Nyhetsbrev för augusti 2017, nummer 116

I. Valsuccé 2017!

Valet 2017 genomfördes smärtfritt tack vare Valutskottet och deras samarbete med kommittéerna Kommunikation, Utveckling & Medlemskap, Översättning, Volontärer & Rekrytering, samt Webb! Valutskottet vill tacka alla medlemmar som skickade in frågor till Q&A och alla som röstade i valet. De tackar också alla de sex fenomenala kandidaterna och skickar sina gratulationer till Claire P. Baker, Danielle Strong och Jessie Camboulives med anledning av att att de har blivit våra nyaste styrelsemedlemmar!

II. Hos AO3

Efter uppgraderingen till Rails 4.2 i juli har Tillgänglighet, Design och Teknologi börjat testa uppgraderingar för att flytta Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) till Rails 5.1 och Ruby 2.3. Du kan hålla dig uppdaterad kring alla förändringar vi gör på AO3 genom vår versionsinformation.

Öppna Dörrar har varit mycket produktiva i augusti! De samarbetade med Översättning och Kommunikation för att tillkännage importen av The Collators’ Den och The Fandom Haven Story Archive till AO3. De färdigställde tre halvautomatiska importer: Daire’s Fanfic Refuge, HL Raven’s Nest och StargateFan. De blev också färdiga med förberedelserna och började manuellt importera verk från arkiven Hammer to Fall, Bang and Blame och Least Expected.

I augusti tog Missbruk emot över 600 ärenden och Support tog emot över 1300 ärenden. Vi påminner om att alla anmälningar till Missbruk och Support nu måste innehålla en epostadress till anmälaren.

III. Juridisk rådgivning och fanhistoria

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) låg främst bland Juridiska kommitténs aktiviteter i augusti. De lämnade in en petition till USAs upphovsrättsbyrå om att förnya fanvideoskapares undantag från DMCA, vilket tillåter rippning av DVD-er, Blu-Ray och digitala filer i syfte att skapa ickekommersiella fanvideor.

Juridiska lämnade också in kommentarer till Kanadas regering med förslag på vad Kanadas prioriteringar i upphovsrättslagstiftningen borde vara då den omförhandlar North American Free Trade Agreement (nordamerikanska frihandelsavtalet). Trepartssamtal om NAFTA mellan USAs, Kanadas och Mexicos regeringar började i augusti och kommer att fortsätta i september.

Till sist har hemsidan för Fanlore en ny avdelning som innehåller artiklar som behöver utökas. Kolla in den och se vad du kan bidra med!

IV. Nytt om folk

Per den 28:e augusti hade OTW (Organisationen för Transformativa Verk) 680 volontärer. \o/ Nyligen inträffade ersonalförändringar står listade nedan.

Ny kommittépersonal: 1 AD&T, 1 Öppna Dörrar, 2 Kommunikation
Nya Fanlore-volontärer: Syd och 2 personer till
Nya volontärer, Taggorganisering: Chai, Canislupa, Andy D, Stephanie Godden, Windian, Relle, Miss_Chif, Annie Staats, leftmost, snowynight, kenzimone, Hannah Miro, Leo, Eliana, Evie D, Alex D., Dre, Lily_Haydee_Lohdisse, Reeby, Zed Jae, Nemesis, Koi W, Saoirse Adams-Kushin, englishsummerrain, RussianRadio, Amy Lynn, ElleM och carboncopies.
Nya översättarvolontärer: 1

Avgående kommittépersonal: Asanté Simons (Volontärer & Rekrytering), Amy Shimizu (Missbruk), gracethebookworm (AO3 Dokumentation), 1 medarbetare inom Missbruk och 1 medarbetare inom Kommunikation
Avgående volontärer, Taggorganisering: 1 volontär inom Taggorganisering
Avgående översättarvolontärer: Maliceuse, Kyanite och 2 personer till

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.