Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev för juli 2018, utgåva 126

I. MILSTOLPE NÅDD FÖR AO3! FYRA MILJONER VERK AV FANS & NY SÖKFUNKTION

Den 20:e juli nådde Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) fyra miljoner verk av fans! AO3 fortsätter att växa i stadigt ökande takt; tidiare milstopar som gäller verk av fans är tre miljoner verk 28 april 2017, två miljoner verk 20 december 2015 samt en miljon verk 15 feberuari 2014.

En annan milstolpe som uppnåtts den här månaden är släppet av den stora uppdateringen av sökfunktionen på AO3! Nya funktioner som att utesluta taggar och bättre datumsökning kommer att göra det mycket lättare att söka bland dessa fyra miljoner verk av fans. Också bra att ha: uppdaterade tips och tricks om dolda sökoperatörer.

Grattis till Tillgänglighet, Design och Teknologi för att ni kommit i mål med denna mycket långa process!

II. VALET 2018

Valet till styrelsen för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) kommer att äga rum 10-13 augusti.

Kommittén för Utveckling och Medlemskap har slutfört uppgiften med att sammanställa röstlängderna och nu bör alla medlemmar ha fått röstningsinstruktioner via e-post. Valkommitten har i nära samarbete medKommunikation hållit och annonserat två chattar med kanditater, 22 juli och 28 juli samt publicerat kandidaternas svar på frågeformuläret. För all information om valet, besök webbsajten för OTWs val, följ @OTWElections på Twitter och otwelections på Tumblr.

III. JURIDISK RÅDGIVNING

Goda nyheter från Europeiska unionen! I början av juli röstade EU-parlamentet emot automatiskt godkännande av ett “Förslag till ett direktiv om upphovsrätt på den digitala gemensamma marknaden”. EU-parlamentet kommer att se över förslaget med ändringar i september. OTWs Juridiska kommitté uppdaterade sitt juni-inlägg med denna nya utveckling när det gäller dessa förändringar i EUs upphovsrättslagstiftning som potentiellt kan vara negativa för fans.

I Australien lämnade Juridiska in ett svar på den australiensiska regeringens uppmaning till berörda parter att delta i deras moderniseringsprocess för upphovsrättslagstiftningen. OTWs kommentar uttryckte att Australien borde anta en flexibel standard för s.k. “tillåten användning” som ger utrymme för fans kreativitet, i stället för den nuvarande lagen om “tillåtet handlande”. Tack alla australiensiska användare och medlemmar som skickat in sina berättelser!

I juli slog sig Juridiska också ihop med allierade inom Suffolk Law Clinic om att motsätta sig att ordet ”Rapunzel” registreras som ett varumärke för dockor och leksaker. De angav som argument att Rapunzel är en karaktär inom folklig tradition och populärkultur och som används i många verk av fans, såsom fanfiction, fanart, samt dockor och leksaker gjorda av fans, så ordet kan inte fungera som varumärke för en viss tillverkare av dockor eller leksaker.

IV. OCKSÅ PÅ AO3 och ANNORSTÄDES INOM OTW

Open Doors (Öppna Dörrar) tillkännagav 19 juli importen av FictionAlley, ett arkiv för fanfiction, konst och essäer om Harry Potter .Open Doors har också glädjen att meddela slutförandet av importerna avArtifact Storage Room 3, ett arkiv för fanfiction och fanart om Sentinel, och avdelningen National Library av West Wing Fanfiction Central. Open Doors vill tacka sina särksilda projektvolontärer, som genomfört AO3-sökningen av TER/MA, ett arkiv för slash fanfiktion om X-Files, vilket är ett betydande framsteg när det gäller sökkön för dubbletter.

OBS: har du använt webbläsartillägget Stylish för att ändra utseendet på webbplatser? AO3 Dokumentation vill göra användare uppmärksamma på att detta tillägg är s.k. Malware, d.v.s. illasinnad programvara, som stjäl information om internethistorik. Stylish har tagits bort från de tillägg som erbjuds av Chrome, Firefox och Mozilla extension stores. AO3 Dokumentation har tagit bort det från sina Vanliga frågor om inofficiella webbläsarverktyg; titta efter andra alternativ inom kort.

Slutligen har Support fått in ungefär 1 500 ärenden i juni, vilket är en ökning från 1 100 i juni; dock har en högre andel än vanligt varit ~beröm~! Användarna gillar verkligen de nya sökfunktionerna 🙂 Policy & Missbruk fick in 982 ärenden under denna månad och Tag Wrangling hanterade ~171 000 taggar i juni.

V. DET HANDLAR OM FOLK

Per 25 juli har OTW 656 volontärer. \o/ Den senaste tidens personalförändringar redovisas här nedanför.

Ny kommittépersonal: Cyn (Support), Ellen (Support), Jeniouis (Support), JR (Support), Sable (Support) samt ytterligare åtta medarbetare inom Support och en ny medarbetare inom Open Doors .
Nya Fanlore-volontärer: 1 volontär
Nya taggorganiserare: Rachel Marie, Zorya
Nya översättarvolontärerer: LapsedPacifist, Beyza G., Marina81, Keeni, wermea, Ula samt ytterligare 7 volontärer
NyaTWC-volontärer: 1 volontär

Avgående kommittépersonal: 1 medarbetare i Valkommittén, 1 medarbetare i Policy & Missbruk.
Avgående taggorganiserare: NirCele och Ron Geromy samt ytterligare 2 volontärer inom taggorganisering
Avgående översättarvolontärer: alive, Diya Basu

För mer om vad våra kommittéer arbertar med, vänligen ta del av kommittélistanpå vår webbplats.


OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.