externt till kommittén för Strategisk planering denna månad har Volontärer och rekrytering börjat arbeta på OTWs kampanj år 2023 för “Still Willing to Serve” (vill fortfarande stå till tjänst), och gjorde färdigt sitt val av verktyg för konflikthantering. Kommittén kontaktade också den första gruppen externa HR-firmor och håller för närvarande på att schemalägga den första omgången möten.

Från 25 augusti till 25 september tog Volontärer och rekrytering emot 201 nya ärenden och gjorde färdigt 166, vilket innebär att vi har 123 pågående ärenden (inklusive att hantera nya och avgående volontärer, se nedan).

Räknat den 25 september 2023 har OTW 924 volontärer. \o/ Nya förändringar av personal står nedan.

Nya kommittéordförande: Joanna Pernick (Fanlore) och Noah A (Fanlore)
Nya volontärer, Kommunikation: hheyhalley (Grafikvolontär)
Nya volontärer, Öppna dörrar: Bella Irvine (Importassistent) och 1 assistent till ordföranden för Öppna dörrar
Nya Systemvolontärer: Albert Pedersen
Nya volontärer, Översättning: Parul Hunnargikar, Veronika Kathi, Anna Zervos, Maria G. och 3 andra volontärer

Avgående kommittéordförande: Rebecca Sentance (Fanlore)
Avgående volontärer, AO3 Dokumentation: Synnie
Avgående volontärer, Kommunikation: 1 assistent till ordföranden
Avgående volontärer, Fanlore: 1 inom Sociala media & spridning och 5 grafiska designers
Avgående volontärer, juridiska: 1 praktikant
Avgående volontärer, Öppna dörrar: Bella Irvine (Administrativ volontär)
Avgående volontärer, Policy & missbruk: 12 volontärer
Avgående volontärer, Support: 1 volontär
Avgående volontärer, System: 1 volontär
Avgående volontärer, Taggorganisering: Dhobi ki Kutti, Autumn, ladymarianor, Lisette, gecko och 14 andra taggorganisatörer
Avgående volontärer, Översättning: Ridicully (volontärsledare) och 4 översättare
Avgående volontärer, Volontärer och rekrytering: 1 volontär

För mer information om våra kommittéers ansvarsområden, var vänlig läs listan över kommittéer på vår webbsida.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.