Nyhetsbrev för maj 2023, nummer 178

I. UPPDATERINGAR HOS STYRELSEN

Styrelsen är medveten om att de måste förbättra både intern och extern kommunikation angående uppdateringar om pågående arbeten, och vi har publicerat en uppdatering om de åtaganden vi gjorde under 2020 för att bekämpa rasism på våra plattformar.
Vi förstår fullständigt att det är frustrerande och upprörande för både fans och volontärer när olika diskussioner och projekt tar lång tid på sig. Styrelsen kommer göra sitt bästa för att erbjuda löpande uppdateringar angående dessa projekt.

Vi har också planerat ett officiellt möte den 2 juli, 20:00 UTC (Vad är klockan för mig?), där alla närvarande är välkomna att ställa frågor. Mötena hålls i OTW (Organisationen för transformativa verk) styrelses Discord server.

När det gäller AI har vi publicerat ett nyhetsinlägg som klargör vårt ställningstagande på AI och dataskrapning av verk på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) vid den här tidpunkten. För tillfället finns det inget förbud i AO3s användarvillkor mot verk som är skapade (helt eller delvis) med AI-verktyg. I december 2022 distribuerade AO3s utvecklingsteam kod som förbjuder Common Crawler, skraparen som används för att skrapa datasets som tränar ChatGPT och andra, från att samla data på AO3. Vänligen ta del av AI och dataskrapning på AO3 för mer läsning om ämnet.

När det gäller att motverka trakasserier och rasism på hemsidan och inom organisationen så rekryterade styrelsen i fjol en forskningsansvarig för mångfald, som har i uppdrag att samla information om vilka krav OTW har för en mångfaldskonsult, kontakta företag som passar in med våra egenskaper som organisation, och presentera ett urval av kandidater för styrelsen att välja mellan. För tillfället intervjuar den forskningsansvarige OTWs volontärer och skapar en lista av möjliga firmor som OTW kan vända sig till.

En annan pågående process mot samma mål är granskningen av våra användarvillkor, vilket påbörjades 2020. Denna granskning pågår fortfarande, men teamen för Policy och missbruk och Juridiska har kommit överens angående en del ändringar vad gäller generella trakasserier, och om verk som tydligt skapats med avsikten att göra AO3 mindre välkomnande. Vi tror att dessa ändringar kommer göra det enklare att skydda fans med annan hudfärg mot rasistiska trakasserier i framtiden.

II. Hos AO3

I maj slutförde Öppna Dörrar importen av Viggorli Secret Santa, ett Sagan om ringen RPS gåvoutbyte där verken fokuserade på relationen mellan Viggo Mortensen/Orlando Bloom. Öppna Dörrar tillkännagav också importen av The Weir/McKay Fanfiction Archive, ett Stargate Atlantis arkiv för verk av fans.

Policy & Missbruk mottog “bara” 1999 ärenden i april! Vi gillar snygga, jämna siffror, men 1999 är också ett bra nummer. När detta skrevs hade Support’s fått in ett något lägre antal ärenden i maj, med det totala antalet ärende troligtvis hamnar runt 1500.

Under tiden, i april, organiserade Taggorganisering mer än 472 000 taggar, över mer än 57 000 fandömen, detta innebär över 1000 taggar per aktiv organisatör!

III. FANLORE MARKNADSFÖRING

Maj var en hektisk månad för Fanlore. Dess redigeringschatt i Discord-servern, som är fokuserad på länkarkivering, var en stor framgång. Tack till alla som deltog! I maj firade Fanlore också Comics Month på sina sociala kanaler. Kolla in sidorna som är markerade på Fanlores Tumblr sida.

Det är inte för sent att delta i Fanlores senaste aktiviteter! Dess årliga Fanlore Bingo utmaning
Är igång från måndagen den 5 juni till söndagen den 18 juni, och temat är frukter och grönsaker! Alla Fanlore-besökare och redaktörer, nya som gamla, är välkomna att delta.

Fanlore har också en helt ny hjälpsida, Help:Professional_Fanworks.

IV. VAL TILL STYRELSEN

Valutskottet håller på att förbereda inför 2023 valsäsong! Board of Directors godkände en uppdatering av valutskottets behörighetskrav i maj för att specifiera att alla kandidater måste vara över 18 år när de tillkännager sin kadidatur.

Om du vill vara med och rösta i år så är deadline den 30 juni. För att vara berättigad till medlemskap så måste du ge en gåva på minst 10 USD mellan 1 juli 2022 och 30 juni 2023, och markera rutan ja för att ange att du vill bli medlem. Om ditt gåvokvitto indikerar att du tackat nej till medlemskap kan du fortfarande kontakta kommittén för Utveckling och medlemskap via vårt kontakt formulär och begära att ditt gåvoregister uppdateras så att du kan rösta i år!

V. PÅ ANNAT HÅLL INOM OTW

Utveckling och medlemskap startar sitt arbete med spridning vid kongresser. Dess första i år var Eurocon i Sverige den 8-11 juni.

Juridiska arbetade med Kommunikation för att skrivajuni upplagan av OTW Signal, som fokuserar på den amerikanska lagsstiftningen angående tillåten användning enligt fallet Goldsmith mot Warhol i USA:s högsta domstol. Även om ärendet inte löstes på det sätt som OTW förespråkade, så är dess innehåll begränsat och det är osannolikt att det kommer påverka verk av fans, särskilt icke kommersiella sådana.

Slutligen så har TWC tillkännagivit en ny special utgåva om AI och fandom – inlämningar stänger den 1 januari 2024. TWC accepterar också fortfarande bidrag för sin special utgåva om Centering Blackness i Fan Studies fram till 1 juli 2023.

VI. NYTT OM FOLK

Mellan 25 april och 24 maj fick strong>Volunteers & Recruiting 85 nya förfrågningar och slutförde 68, vilket lämnade oss med 73 öppna förfrågningar (inklusive introduktioner och avgående från listan nedan.

Från och med den 24 maj 2023, har OTW 916 volontärer\o/ Nya personalförändringar står i listan nedan.

Nya kommittéordförande: Claudia Rebaza & Eskici (Kommunikation)
Nya volontärer, Utveckling och medlemskap: Elsinore (Convention Specialist)
Nya volontärer, Ekonomi: Monica Barraclough (Finansiell analytiker)
Nya volontärer, Taggorganisering: Aletheran, Ali F, AlienOnTheRun, AllisonT, Ann-ul-Haq Leghari, B. Raven, daydreamorama, Evan, Felipe, Fir D, Grimsleigh, Isha, Izzy Wellert, juniverse, Jyka, Kanna, LadyOrpheus, lianneder, Lility, Linacs, Loth, lifeisyetfair, mblematic, Meep Linger, Mello, Montserrat, Monty, Morgan, OldScoil, PhaedraDB, Raiynn, Ranthy, RedRowan, Riella, Saturnina, Severyn, Skye, Solarium, Toffee, Wax och 1 person till
Nya volontärer, Översättning: Eskici (Volontärchef)
Nya volontärer, TWC: 1 korrekturläsare

Avgående kommittéordförande: Jess Hindes & Kirsten Korona (Kommunikation)
Avgående volontärer, Öppna Dörrar: Francesca Coppa och 1 importassistent till
Avgående volontärer, Taggorganisering: Ohsodeluded och 4 personer till
Avgående volontärer, Översättning: Mirissa och 4 personer till

OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.