Nyhetsbrev för oktober 2021, nummer 162

I. LEGAL ADVOCACY (Juridisk rådgivning)

Juridiska tog emot glada nyheter i oktober: USA:s upphovsrättsbyrå förnyade undantaget för skapare av fanvideor i DMCA:s förbud mot kringgående av kopieringsskydd. Med andra ord: vi har vunnit ytterligare tre år med det existerande undantaget som tillåter skapare av fanvideor att dekryptera DVD:er, Blu-rays, eller onlinekällor i syfte att göra icke-kommersiella videor. Juridiska lämnade in ett uttalande till USA:s upphovsrättsbyrå tidigare i år som argumenterade för en förlängning och förtydligande av fanvideoskapares undantag från lagen.

II. HOS THE ARCHIVE OF OUR OWN – AO3 (Vårt eget arkiv – AO3)

Open Doors (Öppna dörrar) tillkännagav den kommande importen av Of Elves and Men och den avslutade importen av Gilmore Girls Adult Fic.

Policy och missbruk hade en marginell ökning av ärenden. Det ser ut att bli 2 400 ärenden i slutet av oktober. Support tog också emot ett normalt antal ärenden den här månaden, med ett speciellt tack till Översättning som varje månad bidrar med översättningar på ungefär 10% av Supports ärenden.

I september hanterade, Taggorganiserarna över 340 000 taggar fördelade över 46 000 fandoms.

III. PÅ ANNAT HÅLL INOM OTW (Organisationen för transformativa verk)

Utveckling och medlemskap genomförde en framgångsrik värvningskampanj i oktober — Av fans, för fans — med nyhetsinlägg som koordineras med Kommunikation och översattes av Översättning till 37 språk. OTW fick in totalt 195 009,65 USD, långt över vårt mål på 40 000 USD. 6 700 fans från 77 länder runt om i världen sänkte gåvor under denna kampanj och 4 786 valde att bli eller fortsätta vara medlemmar i OTW. Tack till alla som sänkte en gåva och spred information om kampanjen!

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) är på gång med utgåvan för mars 2022. De nya redaktörer Poe Johnson och Mel Stanfill håller på att läras upp, lika så Christine Mains som är ny redaktionschef. De har också rekryterat redaktörer och korrekturläsare.

Ekonomi höll ett öppet möte den 16 oktober för att svara på frågor rörande den uppdaterade budgetrapporten.

IV. NYTT OM FOLK

Mellan 25 september och 24 oktober tog Volontärer och rekrytering emot 133 nya ansökningar och färdigställde 122, vilket innebär att 41 öppna förfrågningar återstår (detta inkluderar tillägg och borttagande som presenteras nedan).

I och med den 24 oktober 2021 har OTW 1043 volonätrer. \o/ De senaste ändringarna är listade nedan.

Nya volontärer, Taggorganisering : Alastaire, Arcadia, Avery Renee, Carbon, Clemantines, EJ Bell, FatalGrace, faultystart, Fin, friki, Gretal, Ibdreams, Juhos, L. Rex, ladyvgrey, lawly, Leevie, LilianaMelo16, Lix Song, Malini, marevitreum, Minnie, Moche, Morgan Y, Schnikeys, Sin, Skald, Stardreamer, Tay, Tobias, VioletC och sex volontärer till.

Avgående styrelseledamöter: Lex de Leon och Natalia Gruber
Avgående kommittéordföranden: Llyrianna (Översättning), Sijing Xie och ytterligare en medarbetare från AO3 dokumentation, samt två medarbetare från Support
Avgående volontärer, Öppna dörrar : två volontärer
Avgående volontärer, Taggorganisering: flamethrowr, Rebecca Snyder och 3 volontärer till
Avgående volontärer, Översättning : Aatreyee, acousticAlkonost, Adhara, ambercatfish, Bibiana, Blanca Rodríguez, EisRequiem, Kockožder, Novella, Sophie K, stellahibernis, weisswald och sex volontärer till.

För mer information om kommittéernas ansvarsområden, vänligen se kommittélistan på vår webbplats


.OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.