Nyhetsbrev för november 2019, nummer 141

I. MILSTOLPAR FÖR FANLORE OCH ARCHIVE OF OUR OWN – AO3 (VÅRT EGET ARKIV)

Den här månaden har två projekt hos OTW (Organisationen för Transformativa Verk) firat varsin stor milstolpe då Fanlore nådde 50 000 sidor och AO3 fyllde 10 år.

Kommunikation gjorde en serie för att uppmärksamma AO3s 10-årsjubileum, som inföll den 14 november. Vi pratade med ett antal medarbetare som varit med OTW sedan starten om vilka utmaningar de stött på, om vad som var det bästa med att jobba för OTW, och om deras tankar kring framtiden. Den hårt arbetande kommittén för Översättning såg till att vi kunde publicera dessa inlägg på 24 språk.

Lite senare i månaden blev vi glada att se att den 50 000 sidan hade publicerats på Fanlore-wikin. Kommittén uppmärksammade detta med inlägg på våra sociala medier, Tumblr, Twitter och Dreamwidth samt en AO3-nyhet. Läs inlägget för att se den speciella banner som teamets grafiska designer skapat för att uppmärksamma detta!

Fanlores nästa mål är att nå en miljon redigeringar; de har redan nått 900 000 stycken och ökar. Om du är intresserad av att bidra kan du hitta mer information på Fanlores Poral för nya besökare.

II. HOS AO3

De senaste veckorna har kommittéerna för Tillgänglighet, Design och Teknologi och System arbetat med de återkommande hastighetsproblemen på AO3s hemsida. Problemet beror på belastningen på Elasticsearch-servrarna och den kraftiga ökningen till följd av högre trafik i samband med den amerikanska högtiden Thanksgiving. OTW hade redan planerat att köpa nya servrar och dessa beställdes den 27 november, men vi ber användarna att ha tålamod under de närmaste månaderna innan servarna är levererade och installerade. Under tiden jobbar vi med att uppgradera Elasticsearchs mjukvara i hopp om att det i alla fall kommer att minska problemen.

Vi vill tacka alla vars generösa donationer gjorde det möjligt att genomföra detta köp. Detta är ett konkret exempel på vad vi har möjlighet att göra med pengarna som våra användare skänker.

Open Doors medarbetare fortsätter sitt hårda arbete från förra månaden (i samarbete med Styrelsen och den Juridiska kommittén) att i förebyggande syfte bevara så mycket innehåll som möjligt från href=”https://www.transformativeworks.org/yahoo-groups-closure-what-you-can-do-part-2/”>Yahoo Grupperna som för närvarande är plannerade att stängas ner den 14 december. Detta arbete har inkluderat en utvidgning av rutinerna kring arkivimport för att inkludera riktlinjer för import av Yahoo Grupper och/eller lagra deras innehåll.

Teamet för Taggorganisering skapade ett nytt team med kinesisktalande organisatörer som arbetar med att översätta taggar till resten av kommittén. De jobbar även på att standardisera dessa översättningar för att säkerställa att återkommande termer översätts på samma sätt oavsett vem som arbetar med dem. Detta var i november, i oktober hanterade taggorganisatörerna omkring 244 000 taggar i över 34 000 olika fandoms!

Under tiden hanterade Policy & Missbruk 2 000 ärenden under oktober och Support omkring 1 200 ärenden.

III. PÅ ANNAT HÅLL INOM OTW

Några ytterligare uppdateringar från våra kommittéer: Styrelsen har arbetat med Juridiska, System och Ekonomi för att undersöka hur vi kan arbeta mot försäljningen av “.org” domäner till privata företag.
Översättning har genomfört en väldigt framgångsrik rekryteringsomgång med ett rekordantal sökande som resulterade i att teamet nu har 236 volontärer!
Avslutningsvis arbetar Transformativa Verk och Kulturer hårt med de sista finjusteringarna av deras nästa upplaga som kommer att publiceras den 15 december.

IV. DET HANDLAR OM FOLK

Volontärer och Rekrytering: Från och med den 27 oktober har OTW 812 volontärer. \o/ De senaste personalförändringarna är listade nedan.


Nya kommittéordförande:
Aenya och AliceJane (Policy & Missbruk)
Ny kommittépersonal: ami, BooksAreLife, Cerberusia, Haunt_Haunt_Haunt, interstitial, Mars, Seakittens & Zixin Zhang och tio medarbetare till (samtliga Policy & Missbruk), Beth Boisvert, Gillian Webster, Irina, Jen S, Megan Q, Zoë Renee och två medarbetare till (alla till Taggorganisering), Laure (Översättning), Hanna White (AO3 Dokumentation)
Ny Fanlore-volontär: Marion McGowan

Nya översättarvolontärer:
Aqilah Norain, aruna, Beste Karataş, Bruna, Cynassa, Cypher, dxdim, Felix Engler, Joyce Zhao, Lauritz, lemoncave, Masha Yankovych, Maya Habee, Melifluo, Reptile Ruler, siobhrag, solrosan, soumyaa, Tygermine, Vincent, wildflower01, Winchester1989, Zoey och 20 andra


Avgående kommittépersonal:
SarkaS (Översättning), Cyn (Support), Muriel Kalliokoski (Policy & Missbruk), Makari Crow (AO3 Dokumentation), Ona Lu (Juridiska), Aris Gemenetzis (Fanlore), en AO3 Dokumentationsmedarbetare, två Kommunikationsmedarbetare, fyra Utveckling och Medlemskapsmedarbetare, en Fanloremedarbetare, en Juridikmedarbetare, en Översättningsmedarbetare
Avgående volontärer, Kommunikation: två volontärer
Avgående volontärer, Utveckling och Medlemskap: en volontär
Avgående volontärer, Fanlore: två volontärer
Avgående volontärer, Taggorganisering: BeautifulMistake3, cest_what, Flynn Germain, Giana, Hannah Miro, Minkster, Sam Bailey och tjugofem andra taggorganisatörer

Avgående volontärer, Översättning:
Anya Z, SimK

Avgående volontärer, Tidskrift:
två volontärer

För mer information om kommittéernas inriktningar, se kommittélistan på vår webbplats.


OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.