Nyhetsbrev för Oktober 2018, utgåva 129

I. OTWs (Organisationen f￶r Transformativa Verk) v¦rvningskampanj

Tack vare er blev denna m¥nads v¦rvningskampanj en rekordsucc←. N¦r allting hade r¦knats ihop uppgick g¥vorna till totalt 203 557,29 US$, fr¥n totalt 8203 givare. 479 premier beg¦rdes – inklusive den mycket popul¦ra nya kudos-stressbollen.

Mycket ber￶m till allt folk fr¥n OTW som jobbat h¥rt med v¦rvningskampanjen, inklusive Utveckling & Medlemskap, Kommunikation, ᅱvers¦ttning, Ekonomi, och m¥nga andra!

Och stort ber￶m till er — alla som gav g¥vor, synliggjorde och firade OTW med oss. Tack s¥ mycket!

II. P¥ The Archive of Our Own – AO3 (V¥rt Eget Arkiv)

Taggorganisering firade en viktig milstolpe denna m¥nad med kononiseringen av det 30 000-ende fandom p¥ AO3! F￶r att hedra tillf¦llet, sammanst¦ller Taggorganisering n¥gra tips om hur man kan anv¦nda taggar till sin f￶rdel, inklusive hur man undviker problemet med f￶r m¥nga “Peter”, som handlar om att det finns s¥ m¥nga karakt¦rer som har Peter som f￶rnamn, ibland inom samma fandom (f￶r nuvarande finns det mer ¦n 580 Peter p¥ AO3) och om man inte specifierar vilken Peter man h¦nvisar till n¦r man v¦ljer taggar f￶r sitt verk blir det v¦ldigt sv¥rt att separera och l¦nka dem korrekt s¥ att s￶kresultaten st¦mmer.

ᅱppna D￶rrar ¦r tillbaka med tv¥ meddelanden om arkivimporter denna m¥nad. P/K All the Way, ett Star Trek: Voyager -arkiv f￶r verk av fans, och Elusive Lover, a Star Wars-arkiv f￶r verk av fans, kommer b¥da till AO3.

Policy & Missbruk fortsatte att ta emot tusentals spam-¦renden i oktober, tillsammans med ca 700 riktiga ¦renden. Sn¦lla, var t¥lmodiga n¦r ni v¦ntar p¥ svar p¥ en anm¦lan ni gjort. Vi svarar p¥ varje anm¦lan (som inte ¦r spam), men det tar lite l¦ngre tid ¦n vanligt just nu.

Slutligen tog Support emot mer ¦n 700 ¦renden denna m¥nad, och taggorganiserararna hanterade ca 210 000 taggar i september. (Antalet f￶r oktober kommer i n¦sta nyhetsbrev.)

III. Legal Advocacy (Juridisk R¥dgivning)

Ni kanske minns OTWs Juridiska kommitt←s fortsatta arbete f￶r att ut￶ka och f￶rtydliga undantag fr¥n USAs Digital Millennium Copyright Acts best¦mmelser om kringg¥ende. Undantag fr¥n DMCA till¥ter uttryckligen vissa typer av dekryptering (som att rippa DVD eller Blu-Ray-filer, eller dekryptera digitala filer) f￶r vissa typer av till¥ten anv¦ndning av upphovsr¦tt. Under de g¥ngna ¥ren har OTW Juridiska, till exempel, framg¥ngsrikt s¦krat ett undantag f￶r icke-kommersiella fanvideoskapare att rippa DVD-skivor och Blu-Ray-skivor och dekryptera digitala filer f￶r att kunna anv¦nda korta portioner i sina videor.

Under det senaste ¥ret har vi arbetat med att klarg￶ra och utvidga undantag f￶r att till¥ta dekryptering f￶r andra fan-¦ndam¥l. I oktober utf¦rdade USAs upphovsr¦ttsbyr¥ sitt avg￶rande om den senaste omg¥ngen av framst¦llningar som OTW Juridiska och v¥ra allierade l¦mnade in till upphovsr¦ttsbyr¥n. Vi fick inte allt vi bad om, men vi har n¥gra goda nyheter:

  • Undantagen har utvidgats ut￶ver dokument¦rfilm och icke-kommersiell fanvideo till att inkludera anv¦ndning av korta portioner f￶r parodi, kritik och kommentarer.
  • Undantagen har ut￶kats f￶r facklitter¦ra multimedia-e-b￶cker, s¥ de till¥ter (till exempel) f￶rfattare att dekryptera DVD, Blu-ray och onlinek¦llor f￶r att inkludera korta delar av dem i OTW:s akademiska tidskrift,
    Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer).

Hurra f￶r dessa steg i r¦tt riktning, och vi kommer forts¦tta att k¦mpa f￶r fan-v¦nliga lagar.

Under oktober har OTW Juridiska ocks¥ l¦mnat in ett amicus-utl¥tande ang¥ende TVEyes v. Fox. I utl¥tandet bad vi USAs h￶gsta domstol att bekr¦fta en princip som h￶gsta domstolen f￶rst formulerade f￶r flera ¥r sedan: att om en upphovsr¦ttsinnehavare aldrig n¥gonsin skulle till¥ta en viss anv¦ndning av sitt arbete – som parodi, kritik eller omvandling som de ogillar – d¥ skadar n¥gon som anv¦nder arbetet f￶r det ¦ndam¥let inte n¥gon marknad f￶r verket som upphovsr¦ttsinnehavaren n¥gonsin skulle dra nytta av. Vi kommer informera er om n¥got mer h¦nder i detta fall.

IV. LEDNING OCH STYRNING

Nyligen valda styrelsemedlemmarna Lex de Leon och Natalia Gruber p¥b￶rjade sina perioder nu i oktober, medan Matty Bowers och Atiya Hakeem avslutade sina. Stort tack till de avg¥ende styrelsemedlemmarna och ett varmt v¦lkommen till de nya.

Ekonomi publicerade en uppdaterad verision av OTWs budget f￶r 2018 den h¦r m¥naden och h￶ll en allm¦n chatt f￶r att svara p¥ fr¥gor om budgeten. Stort tack till alla som deltog i chatten–det var j¦tteroligt att tr¦ffa er!

Ekonomi sl¦ppte ocks¥ OTW:s granskade bokslut f￶r 2017 denna m¥nad. Detta finns p¥ OTWs webb, p¥ sidan f￶r Rapporter och styrdokument.

V. Nytt om folk

Fr¥n och med den 26 oktober har OTW totalt 701 volont¦rer. \o/ Den senaste tidens personalf￶r¦ndringar redovisas h¦r nedanf￶r.

Nya kommitt←ordf￶rande: Claire P. Baker (tar ￶ver platsen som ordf￶rande)
Nys kommitt←medarbetarel: Frost The Fox (Volont¦rer och Rekrytering), Linde (Volont¦rer och Rekrytering), likegallows (Valkommitt←n), Emma Lloyd (Valkommitt←n), Daniela Maria Ant￳nio (Valkommitt+en), och fyra personer till inom Valkommitten och 2 personer till inom Policy & Missbruk
Nya volont¦rer inom Taggorganisering: WinterKnight, Crimsonochrome, Emily Finbow, Yuki, Emma L.

Avg¥ende styrelsemedlemmar: Matty Bowers, Atiya Hakeem, Priscilla Del Cima (¦r inte l¦ngre ordf￶rande men sitter kvar i styrelsen)
Avg¥ende kommitt←ordf￶rande: SunnyB (ᅱvers¦ttning), Trey C (ᅱvers¦ttning)
Avg¥ende kommitt←medarbetare: ltfoxyee (AO3 Dokumentation) och 1 person till inom AO3 Dokumentation, Moth (Policy & Missbruk), 1 person inom kommunikation, 1 person inom Utveckling och Medlemsskap, 2 personer inom Valkommitt←n, 1 person inom Strategisk Planering , 1 person inom Support, och 1 person inom System
Avg¥ende volont¦rer, Taggorganisering: Eve Forbes, Natalia Gruber och 3 volont¦rer till
Avg¥ende ￶vers¦ttarvolont¦rer: 1 volont¦r inom ᅱvers¦ttning

F￶r mer information om kommitt←ernas inriktningar, se kommitt←listan p¥ v¥r webbplats.


OTW ¦r den icke vinstdrivande organisation som st¥r bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, ᅱppna D￶rrar, TWC och OTWs Juridiska R¥dgivning. Vi ¦r en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom g¥vor och bemannas helt av volont¦rer. L¦r dig mer om oss p¥ OTWs webbplats. F￶r mer information om v¥rt team av ￶vers¦ttarvolont¦rer, som har ￶versatt detta inl¦gg, kolla in sidan f￶r ᅱvers¦ttning.

Newsletter

Comments are closed.