Nyhetsbrev för augusti 2020, nummer 149

I. STUBB-SEPTEMBER

Fanlore har arbetat hårt med att förbereda sitt nästa event, Notis-september som fokuserar på att expandera och skapa “stubb”-sidor (korta sidor med utrymme att lägga till mer innehåll). För mer information om denna utmaning, besök Fanlors hjälpsida för eventet som pågår just nu!

II. HOS AO3

Tillgänglighet, design och teknologi lade upp notiser om deras senaste släpp sen juni. Mest anmärkningsvärt är att de nu har möjlighet att dela ut specifika roller (med olika typer av behörighet) till administratörerna som arbetar med Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Tillgänglighet, design och teknologi la också till möjligheten för alla skapare att stänga av kommentarer helt och hållet på sina verk.

Policy och missbruk fick in ungefär 1300 ärenden i augusti och Taggorganisering hade det svettigt i juli och organiserade cirka 381 000 taggar i mer än 38 000 kanoniska fandoms. Det är en ökning från cirka 232 000 taggar i mer än 33 000 kanoniska fandoms i juli 2019. Vid sidan av det så gick Taggorganisering live i augusti med en snabbspårsprocess för att organisera synonymer för små fritexttaggar som inte är kopplade till någon specifik fandom, efter att framgångsrikt ha testat processen månaden innan. Detta är ett viktigt steg mot att starta den nya processen för kanoniska fritexttaggar utan fandom

III. PÅ ANNAT HÅLL INOM OTW

Kommunikation hjälpte OTW (Organisationen för transformativa verk) att fira systemadministratörsdagen – tack till alla läsare som uttryckt sin uppskattning för dessa volontärer! Vi har nu också en moderator, Claudia Rebaza, till vårt LinkedIn-konto.

I augusti mötte Juridiska teamets ordförande Betsy Rosenblatt USAs kongress rättsliga kommittés ordförande, för att diskutera Digital Millennium Copyright Act (det digitala millenniets upphovsrättslag). Juridiska arbetade också med ett fan för att bemöta ett klagomål om upphovsrättsintrång, hanterade en begäran om nedtagning och analyserade en utveckling i en integritetslag som kan komma att påverka AO3:s användarvillkor.

IV. LEDNING

Augusti var den mest hektiska månaden i år för Valutskottet! OTW:s årliga styrelseval hade rekordhögt valdeltagande bland våra medlemmar. Du hittar fler detaljer kring årets val i valutskottets inlägg om statistik för 2020 års val.

I alfabetisk ordning valdes Alex Tischer, Jess White och Kati Eggert in i OTW:s styrelse. Ett stort tack till alla våra röstberättigade medlemmar och till alla som kandiderat! Vi uppskattar allt arbete de har lagt ner i årets valprocess och vi önskar dem all lycka i framtiden.

Tack också till vår Översättningskommitté som översatt valmaterialet till fantastiska 31 språk!

V. NYTT OM FOLK

Mellan 25 juli och 24 augusti har Volontärer och rekrytering mottagit 61 nya ansökningar och handlagt 64 stycken, vilket leder till att 34 öppna platser återstår (detta inkluderar tillkommande och frånfallande i listan nedan).

I och med den 24 augusti har OTW 941 volontärer \o/. Nyliga personalförändringar listas nedan.

Nya kommittémedarbetare: Stephanie Godden (Fanlore), Novic, JoJo, Janneke (samtliga Taggorganisering)
Nya Fanlore-volontärer: SecurityBreach
Nya volontärer, Taggorganisering: Amaranth42, Bethn, Bram, Egg, Elbereth, Elli, Evi, EzraP, Fire, Haak, HuiLian, Ida Shen, rinrin, Jazz J, Jel, Julie Shaun, JupiterMelichios, Keladry, Lee B, Lokapala, Mackaley, Maela, Mayrin, memoriast, Mia, Minjonet, MintCream, Naicha, nolightss, periru3, Poem, Putri, Ranowa, SayuriShiro, Shecago, Stay, Theo N, Timpa, Tsuruta, Vio, whetherwoman, Whiskey, WYSIWYG och en ytterligare volontär.
Nya översättarvolontärer: en volontär

Avgående kommittémedarbetare: docmint (Översättning), Stephanie Godden (Volontärer och rekrytering)
Avgående Fanlore-volontärer: en volontär
Avgående volontärer, Öppna dörrar: en volontär
Avgående volontärer, Taggorganisering: en volontär
Avgående översättarvolontärer: Paiyan och ytterligare en volontär

För mer information om kommittéernas ansvarsområden, se kommittélistan på vår webbplats.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.