Nyhetsbrev för augusti 2021, nummer 160

I. NYHETER PÅ FANLORE

Fanlore har jobbat stenhårt hela augusti med att förbereda inför sin nästa utmaning, Notis-september , vilket kommer att gå av stapeln mellan den 13 och 26 september, samt det officiella släppet av sin Discord-server! De har även utfört fler tester för den planerade MediaWiki-uppgraderingen och har förberett en mängd uppdateringar till sin href=”https://fanlore.org/wiki/Fanlore:Wish_List”>Önskelista.

II. LEDNING

Efter det lyckade valet i augusti som organiserades av Valutskottet, är Styrelsen mycket glada över att välkomna sina nyaste medlemmar, E. Anna Szegedi, Antonius Melisse, och Kari Dayton! Anna och Kari kommer att byta ut Lex de Leon och Natalia Gruber, som är i slutet av sina uppdrag i Styrelsen, och Antonius kommer att avsluta avgående ledamot Kati Eggerts tid, som kliver av på grund av personliga skäl.

Översättning gjorde fantastisk mycket arbete under årets val, lika så Utveckling och medlemskap och Kommunikation. Tack till våra röstande medlemmar! Inlägget om 2021 års valstatistik samanfattar lite information om årets val, inklusive hur många röster som kom in och hur valdeltagandet såg ut, både i år och hur det jämförde sig med ifjol.

III. HOS AO3

Tillgänglighet, design och teknologi släppte en koduppdatering som begränsar hur många taggar du kan lägga till på ett verk på Archive Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Trots att detta kommer begränsa antalet fandoms, karaktärer, relationer och ytterligare taggar per verk till max 75, så kommer verk som redan har fler än 75 taggar behålla alla sina taggar såvida inte skaparen försöker uppdatera verket. Dessa verk ska inte bli rapporterade till teamen som ansvarar för Support eller Policy och missbruk. Dessutom har medarbetarna förtydligat att de nya begränsningarna inte kommer att gälla på bokmärken, serier, eller de gåvoutbyten och prompt memes som hålls på sidan.

Open Doors (Öppna dörrar) färdigställde importen av DoyleCordy! De har även välkomnat tre nya medlemmar till sitt team av importeringsassistenter, vilka hjälper medarbetarna i kommittén med uppgifter relaterade till import av arkiv. Imprteringsassistenterna färdigställde en mängd uppgifter i augusti, inklusive att söka igenom Sarek and Amanda Archive, The Buffy/Giles Fanfiction Archive, och 春日泽 (SpringFen) efter verk som redan finns på AO3; rensning av metadata på verk hos VinXperience; och samlandet av kalkylblad för ytterligare ett arkiv som inte än har tillkännagetts.

I augusti gjorde Taggorganisering några uppdateringar i deras interna FAQ för att anpassa den till uppdaterade riktlinjer. Bakom kulisserna har de även gjort vissa förbättringar till sin process för att fixa problem som involverar taggar som är inkorrekt markerade som synonymer till andra taggar vilka inte är associerade med en specifik fandom, vilket förhoppningsvis kommer att tillåta dem att ta hand om dessa taggar fortare. Taggorganisatörer har även fortsatt att hantera en sannerligen massiv mängd inkommande taggar–i juli, över 410 000 taggar över mer än 45 000 fandoms.

I skrivande stund var Policy och missbruk på väg att få in 2 710 ärenden i augusti, vilket är en lite ökning från föregående månad. Support var på väg att få in ungefär 1 400 ärenden i augusti.

IV. PÅ ANNAT HÅLL INOM OTW

I augusti hjälpte Legal Advocacy (Juridisk rådgivning) användare att förstå vad Tumblrs planer för “Post+” skulle innebära för dem och för fans generellt, genom ett officiellt inlägg och lite diskussion med pressen.

Transformative Works & Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) uppgraderade sin mjukvara (till OJS 3.3) och arbetar nu på att korrigera den grafik som gick sönder under övergången. Produktion av numret för den 15 september är fortskridande. Under tiden har Webs varit upptagna med att arbeta med DNSrecord under det senaste månaden.

Vi skulle behöva fler förslag för vår serie Gästinlägg, och vi är för tillfället särskilt intresserade i att lokalisera skapare av podfic och fan-hantverkare, så låt oss veta om du eller någon du känner skulle vara intresserad.

V. NYTT OM FOLK

Från 25 juli till 23 augusti fick Volontärer och rekrytering in 121 nya förfrågningar, och färdigställde 114, vilket lämnar oss med 34 öppna förfrågningar (inklusive att installera och ta bort personer, enligt listan nedan).

Den 23 augusti 2021, har OTW 1043 volontärer. \o/ Nya förflyttningar personalen finns listade nedan.

Nya kommittémedarbetare: eliotjay, Luz Villarreal (båda för Öppna dörrar) och 2 andra medarbetare för Öppna dörrar, 1 Policy och missbruk medarbetare
Nya volontärer, Öppna dörrar: Brianna Dardin och 3 andra volontärer
Nya volontärer, Taggorganisering: Ada_Li, Aenys, Anahlia, Anggi, angrytomato, Ark, Autumn, bittercape, bloodfruit, c0ldspark, Cherie, Chocho, Elise, ErinO, Fern, Fynn, ger, Halcyon, IronLucario, iwasnttrainedforthis, Jully, KQLink, Laila, Losie, Lyria, marie belle, MFY11EP, mithrel, NadaZen, NellNanyoky, Oliviaireth, ovenmittens, Pyr, Rain Shadow, Rex P., Submariner, tiara0204, Tobisco, Venti, Wrblu, Xylia, zedille, och 2 andra volontärer
Ny översättarvolontär: Harold Liu

Avgående kommittémedarbetare: 1 AO3 Dokumentationsmedarbetare, 2 Supportmedarbetare, Rimb (Översättning), royrichard (Strategisk planering)
Avgående volontärer, Taggorganisering: Harold Liu, Mandy Gooch, Mierke, renaissance, Vasileios Pasialiokis och 1 annan volontär
Avgående översättarvolontärer: Quality, spectralarchers, Vasileios Pasialiokis och 6 andra volontärer

För mer information om kommittéernas ansvarsområden, se kommittélistan på vår webbplats.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.