Nyhetsbrev för april 2017, nummer 112

I. Succé för medlemskampanjen och Aprilskurar

Tack till alla som hjälptes åt att göra den medlemskampanj för OTW som vi hade nyss till en jättesuccé! Vi samlade in 146 595,80 US$ från 5 660 givare i 73 länder. Vare sig du gav pengar eller hjälpte till att berätta om kampanjen betydde ditt stöd enormt mycket för oss. Du kan se hur dina gåvor kommer att användas i vårt budgetinlägg.

Tack till Utveckling & Medlemsskap, Kommunikation, Översättning och alla andra som har arbetat hårt med kampanjen.

Fanlore har också varit upptagna med att stå värd för det månadslånga firandet av Aprilskurar. Poängen med evenemanget är att uppmuntra folk att bidra med sina egna historier och erfarenheter till Fanlore, särskilt de som kommer från mindre fandoms. Bravo alla som skapade eller utökade en artikel denna månad! Du kan lära dig mer om Aprilskurarna genom Fanlores Dreamwidth-grupp eller dess nya Tumblr-konto.

II. Hos AO3

Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) nådde en stor milstolpe i april: 3 miljoner verk av fans! För att fira vill vi höra av er användare. Det är ni som gör AO3 till den sida den är, så dela med dig av #myAO3, din historia om vad AO3 betyder för dig, och hjälp på så sätt till att sprida glädjen.

Under april månad har Tillgänglighet, Design & Teknologi även gjort tre olika kodsläpp som fixar problem. Dessa sammanfattades i den senaste rapporten över kodsläpp. De hade också lite extra kul när databasen som har allas AO3-historik fick slut på siffror.

Målet är alltid att fixa akuta buggar och ta hand om prestandaproblem som gör AO3 instabilt, men fokus har varit på uppgraderingar i back-end i flera månader nu, och vi har nått framgångar på denna front. Det första steget fullbordades när det gäller att köra den senaste versionen av Ruby on Rails (att konvertera all vår kod för att fungera med starka parametrar, för den nyfikne). o/ Vår entreprenör startade också processen för den faktiska Rails-uppgraderingen, vilken kommer att ske i flera steg för att ta oss från Rails 3.2 till Rails 5.

Taggorganisatörerna gjorde smärre uppdateringar av riktlinjerna för taggorganisering. Dessa uppdateringar inbegriper förändringar av när (Character) används som förtydligande, såväl som ett projekt för att ta bort undertaggar för RPF-fandoms som är specifika för vissa serier från RPF-fandoms för särskilda länder. Eftersom många skådespelare arbetar i TV-serier från flera olika platser blev det hela förvirrande, så RPF-fandoms för specifika TV-serier är taggade direkt under Actor RPF (Skådespelare-RPF).

Implementeringen av några tidigare uppdateringar av riktlinjerna blev också färdig och behandlingen av kombinerade fandoms i taggträdet för Alternativa Universum standardiserades, vilket innebar en borttagning av vissa karaktärstaggar som inte egentligen hörde hemma i trädet för Alternativa Universum.

Slutligen fick Support över 700 ärenden och Abuse cirka 600.

III. Juridisk rådgivning och akademisk fandom

I slutet av mars lämnade Juridiska teamet in en kommentar till USAs upphovsrättsverk som svar på en fråga om USA borde lägga till nya lagar om “moraliska rättigheter”, som skulle kräva dels att författare ska identifieras i samband med att deras verk används (det som kallas rätt till “erkännande”) och dels att man skulle behöva skaparens tillåtelse att göra ändringar i verket (det som kallas rätt till “integritet”). I kommentaren hävdade juridiska att rätt till integritet skulle skada andras rätt att uttrycka sig fritt och att normer om erkännande visserligen är förmånliga och vanliga inom fankretsar men ändå inte bör tvingas fram genom lagar.

I april skickade juridiska tillsammans med sina allierade i Re:Create-koalitionen brev till USAs representanthus, senat och den verkställande grenen, med argument för välbalanserade upphovsrättslagar. Brevet lade fram en samling grundvärderingar för att styra praxis för upphovsrätt, inklusive värdet av yttrandefrihet. “Vi stöder det konstitutionella löftet att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig fritt och vi anser att detta också innebär tillåten användning (fair use) av verk som har skapats av andra, under skydd av upphovsrättslagen och domstolarna. Alltför betungande upphovsrättslagar kväver yttrandefriheten och kunskapsspridningen i samhället.”

Är du intresserad av meta om fanfiction? Francesca Coppa, medarbetare i Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) publicerade nyss en ny bok, The Fanfiction Reader, och alla royalties går till OTW! Så om du tycker om att läsa verk av fans och sådant som skrivs om dessa verk, kolla in länken eller låt intresserade vänner få veta att den finns tillgänglig.

IV. STYRNING

Valberedningen tillkännagav tidslinjen för valet 2017 denna månad. Årets val kommer att hållas 11-14 augusti. Deadline för medlemsskap för att ha lov att rösta är 30 juni. Kandidater till styrelsen kommer att tillkännages 21 juni. Läs styrelsens Twitter och Tumblr för uppdateringar under valsäsongen.

V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

OTW har nu 604 volontärer, räknat 30 april. o/ De senaste förändringarna av medarbetare står listade nedan.

Nya kommittémedarbetare: pyrrhical (Fanlore), 1 medarbetare inom Fanlore, capitola (Taggorganisering), Stephanie Godden (Valberedningen), JessicaLovesSocks2658 (Missbruk), Jonny H. (Missbruk), 8 medarbetare inom Missbruk, adustyspectacle (Taggorganisering), Solovei (Taggorganisering), rachelisce (Taggorganisering), 1 medarbetare inom Taggorganisering, 1 medarbetare inom Översättning.

Nya volontärer till Fanlore: SavannahM, 1 ytterligare
Nya volontärer till Översättning: Silarona

Avgående medarbetare i kommittéerna: Cat Goodfellow (Kommunikation), Patrycja Zarzecka (Valberedning), Sofia (Missbruk), Aline Carrão (Översättning), 1 Taggorganisering, 3 Missbruk.
Avgående volontärer inom kodning för AD&T: alicefung & 1 ytterligare
Avgående volontärer inom Kommunikation: doughtier
Avgående volontärer inom Taggorganisering: Cadkitten och 5 ytterligare
Avgående volontärer inom Översättning: XxArt, Chloë C, Quincette, 1 ytterligare

För mer information om våra kommittéers arbete, var vänlig läs listan över kommittéer på vår webbsida.

Detta nyhetsinlägg översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.