Nyhetsbrev för maj 2015, nummer 91

I. FANLORE SKA ARKIVERAS AV USA:S LIBRARY OF CONGRESS

Vår Wiki-kommitté hade ett spännande tillkännagivande i slutet av maj. I ett inlägg i sin Dreamwidth-grupp berättade de för Fanlores användare att den amerikanska Library of Congress hade kontaktat oss för tillstånd att bevara Fanlore som en del av ett pågående arkivprojekt för digital kultur skapat av deras American Folklife Center (amerikanska folklivscenter).

“Att Fanlore inkluderas i Library of Congress projekt betonar det faktum att fanhistoria är en viktig del av folklore och kultur i USA och över hela världen. Om du har bidragit på något sätt till Fanlore finns det absolut ingen anledning att vara orolig för att ditt arbete inte ska erkännas som ditt. Fanlores Creative Commons-licens för “erkännande, icke-kommersiell” gäller fortfarande. Den kommer att synas på den arkiverade version av fanlore som är tillgänglig för forskare (och så småningom allmänheten) genom Library of Congress.”

Wiki har ägnat månaden åt att testa Trello som ett möjligt nytt verktyg för kommitténs arbetsyta. De har också planerat Fanlores nästa månadslånga event i juni och arbetat med frågor som begärts utifrån.

II. SÄTT IGÅNG TRYCKPRESSARNA

Tidskriften fick tillstånd från Styrelsen att starta en press för monografier som publiceras inom Open Access Gold. De håller på att brainstorma vad som behövs för infrastrukturen just nu, så någon tidsram för manuskriptinlämning är ännu inte tillgänglig, men håll ögonen öppna för framtida tillkännagivanden! De fortsatte att hantera manuskript för septembernumret 2015 av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer), Nr. 20, och det ser bra ut inför marsnumret 2016.

Juridiska teamets rådgivningsuppdrag är fortfarande starkt! De lämnade in våra bidrag till U.S. Copyright Office (amerikanska upphovsrättsverket) och avslutade maj månad genom att delta i förhör och vittna till förmån för det undantag för fanvideor som finns i Digital Millennium Copyright Act. Än så länge är det goda nyheter: våra motståndare har inte motsatt sig ett förnyande av det undantag som OTW (Organisationen för transformativa verk) åstadkom för tre år sedan när det gäller DVD och strömmande media. Det finns dock fortfarande arbete kvar att göra, eftersom de har motsatt sig vår ansökan om att utvidga undantaget till att även gälla Blu-ray.

Fallet Garcia v. Google, där OTW lämnade in ett amicus-utlåtande, har också nått en positiv lösning, som ger bra lagstöd för yttrandefrihet på Internet och undviker en del av de problem som nämndes i utlåtandet. Teoretiskt sett kan fallet fortfarande gå vidare till USAs högsta domstol, men i praktiken är det osannolikt att detta händer.

Juridiska teamet besvarade också följande: en begäran om att ta ner varumärkesskyddat material, ett flertal frågor från fans, samt begäran om pressintervjuer. De hjälpte också många OTW-kommittéer med juridiska frågor.

Internationalisering & Spridning arbetade med långtidsplanering. Deras uppdrag att stödja inkludering och internationalisering inom OTW håller på att utvecklas till en plan för att mer grundligt inlemma dessa mål i OTW.

Kommunikation skapar en undergrupp för uppsökande medieverksamhet och har även färdigställt sitt arbete med en process för att utvärdera personalen som kommer att påbörjas i augusti. OTWs styrelse godkände Janita Burgess som den nya medordföranden för Kommunikation. Med hjälp av Översättning kunde Kommunikation göra framsteg med sina planer att starta ett Weibo-konto i år för att delta i kinesiska fandoms. I juni kommer de att rekrytera någon som talar flytande kinesiska till uppdraget som moderator för Weibo-kontot.

Översättning har haft en hektisk månad med många bidrag från olika delar av kommittén, för att kunna förbereda och distribuera inlägg på många språk till stöd för vår värvningskampanj i maj. Efter kampanjen började Översättning samla ihop feedback både inifrån kommittén och från andra grupper, för att dokumentera vad de har lärt sig denna gång och förbättra planerna för nästa kampanj. De har också fokuserat på att utveckla interna strukturer för att främja en arbetsmiljö med högre grad av samarbete.

III. PÅ AO3

Missbruk tog emot över 320 ärenden i maj. De har åter sett en ökning av spam bland verken, så var vänlig rapportera all spam du hittar i ditt fandom så att gruppen kan hantera dem snarast!

Tillgänglighet, Design & Teknologi hade några stycken små kodsläpp denna månad (Kodsläpp 0.9.58 – 0.9.61 och ett som var något större (Kodsläpp 0.9.62), som så småningom kommer att tillåta oss att översätta mallar för e-postmeddelanden. Det är fortfarande långt kvar innan användarna kan erbjudas fullständig anpassning av Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) på till sitt eget språk. Tillgänglighet, Design & Teknologi vill därför tacka användarna och Översättningskommittén för deras tålamod och stöd medan AO3-teamet tar långsamma steg mot detta mål.

System har börjat den senaste omgången av beställningar av större, snabbare servrar! De är också förtjusta över att ha en öppning för rekrytering på gång. De har börjat ha möten med sin dokumentationsspecialist för att få in information om kommitténs processer i OTWs interna wiki, samt har ordnat upp ett problem med mailinglistan som påverkade flera kommittéer.

AO3-Dokumentation färdigställde två nya FAQ denna månad — Inbjudningar och Kontakta medarbetarna — och arbetar med flera andra FAQ och guider. Arbetsgruppen har fått officiellt godkännande att gå över från sin status som arbetsgrupp till att bli en permanent kommitté inom OTW.

Taggorganisering har haft några träningssessioner om fritt valda taggar för sina nya volontärer, som har kommit igång direkt. Taggorganisatörerna arbetade tillsammans med Tillgänglinghet, Design & Teknologi för att försöka spåra upp några buggar bland taggarna. De har också svarat på många användarfrågor på Twitter, såväl som ett antal önskemål från Support. Taggorganisatörerna fortsatte sitt förträffliga arbete med att hjälpa varandra att översätta ett ständigt ökande antal taggar på andra språk än engelska i varandras fandoms.

Open Doors (Öppna Dörrar) har arbetat med pågående importer, med hjälp av Tillgänglighet, Design & Teknologi, samt håller på att påbörja ytterligare en arkivimport som de snart ska tillkännage. De har också nyligen rekryterat nya medarbetare.

IV. LEDNING

Utveckling & Medlemskap hade en enorm framgång med sitt arbete med kampanjen i maj. Tack vare våra generösa stödjare klarade vi vårt mål på 100.000 US$ under den sista dagen och det fortsätter att komma in fler checkar. Det innebär att vår totalsumma för 1-6 maj är över 104.000 US$. Hittills i hela maj har vi fått in över 110.000 US$ och det verkar bli vår näst mest inkomstbringande månad någonsin (efter oktober 2014). Vår hårt arbetande grupp för Utveckling & Medlemsskap hanterade över hundra mail och andra meddelanden under kampanjperioden och lärde sig en hel del av processen. Förutom kampanjen har de också börjat titta på alternativa processer för betalning, eftersom ett återkommande önskemål under kampanjen var ett online-alternativ till PayPal. De hoppas kunna ha något nytt färdigt till vår nästa kampanj i oktober.

Valberedningen utökades i maj genom att rekrytera nya medarbetare och förbereda sig för ett test av mjukvara för röstning. Om du vill hjälpa dem med junitestet genom att delta i en låtsasröstning, var vänlig fyll i formuläret för att volontera som testare!

Styrelsen diskuterade olika förslag och ärenden med Ekonomi, Juridiska och Utveckling & Medlemskap och de har börjat planera för den årliga retreaten 2015. Fler detaljer kring detta kommer senare. Styrelsen vill också tacka Tidskriften, kassören och flera andra för att de gemensamt har bemött frågor och arbetat fram detaljer för att låta projektet med den nya pressen för monografier fortskrida. De vill också gratulera alla kommittéer och all personal som varit inblandade i den senaste kampanjen.

Strategisk Planering jobbar hårt med att sammanställa intern feedback och förslag till det tredje och slutgiltiga utkastet av OTWs mål för 2016-2019. Under tiden tränar de också fyra nya medarbetare som gör ett sammandrag av det tidigare utkastet och hjälper till med förändringar.

V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

Volontärer & Rekrytering/strong> hade kampanjer för nya medarbetare inom Valberedning och Öppna Dörrar och fortsatte att arbeta med interna önskemål såväl som att träna nya medarbetare. De gjorde också framsteg med sluttampen på dokumentationen av ett projekt 2014 som gick ut på att erkänna de tjänster som utförs av alla OTW-volontärer.

Nya kommittéordförande: Janita Burgess (Kommunikation)
Nya medlemmar av arbetsgrupper: Jessica Steiner (AO3-Dokumentation)
Nya volontärer inom Kommunikation: SoyAlex och 4 andra
Nya volontärer inom Taggorganisering: alterangirl, Loxaris, Leslie, Paopu-Blossom, BlackParadise, penguinbell och Pokestine
Nya volontärer inom Översättniing: 1

Avgående medarbetare från kommittéer: Curtis Jefferson (Öppna Dörrar), 1 System, 3 Utveckling och Medlemsskap, 1 Kommunikation och 2 Översättning
Avgående medlemmar av arbetsgrupper: Scott S (AO3-dokumentation)
Avgående volontärer inom Taggorganisering: 7
Avgående volontärer inom Översättning: 3

För mer information om våra kommittéers arbete, var vänlig se listan över kommittéer på vår webbsida.

Detta nyhetsinlägg är översatt av OTWs översättarvolontärer. För att få veta mer om vårt arbete, besök Översättarsidan på transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.