Nyhetsbrev för juni 2015, nummer 92

I. OTWs JURIDISKA KOMMITTÉ ÄR ÖVERALLT I JUNI

I slutet av maj presenterade Rebecca Tushnet, Tisha Turk och Francesca Coppa, tillsammans med partners från Electronic Frontier Foundation och New Media Rights, vårt fall vid förhandlingar med USAs upphovsrättsbyrå. Fallet handlar om att förnya och utvidga fanvideo-undantaget från DMCA. De bad upphovsrättsbyrån att utvidga det nuvarande undantaget genom att tillåta icke-kommersiella fanvideoskapare att rippa Blu-Ray-skivor. Efter förhandlingarna lämnade grupperna in ett skriftligt svar på de uppföljande frågorna från upphovsrättsbyrån.

Som en del av Juridiska kommitténs rådgivnings- och upplysningsuppdrag har OTW (Organisationen för Transformativa Verk) slagit sig ihop med Harry Potter Alliances projekt “Fanworks Are Fair Use” (Verk av fans är tillåten användning). Detta projekt för samman fans och dem som skapar och uppskattar verk av fans, för att fokusera på upphovsrättslagstiftningen i USA och hur allmänheten uppfattar verk av fans. Dess mål är väldigt mycket i linje med OTWs uppdrag att skydda verk av fans från juridisk prövning och att stödja fans och verk av fans. Mer information om projektet finns på FanworksAreFairUse.org.

Juridiskas ordförande Betsy Rosenblatt och medarbetaren Heidi Tandy kommer att medverka i en paneldebatt vid San Diego Comic Con med titeln “Fandom is Our Fandom,” (Fandom är vår fandom) och tala om utvecklingen när det gäller relationen mellan verk av fans, juridiken och det allmänna medvetandet. Paneldebatten kommer att hållas torsdagen den 9 juli kl. 17.00-18.00 i rum 14A. Heidi kommer också att vara moderator för Harry Potter/Wizarding World Fandom panel söndagen den 12 juli och du kan få höra mer om projektet “Fanworks Are Fair Use” på båda. Vi hoppas få träffa er som kommer att vara på San Diego Comic Con!

Juridiska har också arbetat med fangruppen Whedonopolis för att behålla termen “Fandom” som allmängods, detta efter Whedonopolis ansökan om att registrera termen “Fandom Charities Inc.” som varumärke i USA. Whedonopolis gick med på att inte försöka kräva någon exklusiv rätt till termen “Fandom”. Det är ett resultat alla fans kan glädjas över.

II. HOS AO3

Tillgänglighet, Design och Teknologi har gjort ett mindre släpp i juni och har arbetat hårt med att uppgradera programmeringsspråket för Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) från Ruby 1.9.3 till Ruby 2.0 — en process som inbegriper att den fantastiska underkommitten Kvalitetskontroll och Testning manuellt testar var och en av AO3s många funktioner.

Öppna Dörrar har rekryterat i juni och är extremt upprymda över att få välkomna fyra nya medarbetare. Med hjälp från Tillgänglighet, Design och Teknologi har de slutfört importen av fanfictionarkivet Henneth Annûn Story Archive och kommer att arbeta med att hjälpa andra moderatorer att göra snabbare framsteg med sin nya importprocess.

System har beställt den första av årets nya servrar som snart ska installeras för att ge AO3 lite andrum. De ser också fram emot att intervjua några presumtiva nya medarbetare från den senaste rekryteringsrundan.

AO3 Dokumentation är nu en kommitté. Teamet fortätter att stadigt jobba sig igenom sin lista med vanliga frågor (FAQ), med det extralånga avsnittet om publicering och redigering nästan klart för uppladdning efter en lång period av översyn. De har också fokuserat på rekrytering och ser fram emot att arbeta tillsammans med flera nya gruppmedlemmar.

När det gäller nytt från Taggorganisering så har taggorganisatörerna hjälpt varandra genom att hålla flera chatt-sessioner för att dela med sig av tekniska tips, ge några organisatörer avancerad utbildning och fortsätta att översätta det ständigt växande antalet taggar på AO3 som är på andra språk än engelska. På den tekniska sidan har kommittén arbetat med att testa taggorganiseringssystemet inför den kommande uppgraderingen av Ruby och temporärt stängt av systemet för organisera ett antal stora, särskilt serverintensiva, taggar. Personalen har tydliggjort arbetsflödet för organisatörerna genom att lägga till ett flödesschema för att organisera originalkaraktärer, och en taggorganisatör har skapat ett väldigt användbart klientbrowserskript för att underlätta för upptagna taggorganisatörer att se var de behöver fokusera sina ansträngningar. Taggorganisering har också arbetat för att göra informationen om taggning mer offentlig. Personalen har blivit intervjuade av en journalist för en artikel om taggning, de har hjälpt AO3 Dokumentation med förslag till taggningsdelen av FAQ-avsnittet om publicering och redigering, samt svarat på användarfrågor via Support och twitterkontot ao3_wranglers.

III. TA KONTAKT MED OSS!

Tidskriftens19:e utgåva av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer), ett gästredigerat nummer om Europiska fans och fandoms, kom ut på utsatt tid och de arbetar nu med de nästkommande två numren. De bad nyligen om hjälp från fans genom sin förfrågan om innehåll, och de vill också ha förslag på hur man kan fira att den 20:e utgåvan kommer ut i september!

Wiki har hållit June Bloom, ett event som ska uppmuntra fans att själva påbörja de sidor de alltid velat se på Fanlore. För att hjälpa nybörjare att göra inlägg höll de en redigeringsträff 13 juni. June Bloom ledde till att många nya Fanlore-konton och -sidor skapades, men de flesta ändringar görs fortfarande av en liten kärntrupp. Wiki-teamet har flyttat sin primära uppgiftshantering till Trello och fortsätter att testa ett system med två medarbetare på jour för att snabbare kunna ta hand om nya uppgifter.

Kommunikation har slutfört arbetet med OTWs Årsberättelse för 2014, som distribuerades den 25:e juni. Kommunikation söker fanrelaterade konton att följa i sociala medier, särskilt på Twitter och Tumblr. Om du känner till ett riktigt bra konto som delar innehåll som har med fans och fandom att göra, särskilt icke-engelskspråkiga fandoms, lämna en kommentar här eller meddela oss via Kommunikations kontaktformulär.

Kommunikation har även samarbetat med Översättning för att sätta ihop inlägget Fokus på Översättning , som har lett till ett antal härliga e-postmeddelanden till kommittén från fans. Översättning samarbetar med Tillgänglighet, Design och Teknologi för att dela upp ‘portugisiska’ i AO3s språklistning för verk av fans i ‘brasiliansk portugisiska’ och ‘europeisk portugisiska’, detta på begäran av flera användare. De har också börjat arbeta med att översätta statiskt innehåll för Valutskottets webbplats.

IV. LEDNING

Med anledning av olika externa engagemang som medlemmar i Styrelsen har den här tiden på året, har styrelsen tvingats boka om flera möten den senaste tiden, och håller nu på med att sammanställa sitt schema för det här kvartalet. Planerna för OTWs Retreat 2015 går framåt. I år kommer eventet att hållas 2-4 oktober i Vancouver, Kanada. Utöver kassören har styrelsen bjudit in flera kommittéer att sända två medlemmar vardera: Juridiska, Volontärer och Rekrytering, Strategisk Planering, Utveckling och Medlemskap, samt Internationalisering och Spridning. Årets retreat kommer att fokusera på att gå framåt med genomförandet av den strategiska planen och att förbättra OTWs ekonomiska hälsa, inklusive att fastställa budgeten för 2016.

Strategisk Planering är nästan färdiga med det tredje och sista utkastet till OTWs strategiska plan för perioden 2016-2019. De har framförallt fokuserat på dess struktur och att justera tidslinjen så att storskaliga mål inte överlappar varandra. De arbetar också tillsammans med styrelsen för att bestämma ett genomförandedatum som bäst passar deras behov.

Utveckling och Medlemskap håller på att förbereda sig för OTWs nästa medlemsvärvningskampanj. Insamlingsmålet kommer att vara 175 000 US$, vilket är 5 000 US$ mer än OTW fick in i oktober förra året. De har också träffat Valutskottet för att diskutera datumen för kampanjen och valet och hur samordningen ska gå till.

Valutskottet har fått se sin kommitté utökas till det dubbla med sex nyrekryterade medlemmar som håller på att slutföra sin utbildning. Nykomlingarna klev rakt in under en viktig månad när Valutskottet höll ett provval för att testa hur en presumtiv mjukvara skulle fungera. Det gick fint och kommittén tackar alla som deltog, med ett extra hjärtligt tack till dem som skickade feedback till dem! Översättningskommittén assisterade också medarbetare i Valutskottet när det gällde att göra Valutskottets webbplats mer användarvänlig för internationella besökare.

Internationalisering och Spridning har förberett en preliminär plan för intern översyn för att på ett grundligare sätt främja inkluderande och internationalisering av OTW. De kommer snart att be om feedback från OTW-volontärer, samt att de kommer att rekrytera nya volontärer till kommittén.

V. NYTT OM FOLK

Volontärer och Rekrytering har fortsatt att utbilda sina fantastiska nya medarbetare och är väldigt nära att implementera ett nytt spårsystem till sina ärenden för att förbättra sitt arbetsflöde. De har också slutfört träningen av nykomlingar från förra rekryteringsrundan och meddelat rekryteringsdatum för nästa kvartal.

Nya kommittéordförande: Janita Burgess (Kommunikation), Amy Lowell (Utveckling och Medlemskap)
Ny kommittépersonal: Amalia Blondet (AO3 Dokumentation & Översättning), Claire P. Baker (AO3 Dokumentation), Jocelin Potash (AO3 Dokumentation), ltfoxyee (AO3 Dokumentation), Sammie Jarrett (AO3 Dokumentation), l1n (Valutskottet), kaytrea (Valutskottet), Noah Feeman (Öppna Dörrar), Kathleen Lietzau (Öppna Dörrar), Libby Camp (Öppna Dörrar), 6 andra i AO3 Dokumentation, 4 andra i Valkommittén och 1 till i Öppna Dörrar.

Avgående kommittéordförande: Claudia Rebaza (Kommunikation)
Avgående kommittémedarbetare: Sparrow Rubin (Support), Cheyenne Bingham (Support), 1 person i Översättningskommittén
Avgående testarvolontärer: erialeduab
Avgående taggorganiseringsvolontärer: Pslasher, Marie_L, Firefly_Ca, Animem och 3 andra
Avgående översättarvolontärer: 1


För mer information om kommittéernas inriktningar, se kommittélistan på vår webbplats.

Detta nyhetsbrev har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.