Nyhetsbrev för oktober 2020, nummer 151

I. TIDIGARE OCH KOMMANDE HÄNDELSER

OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) värvningskampanj i oktober, “Growing Together” (Att växa tillsammans), var en succé! Kampanjen var unik i och med att den inte fokuserade på ett ekonomiskt mål utan istället uppmuntrade givare att bli medlemmar i OTW eller förnya sitt OTW-medlemskap, vilket ger dem möjlighet att rösta i nästa val till OTWs styrelse i augusti. Tack vare kampanjen registrerades 2660 nya medlemmar från 69 länder och totalt 89 688,51 USD samlades in till OTW. Tack så mycket till alla som skänkte pengar eller spred informationen vidare! Kampanjen organiserades av Utveckling & Medlemskap och annonserades via nyhetsbrev med hjälp av Kommunikation, medan Översättning gjorde kampanjinläggen tillgängliga på 30 språk.

Fanlores närvaro på sociala medier i oktober hade ett inofficiellt anime-tema, med inlägg som diskuterade anime-ämnen och innehöll relaterat bildmaterial, och det fick ett jättebra mottagande! Fanlore-kommittén satsar nu för att fira nästa milstolpe — 1 miljon redigeringar — inom de närmaste månaderna.

Kommunikation förbereder sig också inför flera kommande händelser, inklusive Internationella volontärdagen i december, Internationella dagen för verk av fans i februari och en milstolpe för Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) i form av 3 miljoner registrerade användare inom de närmaste månaderna. Håll ögonen öppna för mer om dessa firanden!

II. HOS AO3

Öppna dörrar tillkännagav den kommande importen av DoyleCordy, ett arkiv för tv-serien Angel. Vare sig du är en skapare från denna Yahoo-grupp eller bara en läsare inom Angel-fandomen, kolla in tillkännagivandet av importen för mer information om flytten och håll ett öga på den nya AO3-samlingen där importerade verk kommer att listas!

Policy & Missbruk hade tagit emot 1200 ärenden i oktober när detta skrevs och Support tog emot 1200 ärenden i september, varav hela 10% innebar översättning av icke engelskspråkiga ärenden av Översättningskommittén. I september hanterade Taggorganisering mer än 351 000 taggar i fler än 39 400 fandoms.

III. PÅ ANNAT HÅLL INOM OTW

Utöver sina firanden nyligen så har Fanlore också precis klarat av en massiv omstrukturering och uppdatering av sin lista över vanliga frågor! Denna praktiska sida kan svara på alla viktiga frågor du kan tänkas ha om Fanlore, från det bästa sättet att börja redigera till vilken sorts innehåll som passar på Fanlore, med mera.

Precis i slutet av september lämnade Juridiska in kommentarer till USAs representanthus’ rättsliga kommitté, med anledning av en utfrågning om Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Dessa kommentarer följde upp och stödde tidigare kommentarer och vittnesmål som OTW har lämnat till representanthuset och senaten i samband med laglig utvärdering av DMCAs historia och effektivitet. I oktober slog sig Juridiska samman med andra allierade för att skicka brev till kongressen där de motsatte sig lagförslag i USA som skulle ha skadat yttrandefrihet online och fans intressen.

System är mitt i processen att beställa ytterligare ett rack i ett av sina datacenter, vilket kommer låta dem fortsätta expandera vår serverkapacitet och ge dem bättre motståndskraft mot fel.

IV. NYTT OM FOLK

Från 24 september till 24 oktober mottog Volontärer & Rekrytering 174 nya begäranden och färdigställde 170, vilket innebar att kommittén hade 23 öppna ärenden (inklusive insättanden och avsättanden som anges nedan).

Per den 24 oktober har OTW 894 volontärer. \o/ Nya personalförändringar finns i listan nedan.

Nya kommitémedarbetare: 1 medarbetare inom Kommunikation, Vinita Eggers (Ekonomi) och tre andra medarbetare inom Ekonomi, Tei aoch Eliette (Policy & Missbruk) och 1 annan medarbetare inom Policy & Missbruke, Sam L (Fanlore) och 7 andra medarbetare inom Fanlore

Nya volontärer, Öppna dörrar: karatam, Paul Helling och 2 volontärer till inom Öppna dörrar

Nya volontärer, Taggorganisering: Antinomy Citron, Ashlet, Aster, byecroft, Ceme, centreoftheselights, Char Lee, chronoshift, Colercw, Dan L, Eliza Hunt, Erin M, hanna_yuki, Harold Liu, HimC, itsmyusualweeb, jdsummers, jochi, Kandy, Kuh, ladra, ladymarianor, Laixi, Lia S, Loxaris, lyssy_marie, Mags, MickyRC, Moony, nivosity, Nyx, Petunia, pickledragon, raining_kittens, Roissy, Roland, snberry, Sofia, sub_etheric, timetravelingkayak, trashchancellor, Varsha, Yuan och 1 volontär till

Avgående styrelseledamöter: Claire P. Baker, Danielle Strong, Jessie Casiulis

Avgående kommittéordförande: Amy Shepard (Strategisk planering)

Avgående kommittémedarbetare: 1 medarbetare inom AO3 Dokumentation, Amy Shepard (Strategisk planering), doughtier (Taggorganisering)

Avgående volontärer, Taggorganisering: Fricklefracklefandomackles och 17 volontärer till

Avgående volontärer, Översättning: Beyza G., Ciezuru, Fransiska Andita, Gwen Ngo, Hala Yosef, LaStellaBianca, Maryia Ambrazhey, Natasa Maric, Paralelsky, prada, Spencer, Winchester1989 och 2 volontärer till

För mer information om kommittéernas ansvarsområden, se kommittélistan på vår webbplats.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.