Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev för januari 2017, nummer 109

I. VECKAN FÖR JURIDIK OCH UPPHOVSRÄTT

Ett stort tack från Juridiska kommittén till alla fans som svarade på Juridiskas enkät under upphovsrättsveckan angående fans kunskaper om och inställning till upphovsrättslag! De fick över 1000 svar och kommer att använda dessa svar för att utveckla OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) juridiska rådgivning och utbildningsuppdrag. Juridiska hoppas kunna publicera några preliminära resultat i februari inför veckan för Tillåten Användning.

I januari gick de även samman med flera allierade för att lämna in ett amicus-utlåtande i falletCross v. Facebook. Utlåtandet innehåller två argument mot alltför omfattande publicitetsrätt. Det första argumentet är att folk inte borde kunna använda lagar om publicitetsrätt för att förhindra ickekommersiell kommunikation om dem på sociala medier. Det andra är att paragraf 230 i U.S. Communications Decency Act, som erbjuder en “trygg hamn” för sidor som har användargenererat innehåll (som fansidor och sociala medie-sidor), skyddar sådana sidor från ansvar för användargenererat innehåll som bryter mot publicitetsrätten.

I december skapade Juridiska ett pedagogiskt och rådgivande inlägg om två utvecklingar inom lagstiftning i EU och Storbritannien som är till fans nackdel, såväl som vad fans kan göra för att motsätta sig dem. Det är inte för sent att skrida till handling! Under december och januari har Juridiska även svarat på frågor från användare om lagar och verk av fans.

II. HOS AO3

Missbruk har tagit emot cirka 300 ärenden i januari, vilket är en nedgång från cirka 400 i december. Denna månad har de i synnerhet samarbetat med Översättning för att effektivisera hanteringen av icke engelskspråkiga ärenden.

Tillgänglighet, Design & Teknologi avsatte tid i december till att förfina sina processer för rekrytering och träning innan de välkomnade ett dussin nya volontärer inom kodning, som för närvarande jobbar med upplägg och träning. Under tiden har tre kodare från introduktionen i november avslutat sin träning och skapat sina första kod-bidrag till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) — tack, cosette, cresenne och potatoesque! De ser fram emot att se ännu fler nya namn i sina inlägg om kodsläpp snart.

På tal om kodsläpp har Tillgänglighet, Design & Teknologi jobbat hårt med att fixa buggar och förbättra sina automatiska test — de är mycket stolta över att kunna säga att täckningen för AO3s test redan har ökat från 74% till 84% av kodbasen och fler tester är på väg! Kommittén samarbetar för närvarande med en entreprenör för att uppgradera till en ny version av ramverket Rails, och dessa tester är en avgörande del av att säkerställa att uppgraderingen går smidigt. De ser fram emot att färdigställa dessa viktiga förändringar bakom kulisserna så att de åter kan fokusera på förbättringar av våra användares och volontärkollegors upplevelse av AO3.

Denna månad har medarbetarna inom Taggorganisering äntligen färdigställt sin flytt till en ny databas för att koordinera ledningen av volontärer, vilket kommer att låta dem organisera sin arbetsbörda på ett mycket mer effektivt sätt. Organisatörerna svarade också på flera frågor från Support, huvudsakligen angående verk som saknades från listor på taggar. Om du lägger märke till att en särskilt tagg som har döpts om nu saknar några av de verk som tidigare funnits där, var vänlig kontakta AO3-Support så att de kan meddela taggorganisatörerna!

Som en del av Taggorganisatörernas pågående projekt att minska djupet på taggträden har de tagit bort ett flertal onödiga metataggar och kommer att fortsätta göra detta under de kommande månaderna. Denna förändring har två effekter: det förbättrar serverprestandan, vilket innebär färre driftstopp för AO3 och att det går snabbare för sidorna att ladda, och enklare sökmöjligheter för användare, som inte längre behöver söka sig igenom många lager taggar för att få tag på verken de vill ha.

En annan förändring inom AO3 är att teamet för AO3-Dokumentation har en splitterny medordförande, Rebecca Sentance.

III. KOMMANDE HÄNDELSER OCH TWC-NUMMER

Kommunikation förbereder sig för Internationella Dagen för Verk av Fans den 15 februari. Hur firar du dagen?

Utveckling & Medlemsskap välkomnade TCD som sin nya medordförande och har påbörjat förberedelserna för aprilkampanjen.

Transformative Works and Cultures (Transformativa Verk och Kulturer) har ändrat namn på sin kommitté! Kommittén TWC (tidigare Tidskrift) har börjat producera de första två numren för 2017. De håller nu på att rekrytera en ny korrekturläsare. Dessutom är infrastrukturen för TWC Press, tack vare ett gott arbete av kommittén för System, nu redo att sättas i verket.

IV. STYRNING

Detta har varit två upptagna månader för Styrelsen och andra ledande kommittéer. Efter valet av en ny styrelse förra året har OTW arbetat på ett antal långsiktiga planer, såväl som att försäkra att vår budget och dokumentation är klara att sättas i verket.

I december färdigställdes och kungjordes den strategiska planen av Strategisk Planering, tillsammans med en plan för stöd av implementeringen. Den inleddes 1 januari 2017 och kommer att fortsätta under tre år. Under tiden kommer teamet att finnas där för att hjälpa alla kommittéer att nå OTWs mål! De fick också en ny medordförande, Amy Shepard.

Styrelsen har börjat arbeta med intern dokumentation av styrelsens förfaranden för att bättre kunna träna nya styrelsemedlemmar, så väl som att avgränsa uppgifternas räckvidd för Strategisk Planering. De godkände också en policy som klargör hur OTW ska hantera frågor om PR för insamlingar eller kommersiella projekt, så väl som partnerskap i insamlingar.

Under tiden har Valberedningen börjat arbeta med en ny plugin för sin webbsida. I januari har de arbetat med att färdigställa datumen för detta års val och att uppdatera sin interna dokumentation.

Kommittén för Ekonomi har börjat göra framsteg med att organisera OTWs ekonomiska dokument. De arbetar också med OTWs budget för 2017.

V. NYTT OM FOLK

Volontärer & Rekrytering:

Under december och januari arbetade Volontärer & Rekrytering med att upplösa kommittén för Fanvideor & Multimedia, döpte om Tidskriftskommittén till kommittén för TWC och påbörjade rekrytering för tre roller (medarbetare inom Öppna Dörrar, korrekturläsande volontärer för TWC och volontärer inom Översättning).

I skrivande stund, 27 januari 2017, har OTW 592 volontärer! Nya personalförändringar står i listan nedan.

Ny kommittépersonal: deedidoo (Taggorganisering), stellal (Taggorganisering), 1 ytterligare Taggorganisering, 1 Utveckling & Medlemsskap, 1 Kommunikation, 1 AO3-Dokumentation
Nya kodarvolontärer: sentrazeal, Mary Alice Wuerz, Nana, redsummernight, olive, Meepu, dense.lancer, Jennifer Warrender, MaxwellsDaemon, tweath och 2 ytterligare personer
Nya Fanlore-volontärer: Cesy, MPH, Francesca Coppa och 8 personer till
Nya volontärer, Översättning: Sayali Marathe

Avgående kommittéordförande: Priscilla Del Cima (Översättning), Curtis Jefferson (Volontärer & Rekrytering), Tisha Turk (Fanvideo & Multimedia)
Avgående kommittépersonal: Solovei (AO3-Dokumentation), 2 Översättning, 1 Utveckling & Medlemsskap, 1 Ekonomi, 1 Missbruk, 2 Support, 1 Öppna Dörrar
Avgående volontärer, Kommunikation: Swimmies
Avgående volontärer, Fanlore: Bobdog54
Avgående volontärer, TWC: Carmen Montopoli
Avgående volontärer, Taggorganisering: lilacsigil och 3 personer till
Avgående översättarvolontärer: Apollonie, Luin, Sara Serralvo, Katri Koivuranta, Marianne och 3 personer till

För mer information om kommittéernas inriktningar, se kommittélistan på vår webbplats.

Detta nyhetsinlägg översattes av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.