c

Nyhetsbrev för maj 2016, nummer 102

I. FÖRBÄTTRINGAR AV ARBETSSÄTT KRING SUPPORT OCH MISSBRUK

Denna månad har flera saker förbättrats i hur Support och Missbruk arbetar. Fem nya medarbetare inom support har avslutat sin träning och tar nu emot ärenden, vilket gör att hanteringen av ärenden kommer att gå snabbare. Support har också bytt system för ärendehantering, vilket gör att processen effektiviseras betydligt.

På liknande sätt har Missbruk föreslagit ändringar av AO3s system för anmälning av missbruk, vilket innbär att alla som lämnar in ett klagomål också måste lämnar sina kontaktuppgifter. Missbruksteamet säger att dessa förändringar kommer att minska antalet dubbelrapporteringar och tillåta Missbruk att kontakta folk, både för att diskutera slutresultatet av deras klagomål och för att följa upp ärenden och be om mer information när detta behövs.

II. JURIDISKA JOBBAR HÅRT

I maj fortsatte Juridiska sitt arbete vid U.S. Copyright Office (USAs upphovsrättsbyrå) med att hjälpa till att forma upphovsrättspraxis i USA. Under de senaste månaderna har de lagt fram kommentarer som en del av byråns förfrågningar angående olika aspekter av Digital Millennium Copyright Act (DMCA, en amerikansk upphovsrättslag). Denna månad följde de personligen upp dessa kommentarer. Rebecca Tushnet deltog å OTWs vägnar i två rundabordssamtal med upphovsrättsbyrån. Det första hölls i New York och utforskade det ramverk för meddelanden om nedtagning av material som bryter mot upphovsrätten, som står beskrivet i sektion 512 av DMCA. De rapporterade om detta på transformativeworks.org. Det andra samtalet hölls i Washington D.C. och utforskade processen för att få undantag från DMCAs regler om förbud mot kringgående av upphovsskydd, till exempel “videoskaparnas undantag” som tilllåter att videoskapare rippar video från DVD och Blu-Ray för att göra fanvideor. Rebecca rapporterade om det andra rundabordssamtalet på sin blogg.

Alldeles i slutet av april lämnade Juridiska in en begäran till patentverket i USA om att upphäva en registrering av ordet “fandom” som varumärke. De åberopade mängder av exempel på att ordet är en generell benämning på fans och fanaktiviteter som inte bör ägas exklusivt av ett enstaka företag eller annan organisation.

I maj gav också Juridiskas ordförande Betsy en presentation vid Whedonopolis i södra Kalifornien, om OTW, verk av fans och juridik. Som vanligt svarade Juridiska på flera frågor av fans om hjälp och juridisk information.

III. LEDNING

Denna månad har Styrelsen fortsatt att arbeta med att förbättra det ekonomiska systemet, såväl som att träffa kommittéerna för att diskutera deras framsteg och vilka bakslag de kan stöta på. Styrelsen har också godkänt en förändring i användarvillkoren som Missbruksteamet föreslog, samarbetat med Kommunikation kring ett nyhetsinlägg, godkänt nya medarbetare i Valutskottet, samt diskuterat ett externt förslag de fått.

IV. NYTT OM FOLK

Ny kommittépersonal: Amy Shepard (Valutskottet), Laura Brooks (Valutskottet), Jessica Mosley (Valutskottet), nellscarlet123 (Valutskottet) och 1 till medarbetare i Valutskottet.
Nya kodarvolontärer : Jing
Avgående kommittépersonal: OutToGarden (AO3 Dokumentation), 1 medarbetare inom AO3 Dokumentation, Seamus Johnston (Strategisk planering), 1 medarbetare inom Kommunikation, 1 medarbetare inom Översättning, 2 medarbetare inom Missbruk, 1 medarbetare inom Juridiska, ShotaSammy (Support), Vanderloo (Support), Genie Este (Support), carolinux (System)
Avgående volontärer, Taggorganisering: Myrifique, 2 till
Avgående översättarvolontärer : Jáchym, Evalangui, 4 till
Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.