Banner av caitie föreställande en tidning med namn och loggor för OTW och dess projekt på sidorna.

Nyhetsbrev för mars 2018, Utgåva 122

I. Ny utgåva av TWC

Kommittén för TWC publicerade den tjugosjätte utgåvan av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer), Social TV Fandom and the Media Industries (Sociala TV-fandom och medieindustrier) den 15 mars. Utgåvan är redigerad av Myles McNutt (Old Dominion University) och studerar sociala medias många utmaningar och hur TV produceras och konsumeras, genom en ledarsida, 9 artiklar, 4 bokrecensioner och en intervju med Flourish Klink från Chaotic Good Studios.

Nästa utgåva av TWC, “Tumblr och Fandom”, kommer ut i juni 2018.

Om du är intresserad av att bidra till TWC kan du läsa deras vädjan om fler artiklar på deras meddelandesida.

II. Veckan för tillåten användning och återgivningsrätt

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) deltog i den femte årliga globala Fair Use/Fair Dealing Week (Veckan för tillåten användning och återgivningsrätt) från den 28 februari till den 2 mars. OTW var en av 153 organisationer (och många individer!) som firade, främjade och förklarade hur tillåten användning och återgivningsrätt skapar undantag inom internationell upphovsrätt. Som en del av dessa aktiviteter gjorde OTWs Juridiska kommitté, med hjälp av Kommunikations-kommittén, ett inlägg om Varför verk av fans (oftast) omfattas av tillåten användning.

Kommunikation gjorde också ett besläktat gästinlägg av de EU-baserade Ioana Pelehatăi och Alex Lungu, vars webserie“Copy Me” undersöker myter om upphovsrätt och kopiering.

Som avslutning på OTWs deltagande i Veckan för tillåten användning och återgivningsrätt 2018 deltog ordföranden för Juridiska kommittén i en paneldiskussion: Undersökning av tillåten användning inom fankultur” på University of Michigan Law School (juridiska fakulteten vid Michigans universitet)

III. Hos AO3

Bakom kulisserna på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) fortsätter det att vara otroligt mycket att göra med en rad pågående förbättringar av vår infrastruktur. Kommittén för Tillgänglighet, Design och Teknologi har jobbat hårt med kommande förändringar och System har skött servrarna flitigt för att säkerställa att allt kan fungera smidigt.

I mars meddelade Öppna Dörrar den kommande importen av VinXperience, ett multifandomarkiv om Vin Diesel.

Taggorganisering organiserade 548 000 taggar i februari. Policy & Missbruk tog emot över 900 ärenden under mars månad, vilket är något fler än februaris över 800 ärenden. Support tog emot nästan 1 600 ärenden under mars månad, inklusive nästan 450 stycken under en dag på grund av trassel med systemuppdateringar. Tack till våra användare för att ni är tålmodiga och förstående under tiden som vi arbetar med våra förbättringar av infrastrukturen! Följ @AO3_Status på Twitter för uppdateringar i realtid om AO3.

IV. Övrigt om OTW

Nytt kring Ekonomi är att OTW har slutfört revisionen av sina årsredovisningar för 2015 och 2016 denna månad. Våra oberoende tredje partens revisorer har uppfattningen att OTWs årsredovisningar är korrekta, tillförlitliga och följer amerikanska allmänt accepterade redovisningsprinciper. OTWs granskade årsredovisningar för 2015-2016 går att hitta på sidan för rapporter och styrdokument på vår webbsida.

Juridiska fortsatte också sitt rådgivnings- och försvarsarbete i mars. Tillsammans med allierade gjorde de flera juridiska ansökningar i pågående frågor, inklusive svarskommentarer till USAs upphovsrättsbyrå angående DMCAs bestämmelser om undantag för förbudet mot kringgående av kopieringsskydd. De gjorde också ett amicus-utlåtande som sökte förnyad behandling av ett ärende (TVEyes mot Fox) , baserat på att tillåten användning bör omfatta tillhandahållandet av nyhetsklipp för ändamål som kritik och kommentarer. Alla OTWs juridiska ansökningar kan hittas på sidan för Juridisk Rådgivning på vår webbsida.

V. Det handlar om folket

Från och med den 28 mars så har OTW 662 volontärer. \o/ De senaste personalförflyttningarna hittar ni nedan:

Ny kommittépersonal: Kate Flanagan (Fanlore), shadowkeeper (Fanlore), Jessica Doble (Fanlore) och ytterligare 1 Fanlorepersonal
Nya översättarvolontärer: 1 volontär

Avgående kommittépersonal: Carli Anderson (Valberedning), stellal (Taggorganisering), Kiri Van Santen (kommunikation), och 1 Missbrukspersonal
Avgående volontärer, Taggorganisering: Tsukiko
Avgående översättarvolontärer: IshaTagore, Kenyan-Girl och och en person till

För mer information om kommittéernas inriktningar, läs kommittélistan på vår webbplats.

OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.