Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev för april 2021, nr 156

I. MEDDELANDEN FRÅN ÖPPNA DÖRRAR

Open Doors (Öppna dörrar) kom med två tillkännagivanden om kommande importer av två Sagan om ringen-arkiv, West of the Moon och Lord of the Rings Fanfiction. Tack till Kommunikation and Översättning för deras assistans med att publicera dessa inlägg! Detta är det elfte och tolfte arkivet som importeras under 2021, och fler kommer snart.

Öppna dörrars team har även arbetat hårt med att sammanställa kalkylblad för att spåra skapare/verk och för att kartlägga taggar för tre arkiv: Land of Dreams, Weaver of Dreams, och The BuffyGiles Fanfiction Archive. Dessa kalkylblad hjälper oss att hålla reda på önskemål från skapare om deras verk så att vi kan uppfylla dem. De gör också så att vi systematiskt kan söka igenom Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) efter existerande kopior av verk som annars skulle importerats som en del av arkivimporten, och (med hjälp av taggorganisatörerna) kartlägga de taggar som används i ett arkiv och knyta dem till rätt kanoniska taggar på under importeringsprocessen.

Slutligen har Öppna dörrars tekniska medarbetare och volontärer gjort markanta framsteg med att förbättra vår processkod för eFiction och tillämpa den på flera av våra importer! Håll ögonen öppna efter fler importer i framtiden!

II. HOS AO3

AO3 Dokumentation har gläden att släppa en uppdaterad Vanliga frågor om gränsnitt och stilmallar, vilken nu ligger uppe på AO3.

I mars organiserade taggorganisering uppskattningsvis 480 000 nya taggar – det är ungefär 1 100 taggar per organisatör – i uppskattningsvis 43 000 fandoms.
Support mottog runt 1 400 ärenden i mars och har i skrivande stund fått runt 850 ärenden i april, medan Policy och missbruk har fått runt 2 000 ärenden fram till nu

III. SNART DAGS FÖR VAL!

I väntan på att valet till styrelsen ska äga rum i augusti så har Valutskottet arbetat hårt med att göra färdigt valelts tidslinje och släppa ytterligare information om medlemskap och val. Kommunikation har assisterat med att publicera dessa inlägg, Översättning har översatt båda inläggen till 25 språk.

Sista chansen att bli medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk) för att få rösta i valet är 30 juni! Fortsätt följa uppdateringarna för mer information om valet och dess kandidater som kommer inom kort.

IV. PÅ ANNAT HÅLL INOM OTW

Utveckling och medlemskap koordinerade OTWs värvningskampanj för april 2021, Beröm till dig, med stöd från Kommunikation. Översättning har även översatt kampanjens inlägg till 35 språk. Kampanjen överträffade verkligen vårt mål på 50 000 USD, och samlade in 264 918,85 USD från 9110 givare i 84 länder. Vi har även ökat antalet medlemmar till totalt 16 842 personer. Stort tack till alla som skänkt pengar och spridit information om kampanjen!

Fanlore har arbetat på några ändringar till sin hjälpsida, inklusive hur en skapar “mallar” som underlättar skapandet av nya sidor. En existerande mall, “Vid Pages“, har uppdaterats, och tre nya har lagts till, inklusive “Fan Pages“, “People Pages“, och “Fanfiction Pages“.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) slutför just nu arbetet på numret för september 2021 och går igenom tre pitchar för gästredakterade nummer för 2022 och 2023. Dessutom kommer TWC att anlita igen för produktionsroller, så håll ett öga på vår volontärsida eller följ våra nyheter via sociala medier.

I april vittnade Juridiska vid förhör inför USA:s Copyright Office angående sektion 1201 av DMCA. Förhöret var en del av en process där “vidders’ exception” (undantag för fanvideoskapare), vilket tillåter fanvideoskapare att dekryptera och använda DVDer och Blu-Rays, samt digitala källor för tillåten användning, vart tredje år ska ses över och förtydligas.Vi kommer att hålla er informerade under fortsättningen av processen!

Ekonomi har också släppt en budget för 2021 och hållit en live-chatt där alla som ville kunde komma förbi och ställa frågor om rapporten, och prata med medlemmarna i kommittén.

V. NYTT OM FOLK

Från 25 mars till 25 april fick Volontärer och rekrytering in 120 nya förfrågningar, och slutförde 112, vilket gör att vi har 47 öppna förfrågningar (inklusive de introduktions- och borttagningsuppgifter som finns listade nedan).

Den 25 april 2021 har OTW 988 volontärer. \o/ Nedan finns en lista på nyliga förflyttningar av personal.

Nya kommittémedarbetare:
jmathieson (Taggorganisering), May K (Support), Joy_Z (Support), Steph S (Support), Lucy Longman (Support), Aque (Support), JKLM (Support), Alyssandra Maglanque (Support), keluoyi (Support), KehkashanB (Support), stillreading (Support), tova (Support) och 17 andra supportmedarbetare
Nya volontärer, Kommunikation : 2 volontärer

Avgående kommittémedarbetare : Nerine Luna Cyran (Policy och missbruk), Zoey (Support), C. Ryan Smith (Öppna dörrar), JoJo (Taggorganisering), och 1 medarbetare på AO3 Dokumentation.
Avgående volontärer, Taggorganisering: Anne Apocalypse, bre, jeansprout, tread-softly, Wadeye och 5 andra volontärer
Avgående översättarvolontärer : Harold Liu, Lunabreaker, Mimozka, Paiyan och 2 andra volontärer.

För mer information om kommittéernas ansvarsområden, se kommittélistan på vår webbplats.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.