Nyhetsbrev för april 2020, utgåva 145

I. TACK SÅ MYCKET!

Vår värvningskampanj i april, “Hitta gemenskap under isolering,” var en jättestor framgång!
Vi nådde långt över målet, gåvorna till OTW (Organisationen för transformativa verk) uppgick totalt till 458 501 USD från 14 905 givare i 96 länder. Det är 328 501 USD och 253% mer än vårt mål.

Tack till Utveckling och medlemskap för att de samordnade kampanjen och till Kommunikation och Översättning för deras hjälp med att publicera kampanjen med två nyhetsinlägg som översattes till 36 olika språk. Och ett speciellt tack till alla er som donerade, synliggjorde och stöttade oss genom hela kampanjen – vi är verkligen jättetacksamma för era bidrag!

För att ta reda på vad era gåvor används till, kolla in OTW:s budget 2020 som nyligen publicerades av Ekonomi. Ekonomi höll också en offentlig chatt den 25 april och bjöd in användare att ställa frågor om budgeten.

II. HOS AO3

The Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) har upplevt en markant ökning av trafiken på grund av den pågående globala pandemin. För att hjälpa våra servrar att klara av denna ökning började Tillgänglighet, design och teknologi att cacha verk för utloggade användare. Detta resulterade i tillfälliga problem med både räkningen av gästträffar och med varningen för vuxet innehåll, så kommittén arbetade med att lösa dessa problem samt vissa problem med användarvillkoren som EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) kräver att vi ska visa för alla användare. Träffar räknas nu lite annorlunda, men besök från utloggade användare gör nu åter att räknaren går upp!

I mars hanterade Taggorganisering mer än 260 000 taggar i 36 400 fandoms. I skrivande stund har Policy och missbruk tagit emot ca 1300 ärenden hittills i april, medan Support förväntade sig över 2 000 ärenden, speciellt efter att ha tagit emot ca 800 ärenden under ca 5 minuter när AO3 upplevde en kort störning den 22 april.

Slutligen var Open Doors (Öppna dörrar) stolta över att kunna meddela slutförandet av 4 arkivimporter under 2019.
Ett stort tack till er alla för era vänliga ord på meddelandeinlägget!

III. ANNORSTÄDES HOS AO3

Nedstängningen världen över på grund av den globala pandemin har lett till andra effekter för OTW:s kommittéer. Kommunikation har haft mediakontakter om AO3:s aktiviteter, då många vänder sig till verk av fans under denna period. Några av de resulterande artiklarna kan komma till OTW:s Pressrum. Samtidigt så har den kreativitet som uppstått när folk söker skydd lett till att Juridiska kommitten har arbetat med kontakter inom juridisk rådgivning angående spörsmål som har uppkommit vad gäller frågor knutna till upphovsrättslagen.

IV. NYTT OM FOLK

Under perioden mellan 23:e mars och 15:e april fick Volontärer & rekrytering in 45 nya förfrågningar och hanterade 43, vilket innebär 17 öppna ärenden (inklusive introduktions- och avslutsärenden som listas nedan).

Per den 15:de april har OTW 870 volontärer. \o/ Personalförändringar i närtid listas nedan.

Nya kommittémedarbetare: anotherone674, Bethanyw, Masha, serkestic, Tamara Jerée (alla i Fanlore); Alex Clark, Amy2, Darcy Lindbergh (alla i Volontärer & rekrytering)
Nya volontärer, Taggorganisering: abhorsen, AkiJ, BabelGhoti, Cia, cinnamonandtea, Corbae, dytabytes, Echuro, Eithe, Eliromie, EllipsisObsessed, Emily Fowl, Eri, Giles, Gracie, haru, Jacks, Jae Nguyen, Laula, Level4Chaos, MaoMao, Mika, MissMinnow, Myrtle, Mystikel, Nenya, Oniondip, pan2fel, Peaches, Ping, pyrrhuloxia, QED, Rhine, serkestic, Singy, snuffles, Thendal, UnderOrange, Wadeye, wick, Yonah och 1 person till

Avgående kommittémedarbetare: memorizingthedigitsofpi (AO3 Dokumentation)
Avgående volontärer inom Taggorganisering: 4 volontärer

För mer information om våra kommittéers ansvarsområden, vänligen ta del av kommittélistan på vår webbplats.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Newsletter

Comments are closed.