Banner av caitie föreställande en tidning med namn och loggor för OTW och dess projekt på sidorna.

Nyhetsbrev för maj 2017, nummer 113

Banderoll med en dagstidning med namn och loggor för OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

I. OTW PERSONLIGEN

Maj förde med sig två tillfällen för medarbetare från OTW (Organisationen för Transformativa Verk) att träffa OTW-medlemmar offline! Juridiska kommitténs ordförande Betsy Rosenblatt och Kommunikation-medarbetaren Claudia Rebaza presenterade ”Celebrating 10 Years of Serving Fans: Meet the OTW” (Att fira 10 år i fansens tjänst: möt OTW) på WhedonCon i södra Kalifornien. Tack till kongressens organisatörer och alla som kom för att prata!

Utöver detta höll Juridiska-medarbetaren Casey en TedX-föreläsning på Colorado University angående tillåten användning och remixer, med titeln ”How the Internet and Copyright Fuel Creativity” (Hur internet och upphovsrätt ger näring åt kreativitet). Du kan se en video av föreläsningen på YouTube och lära dig hur verk av fans passar in i amerikanska upphovsrättslagar.

II. HOS AO3

Under maj månad har Tillgänglighet, Design & Teknologi genomfört kodsläpp 0.9.191 – 0.9.193. Detta kodsläpp innehåller uppdateringar och åtgärder för buggar när det gäller att hantera medskapare av verk, vilket löser en del vanliga problem som förut ledde till ett “error 500”-meddelande, samt utöver detta en del andra förbättringar. Det finns nu en kodfrysning (brrr!) för att säkerställa en smärtfri uppdatering bakom kulisserna från Rails 3.2 till Rails 5.

Öppna Dörrar avslutade importen av The Quidditch Pitch denna månad. De tillkännagav också import av arkiven Daire’s Fanfic Refuge och HL Raven’s Nest samt Death-Marked Love.

Taggorganisatörerna jobbade hårt den här månaden, vilket var fortsättningen på en strängt upptagen aprilmånad då de organiserade cirka 497 000 taggar! \o/ På begäran av Öppna Dörrar hjälpte organisatörerna till med kartläggning av taggar för flera arkivimporter och sökte efter metadata för över 1000 verk för Stargate SG-1. Organisatörerna fortsatte också sitt arbete med att särskilja karaktärer med bara ett namn och deras relationer, för att få dem att överensstämma med riktlinjerna för tvetydiga taggar.

Slutligen tog Support emot över 1167 ärenden och Missbruk tog emot cirka 500.

III. JURIDISK RÅDGIVNING

Maj var en aktiv månad för Juridiska kommittén. De lämnade in svarskommentarer till det amerikanska upphovsrättsverket angående verkets förfrågan om “moraliska rättigheter” kring erkännande och integritet. Dessa svarskommentarer var en uppföljning till deras inlägg i mars, korrigerade några andra deltagares påståenden om fankultur och verk av fans, betonade komplexiteten och effektiviteten i fans normer kring erkännande, samt poängterade att erkännande som omvandlas till lag mer sannolikt skulle användas mot ickekommersiella skapare än vad det skulle användas av dem.

De slog sig också samman med flera allierade för att lämna in ett amicus-utlåtande i U.S. Eleventh Circuit Court of Appeals (domstolen för överklagande i USAs elfte krets) i fallet Georgia v. Public Resource (Georgia mot offentliga resurser). Fallet handlar om att säkerställa att allmänheten har fri tillgång till officiella versioner av lagar och annan information från regeringen. OTWs inlägg hävdade bland annat att det inte kan vara “kommersiell användning” att lägga upp något gratis, när det gäller analysen av tillåten användning inom upphovsrätten.

Slutligen arbetade Juridiska med två offentliga inlägg om juridisk utveckling. För det första samarbetade de med Kommunikation för att informera och mobilisera fans inom EU när det gäller pågående juridiska förslag som skulle främja censur och internetfiltrering. För det andra förklarade de den senaste utvecklingen inom amerikansk lag angående vad internetleverantörer kan göra med användardata, och diskuterade vilken inverkan denna juridiska utveckling kan ha på fans i USA. De svarade också på ett antal frågor från individer angående verk av fans och juridik.

IV. LEDNING

Styrelsen har tillkännagivit ett byte av kassör: Ekonomiska kommitténs ordförande Yuechiang Luo har ersatt Atiya Hakeem (Lady Oscar) som kassör för OTW.

Valberedningen fortsätter sina förberedelser inför det kommande valet. Som en påminnelse kommer här några datum för valets tidslinje: Detta års val kommer att hållas 11-14 augusti och deadline för att bli medlem och kunna rösta är 30 juni. Kandidater för styrelsen kommer att tillkännagivas 21 juni. Läs valberedningens Twitter ochTumblr för uppdateringar under valsäsongen.

V. NYTT OM FOLK

Räknat 28 maj hade OTW 638 volontärer. \o/ De senaste förändringarna av medarbetare står listade nedan:

Ny kommittépersonal: Rachel Bussert (Volontärer & Rekrytering), Connie Pini (Volontärer & Rekrytering), Judy Wen (Valberedning), Hazel Seanor (Valberedning), 1 ytterligare medarbetare inom Valberedning och 1 ytterligare medarbetare inom Volontärer & Rekrytering.
Nya volontärer, Taggorganisering: Alex Garner, BooksAreLife, Christina L Simpson, fykan, gracethebookworm, Helena, hthesecond, I-Mushi, Ingi, Iridium, Ironweed, Jackie, KamW, Lianne, Mieun, Mikayla, Miniwave, Miranda Parker, mmmdraco, Nis, Nissi, oncomingtragedy, Parker, Paula, Rimb, savannaharcana, scm.sarah.miller, squallina, TajarGirl, tallcoins, The Calamity, Thewordlover, Tildy, Trixxster103 och Victoria M.
Nya översättarvolontärer: Anhaita, redsummernight och 12 personer till.

Avgående kommittéordförande: Kiri Van Santen (Kommunikation) och Atiya Hakeem (Ekonomi).
Avgående kommittépersonal: Astrid Clemons (Missbruk), Rachel Pearl Bracker (Kommunikation), Pip Janssen (Kommunikation), Elanya (Taggoganisering), Michele Carter (Öppna Dörrar), 1 medarbetare inom Volontärer & Rekrytering och 1 medarbetare inom Strategisk Planering.
Avgående kodarvolontärer, AD&T: saraolives.
Avgående volontärer, Kommunikation: ElenaWho och 1 person till.
Avgående Fanlore-volontärerr: 1 volontär.
Avgående volontärer, Taggorganisering: 3 volontärer.
Avgående volontärer, Översättning: Mareen Fischer, Andita, Roser Agnés, Zsuzsa Gábor och 1 person till.

För mer information om kommittéernas inriktningar, se kommittélistan på vår webbplats.

Detta nyhetsinlägg översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.