Nyhetsbrev för februari 2023, nummer 175

I. INTERNATIONELLA DAGEN FÖR VERK AV FANS

Före och under den 15 februari firade Kommunikation den nionde årliga Internationella dagen för verk av fans, som inkluderade en fanverksutmaning, rekommendationsfest och fanchatt och spel på Discord. Fanlore firade också dess sjätte årliga Fanlore-utmaning för IFD och Översättning översatte flera nyhetsinlägg om IFD till 32 olika språk. Tack så mycket till alla som hjälpte med detta!

II. Hos AO3 (Vårt eget arkiv)

AO3 Dokumentation har laddat upp en uppdatering av Vanliga frågor om hur man kommer åt verk av fans, som innehåller några nya frågor som bättre ska kunna vägleda våra användare.

Samtidigt har Öppna dörrar haft en bra början på 2023, med 3 nyligen importerade arkiv: Dragonfayth (Yu-Gi-Oh! fanfiction); Lord of the Rings Fanfiction och West Wing Fanfiction Central. De tillkännagav också importen av minnesarkivetnA Priest in Korea och publicerade sin årliga sammanfattning, där det fanns detaljer om de 17 arkiv som importerades under 2022 och som tillsammans innehöll mer än 18 500 verk.

Efter många experiment, felsökningar och omkonfigureringar av hårdvara har System äntligen flyttat AO3 till nya, kraftfullare databasservrar!

Policy och missbruk mottog 2 200 ärenden i januari, vilket är rätt mycket! Samtidigt, i skrivande stund,har Support tagit emot cirka 1 600 ärenden i februari, mindre än toppen i december/januari.

2022 var ett stort år för Taggorganisering. Dess volontärer organiserade över 4 850 000 taggar under årets gång, i genomsnitt mer än 10 500 taggar per organisatör, medan AO3 själv växte med mer än 7 400 nya fandoms!

III. LEGAL ADVOCACY (Juridisk rådgivning)

Juridiska följer noga och deltar i några viktiga ärenden som för närvarande väntar på USA:s högsta domstols beslut angående upphovsrätt inom tillåten användning, innehållsmoderering, yttrandefrihet och varumärken. De har också svarat på ett antal frågor från användare och deltagit i flera aktiviteter kring veckan för Fair Use (Tillåten användning)/Fair Dealing (Tillåten överenskommelse), som ägde rum 20-24 februari 2023. Ordföranden för juridiska, Betsy Rosenblatt, gav en intervju om immaterialrätt och artificiell intelligens som en del av evenemanget.

IV. Nytt om folk

Mellan 25 januari och 24 februari tog Volotärer & Rekrytering empt 111 nya förfrågningar och avslutade 114, vilket lämnade oss med 39 öppna förfrågningar (nedanstående nya och avslutade positioner är medräknade).

Från och med den 24 februari 2023 har OTW (Organisationen för transformativa verk) 903 volontärer. \o/ Den senaste tidens personalförflyttningar finns i listan här nedanför.

Nya volontärer, Tillgänglighet, design och teknologi: Brian Austin (Kodarvolontär)
Nya volontärer, Utveckling och medlemskap: Chelsea Cheyanne (Medlemsdataspecialist)
Nya Fanlore-volontärer: 1 fanlore-administratör
Nya volontärer, Öppna dörrar: Elf och 2 personer till AO3 Fanzine Scan Hosting Project (AO3s scanningsprojekt av Fanzines)
Nya volontärer, Policy och missbruk: 1 volontär
Nya översättarvolontärer: Anastasia Rey Reed, Anastasija Vasilevska, applebear, darksideofthemuse, Lexi20, Mercy och taender_kisses (alla översättare), 4 andra översättare och 1 volontärsledare

Avgående kommittéordförande: briar_pipe (Taggorganisatör), CJ Record (Support)
Avgående volontärer, AO3 Dokumentation: Alyndra (Redigerare)
Avgående volontärer, Valutskottet: 1 volontär
Avgående Fanlore-volontärer: memorizingthedigitsofpi (grafisk designer), Elf, Mohini (båda Policy och administration) och en person till från Policy och administration, 1 fanlore-administratör
Avgående volontärer, Öppna dörrar: Beth B, Goodwin, Rosa V (Importassistenter) och 10 importassistenter till
Avgående volontärer, Strategisk planering: 1 volontär
Avgående volontärer, Support: Zoë Renee
Avgående volontärer, Taggorganisering: Anggi, Ashling, Deifire, Glasses, Leevie, Liekinloimu, Rav, Sammy G, SoVeryAverageMe, woyo (alla taggorganisatörer), och 33 taggorganisatörer till; Megan Q, Zoë Renee (båda handledare) och 4 handledare till
Avgående översättarvolontärer: Elif Köylü, Eugecapisce (båda översättare) och 10 översättare till; Antonius Melisse, Cyn, Laure (alla volontärsledare)
Avgående volontärer, Tidskrift: 2 volontärer

För mer information om kommittéernas ansvarsområden, läs kommittélistan på vår webbplats.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.