Nyhetsbrev för juli 2022, nummer 169

I. FANDOM IN COLOR PÅ FANLORE

I juli hade Fanlore en fantastisk månad med Fandom in Color-tema, där sidor av alla slag var relaterade till rasifierade karaktärer; evenemang och samhällen som firar dem, artiklar, diskussioner och fanaktivism kring rasfrågor och fandom. Du kan undersöka alla fantastiska sidor och ämnen som Fanlore lyfte fram genom att klicka på Fandom in Color dedikerade taggen på Tumblr. (Eller #FandominColor om du föredrar Twitter!) Fanlore höll också en redigeringschatt på Discord om samma tema som gav upphov till en del utmärkta diskussioner, redigeringar och nya sidor – tack till alla som kom!

II. HOS THE ARCHIVE OF OUR OWN – AO3 (Vårt eget arkiv – AO3)

AO3 Dokumentation genomförde uppdateringar i juli av två listor på vanliga frågor: Vanliga frågor: Profil och Vanliga frågor: Pseudonymer. Samtidigt så har Öppna Dörrar slutfört importen av FrodoHealers, ett arkiv för hurt/comfort och angst om Sagan om Ringen.
AO3:s team för Policy och Missbruk och Support är fortfarande påverkade av de skadliga e-mailattackerna från maj 2022. Policy och Missbruk mottog 1311 ärenden under juni månad och vid skrivande tidpunkt ser det ut som om Support kommer att ta emot cirka 1400 ärenden under juli månad.
I juli påbörjade taggorganisatörerna processen med att införa nya metoder som kommer göra det möjligt för dem att återuppta diskussionen kring betydande uppdateringar av riktlinjer. Detta innebär att Taggorganisering kan hålla sig uppdaterade och förbättra hur de hanterar ovanliga situationer under arkivets fortsatta tillväxt. Taggorganiserare hanterade i juli mer än 390 000 taggar i över 50 500 fandoms!

III. PÅ ANNAT HÅLL INOM OTW (Organisationen för transformativa verk)

Fanlore tillkännagav skapandet av en ny användargrupp på Fanlore, ExtendedConfirmed, vilket bör hjälpa till med att skydda mot missbruk av funktionen för filuppladdning, genom att tilldela nya användare uppladdningsrättigheter efter att de har varit på Fanlore ett tag och gjort några redigeringar. Ni kan läsa mer om detta i en uppdatering om Fanlore Nyheter.
Juridiskas ordförande Betsy genomförde två presentationer på San Diego Comic Con i slutet av juli. En presentation handlade om fanklubbar och immaterialrätt, och den andra om intellektuell frihet för pedagoger. Juridiska svarade också på ett antal användarfrågor i juli, samt hjälpte fans att ta reda på hur de kunde förhindra att deras verk utan tillstånd utnyttjas av underhållningsföretag.
Systems datacenter har mottagit några av sina nya servrar för sin databas och kommer att göra en del tester för att förbereda dessa nya servrar för service innan de flyttar. System arbetar även med att byta ut felaktig hårdvara och samarbetar med Volontärer och rekrytering angående kommande ändringar av vår infrastruktur för e-mail, samt arbetar med Webben för att säkerställa att färre e-mail från OTW:s webbplatser fastnar i spamfilter.
Septemberutgåvan 2022 av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) håller nu på att produceras. TWC ser också fram emot att arbeta med två nya recensionsredaktörer som anslutit sig till gruppen.

IV. LEDNING

Under denna månad har Styrelsen haft fortsatt kontakt med andra kommittéer för att hantera efterdyningarna av e-mailattackerna. Den höll också ett offentligt styrelsemöte för detta kvartal den 15 juli, och protokollet för detta möte kommer att publiceras på OTW:s hemsida. Styrelsen besvarade bland annat flera frågor om vår roll som Diversity Consultant Research Officer (Konsult för mångfaldsforskning).
Valutskottet (och detta års kandidater för styrelsen) hade en väldigt hektisk månad. De lade upp tre uppsättningar av vanliga frågor till kandidaterna och stod värd för fyra kandidatchattar. Du kan hitta kandidatfrågorna och chattranskriptionerna på Valutskottets hemsida.
Om du är medlem av OTW och berättigad till att rösta i årets val så bör du ha fått dina instruktioner för röstning via e-mail från Utveckling och medlemskap. Översatta versioner av dessa röstningsinstruktioner kommer också att finnas tillgängliga på vår hemsida tack vare Översättning, vars olika språkteam också har översatt kandidaternas biografier och plattformar. Om du har några frågor kan ni kontakta Valutskottet via kontaktformuläret på kommittéens hemsida. Valet hålls 12-15 augusti och er valsedel kommer skickas till den e-mailadress du använde när du gav din gåva. Valutskottet vill tacka våra kandidater och önskar dem alla lycka till!

V. NYTT OM FOLK

Fån 25 juni till 24 juli har Volontärer och Rekrytering mottagit 49 nya förfrågningar och slutfört 68, vilket lämnade oss med 47 öppna förfrågningar (inklusive uppgifter kring att införa och ta bort folk som finns listade här nedanför) .
Räknat den 24 juni 2022 har OTW 955 volontärer. \o/ Den senaste tidens personalförflyttningar finns listade här nedanför.
Ny kommittéeordförande: Frost the Fox (System)
Nya volontärer, Öppna dörrar: Jennifer D2, Moony och 4 importassistenter
Nya volontärer, Strategisk planering: Dan-i och Emilie Waggoner
Ny volontär, Support: Ruquas
Ny volontär, Översättning: Rhea (översättare)
Nya volontärer, Tidskrift: Melanie Kohnen och RY Lee (recensionsredaktörer)
Avgående kommittéordförande: Matthew Vernon (System)
Avgående volontärer, Öppna dörrar: 2 volontärer inom administration
Avgående volontär, Policy och missbruk: Zhal
Avgående volontär, System: 1 teknisk skribent
Avgående volontärer, Taggorganisering: Alastaire, Putri, ragingrainbow, Reginahalliwell, Sarah Jacobson och Zhirong
Avgående volontärer, Översättning: Rucha och ytterligare 2 översättare

För mer information om kommittéernas ansvarsområden, se kommittélistan på vår webbplats.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter, Newsletter, Newsletter

Comments are closed.