Nyhetsbrev för april 2023, nummer 177

I. Nyheter om Fanlore

Fanlore har arbetat på att göra sidomallarna mer tillgängliga och att göra riktlinjer och praxis mer synliga för nya redaktörer. Därför finns det en ny hjälpsida på Fanlore Help:Non-English Language Content (på engelska). Fans är också välkomna att söka assistans via Fanlore Discord server. Fanlore höll en redigeringschatt med fokus på länkarkivering den 29 april.

II. HOS AO3

I april firade OTW (Organisation för transformativa fans) att det 11 miljonte verket av fans lades upp på Archive Of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)! Kommunikationskommitténs tillkännagivande på sociala media av denna milstolpe spreds snabbt efter publiceringen. Tack till alla som har visat AO3 och OTW ert stöd denna månad!

Öppna Dörrar tillkännagav importen av The ARC, ett arkiv för fanfiction om Primeval, medan Policy & Missbruk tog emot lite under 2 000 ärenden och Support tog emot ungefär 1 600 ärenden i april. I mars hanterade Taggorganisatörerna mer än 440 000 taggar i mer än 57 000 fandoms, mer än tusen taggar per aktiv organisatör!

III. PÅ ANNAT HÅLL INOM OTW

Ekonomikommittén publicerade 2023 års budget före värvningskampanjen i april. Kampanjen koordinerades av Utveckling & Medlemskap med stöd från Kommunikation och Översättning, som översatte alla kampanjens inlägg, inklusive budgeten, samt tillhörande grafik, till 32 språk. Tack vare generositeten från 7 852 personer från 71 länder, varav 6 450 valde att påbörja eller förnya ett OTW-medlemskap, så samlade OTW in totalt 252 343,98 USD!

Valberedningen var upptagna i april med att förbereda inför styrelsevalet 2023. Valets tidpunkter finns nu tillgängliga på valberedningens webbsida. Håll dig beredd på mer information under månaderna som följer!

I april deltog Juridiskas ordförande Betsy Rosenblatt i den första av de informerande föreläsningar som USAs upphovsrättsbyrå håller i angående artificiell intelligens och upphovsrätt. Denna session var ett utmärkt tillfälle att ge information, hjälpa amerikanska lagstiftare att sätta ramarna för sina frågor om framtida policybeslut, samt att lära sig om teknologi och praxis så att OTW kan fatta sina egna policybeslut om hur vi ska hantera frågor om AI. Juridiska kommer att göra mer inom detta område under de kommande månaderna.

IV. NYTT OM FOLK

Från 25 mars till 24 april tog Volontärer & Rekrytering emot 109 nya förfrågningar och färdigställde 103, vilket innebär att vi har 57 öppna förfrågningar (inklusive introduktioner och avgåenden från listan nedan).

Räknat den 24 april 2023 har OTW 882 volontärer. \o/ Nya personalförändringar står i listan nedan.
Nya volontärer, AO3 Dokumentation: Kate G, Miki Mizuami, Mo & två andra redaktörer
Nya volontärer, Kommunikation: Szabo Dorottya (Fanhackers Lead) & tre volontärer för Fanhackers
Nya volontärer, Öppna dörrar: Charlie167, Phia, Teo och 6 andra importassistenter
Nya volontärer, Översättning: Irina Gostraya (nyhetsöversättare)
Nya volontärer, Volontärer & Rekrytering: Amy2 (Projektvolontär)

Avgående volontärer, Kommunikation: Szabo Dorottya (enbart roll som volontär för Fanhackers)
Avgående volontärer, Fanlore: En volontär inom sociala media och spridning
Avgående volontärer, Öppna dörrar: En administrativ volontär
Avgående volontärer, Taggorganisering: Rosa V, Sarah Fox, Satie, Sunshijne, Fynn, EJ Bell, nolightss och 23 andra volontärer inom Taggorganisering.
Avgående volontärer, Översättning: Ana Gomes, Cinna_moon, Demeter, Harold Liu & sex andra översättare.
Avgående volontärer, TLC: En manusgranskare, en redaktör för symposium
Avgående volontärer, Volontärer & rekrytering Amy2 (endast volontärsroll), Georgia (volontär)

För mer information om våra kommittéers ansvarsområden, var vänlig läs listan över kommittéer på vår webbsida.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.