Nyhetsbrev för mars 2020, utgåva 144

I. TILLGÄNGLIGHET, DESIGN & TEKNOLOGI

Tillgängighet, design, & teknologi har implementerat kodsläpp som inneburit förändringar i användarkonton, administratörskonton, vår testmiljö med mera. En förändring som särskilt förtjänar att nämnas är förändringar i hur beröm registreras och lagras, som gjorts för att se till att vi inte får slut på utrymme för det stigande antalet beröm, nu 640 miljoner, på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv). En sidoeffekt av detta är att beröm-dubbletter försvunnit, men som kommittén förklarat, är det bara dubbletter från samma användare som tagits bort, och inte några unika beröm från unika användare..

AO3s trafik har inte flutit helt lugnt under månaden, och Tillgänglighet, design & teknologi raphttps://archiveofourown.org/admin_posts/15178porterade en minskning i antalet sidvisningar i början av månaden, kort efter att användare i Kina inte längre kunde komma åt sajten. Detta följdes av en ökning nära slutet av månaden, till nivåer vi inte sett sedan vår vanliga “högsäsong” i januari, med 279 miljoner sidvisningar under veckan mellan 17:e och 22:a mars.

II. ANNORSTÄDES I OTW

Tillgänglighet, design & och teknologi var inte den enda kommittén som märkte av en effekt av att AO3 inte längre kunde nås från Kina. Juridiska hjälpte användare och kommittéer att besvara frågor relaterade till det, och medarbetarna inom Kommunikation hade fullt upp under månaden på grund av ett stort antal intervju-förfrågningar. Som resultat av detta har Kommunikation lagt till ett antal OTW-omnämnanden i vårt Press Room. Vi vill särskilt nämna våra två Weibo-konto-moderatorer, som har gjort ett fantastiskt arbete med de tiotusentals meddelanden som kommit in där och tjänat som en ovärderlig kommunikationsyta mellan OTW och fans i Kina.

Styrelsen har hållit igång med ett öppet hus den 8:e mars, då användare var inbjudna att ställa frågor om vilka styrelsen är och vad de gör. Med hjälp från ordföranden från de olika kommittéerna och från Kommunikation, publicerade styrelsen också ett nyhetsinlägg med information om hur volontärer och deras arbete för OTW kan komma att påverkas av COVID-19, och med en uppmuntran till fans att utforska OTWs projekt, fortsätta att skapa, och vara rädda om sig.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer)s gästredigerade utgåva No. 32, “Fandom and Politics,” utkom som planerat den 15:e mars. TWC och Kommunikation publicerade också en intervju, Five Things Kristina Busse Said, som fick stort gensvar från fans som fick lära sig mer om fan-studier.

Systems blev tvungna att få vår leverantör att byta ut en del processorer i våra nya servrar (de hade levererat fel), vilket ledde till en del förseningar. De har också arbetat med en del ny brandväggsinfrastruktur och förbättrat sin övervakning.

III. ANNORSTÄDES HOS AO3

Under februari hanterade, Taggorganisering ca 250 000 taggar i 36 100 fandom ochSupport fick in ungefär 1 850 ärenden—dubbelt så många ärenden som Support mottog i februari 2019. En tredjedel av dessa ärenden togs om hand med hjälp från Översättning.

Samtidigt hade, Policy & missbruk i skrivande stund fått in 1 300 ärenden hittills under mars månad.

IV. NYTT OM FOLK

Under tiden 22:a februari – 22:a mars fick Volontärer & rekrytering in 91 nya förfrågningar och hanterade 95 stycken, vilket innebär 9 öppna ärenden (inklusive introduktions- och avslutsärenden som listas nedan).

Per den 22:a mars har OTW 829 volontärer. \o/
Personalförändringar i närtid listas nedan.

Nya kommittéordförande: Marion McGowan och Emma Lloyd (båda i Valkommittén)
Nya kommittémedarbetare: 1 medarbetare inom AO3 Dokumnentation, Rivka (Webs)
Nya volontärer inom Kommunikation: Amelie N och 1 person till
Nya översättarvolontärer: Ayati, bel_thorne, chimyatta, Julija, Link, Lora, Melmëyen, Nira, V. T. Holmes, Yohanna, Zala och 3 personer till
Avgående kommittéordförande: Michelle Dong (Öppna dörrar)
Avgående kommittémedarbetare: buckwicks (Kommunikation), HelmetParty (Utveckling & medlemskap), 1 medarbetare inom Policy & missbruk, Michelle Dong (Öppna dörrar samt Volontärer & rekrytering)
Avgående volontärer inom Taggorganisering: HazelDomain, Kaylie och 1 person till
Avgående översättarvolontärer: soumyaa och en person till

För mer information om våra kommittéers ansvarsområden, vänligen ta del av kommittélistan på vår webbplats.


OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.