Nyhetsbrev för april 2014, nr 79

För mer information om våra kommittéers räckvid, var vänlig läs listan på kommittéer på vår webbsida.

I. TACK SÅ MYCKET!

Utveckling och Medlemsskap hade nöjet att rapportera om rekordstora donationer under vår värvningskampanj i april.
Översättning producerade över 100 översatta inlägg den månaden för värvningskampanjen och hjälpte Utveckling och Medlemsskap att svara på ett flertal meddelanden från potentiella donatorer.

De översatte också tweets och några nyhetsinlägg tillsammans med Kommunikation och Tillgänglighet, Design och Teknologi. Det har varit väldigt spännande att se så mycket innehåll nå fans på många olika språk, med fantastiskt resultat.

Kommunikation släppte OTW-videon mot slutet av värvningskampanjen. Översättning arbetar just nu med att få färdigt versioner av videon på flera olika språk.

De inom Kommunikation som har ansvar för samarbete med Tillgänglighet, Design och Teknologi, såväl som med Wiki, har jobbat hårt tillsammans med de kommittéerna i april, för att skapa och distribuera tweets och inlägg för April Showers. Det har varit en bra månad för att sätta ljuset på fandoms!

II. HOS AO3

Perioden är nu över för att kommentera ändringar i AO3s användarvillkor. Ändringarna som offentliggjorts av Riktlinjer för Innehåll kommer nu att inbegripa en DMCA-policy som tar hänsyn till tillåten användning, samtidigt som den ger oss mer skydd ifall vi hotas av upphovsrättstroll.

Missbruk mottog över 200 anmälningar i april. Under de närmaste veckorna kommer de att engagera nya medarbetare och träna dem för att kunna hantera arbetsbördan.

Öppna dörrar hade sin första öppna Yuletide-chat förra veckan och hade ytterligare en den 4 maj. De har huvudsakligen arbetat med önskemål rörande Yuletide, samtidigt som de försökt hålla igång andra importprojekt till arkivet. De vill också gärna tacka och gratulera Bettina, moderator för German Speaking Slashers United (Tysktalande Förenade Slashers), för att hon har färdigställt importen av GSSUs arkiv till AO3 — över 700 verk är nu trygga i sitt nya hem!

System har vårstädat bort en del gamla inaktuella ärenden och fortsätter sitt oändliga uppdrag att finstämma Arkivet för att få ut bästa möjliga prestation.

Tillgänglighet, Design och Teknologi fortsatte rulla fram uppdateringar den 4 april, 13 april, 17 april, 21 april och 24 april. De tillkännagav också kommande förändringar i Arkivets FAQ-system och lugnade användare angående Programbuggen Heartbleed i OpenSSL.

III. VI ARBETAR FÖR DIG

Tidskriften avslutar produktionen av den gästredigerade juninumret, och mottager de sista bidragen från författarna inför septembernumret. De har redan påbörjat arbetet med gästredigerarna för ett nummer år 2015.

Juridiskalämnade in en amicus curiae i fallet Garcia mot Google. Fallet involverade räckvidden och tillämpningen av integritetsprinciperna Safe Harbor (Trygg Hamn) inom DMCA och sektion 230 av Communications Decency Act (lagen om anständighet inom kommunikation), som tillsammans hindrar de som står värd för ett innehåll — som YouTube, AO3 och många andra — från att vara ansvariga för det användare lägger upp.

Strategisk Planering tränar nya medarbetare och har påbörjat en ny omgång enkäter, riktade mot Översättning, Ekonomi och Fanvideo. De samlar information och analyserar data för tidskriften och Fanhackars, samt jobbar med rapporter för Support, Kommunikation, Missbruk, DevMem och I&O. Du kan läsa Strategisk Planerings färdigställda rapporter på OTWs webbsida.

Utveckling och Medlemsskap tillkännagav planer på en butik med OTW-prylar och önskade sig kommentarer från fans angående vad som borde säljas där.

Kommunikation påminde användare om officiella källor för information om OTW och hur vi kan kontaktas, samt besvarade några andra frågor som OTW har fått.

IV. DET HANDLAR OM MÄNNISKOR

Volontärer och Rekrytering höll i rekrytering för tre olika roller, invigde nya medarbetare som rekryterats förra månaden och avslutade behörigheten för medarbetare som slutade. De svarade också på över 20 önskemål om annat än introducering och avsked, utvecklade dokumentation för verktyg och uppdaterade interna träningsdokument.

Nya medarbetare i kommittéerna: Meep (Support), Nary (Support), Niko Thompson (Strategisk Planering), Kathryn Soderholm (Open Doors), Curtis Jefferson (Open Doors), kittypimms (Volontärer och Rekrytering), samt en person i Webbstrategi, Design och Utveckling.
Nya medlemmar i arbetsgrupperna: Sammie Jarrett (AO3 Docs), Jennifer Reinhart (AO3 Docs), paraka (AO3 Docs), DekuDani (AO3 Docs), bobdog54 (AO3 Docs), samt 7 andra (AO3 Docs).
Nya volontärer inom Taggorganisering: abluegirl, deedidoo, Dr_Harbinger, IrogicalArgument, jon_dough, Sass, Slypher, TricksterWins, Yenelie, marrjoram, ThroughTheTulips, Ciel, Nana, parma, Eko och Val.

Nya volontärer inom Översättning: Maite, Ana Carolina Nonato, Anneli G, Lisa Altevogt, Daphne, samt två andra.

Avgående personal från kommittéer: 1 medarbetare från Support
Avgående volontärer från Taggorganisering: 8
Avgående volontär från Strategisk Planering: 1
Avgående volontärer från Översättning: 2

Okategoriserad

Comments are closed.