Nyhetsbrev för april 2016, nummer 101

I. NYHETER OM MEDLEMSKAMPANJEN

Utveckling & Medlemskap höll denna månad OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) medlemskampanj för april 2016 och fick ihop nästan 100.000 US$. Allt beröm till dem, såväl som till Kommunikation, Översättning, Webbstrategi, Design & Utveckling och alla andra som arbetade med kampanjen.

Ett stort tack också till alla som gav pengar, spred ryktet vidare och på andra sätt stöttade kampanjen. Vi kunde inte ha klarat det utan er!

II. OTW-PROJEKT

Styrelsen har deklarerat inkomstskatt för 2015 och arbetat med kommittén för Strategisk Planering för att göra färdigt revisionen av den strategiska planen..

Teamet för mediekontakter inom

Kommunikation lade upp första delen i en ny serie vi kallar Fem saker en medarbetare/volontär för OTW har sagt. Denna ersätter den gamla Spotlight-serien som ett sätt att visa vad OTW-personal håller på med. Fler sådana inlägg kommer i framtiden, håll ögonen öppna!

Wiki-kommittén upgraderade Fanlores software för MediaWiki till version 1.26.2. Denna version innehåller nya funktioner och låter Fanore dra nytta av framtida säkerhetsuppdateringar.

Kommittén för Webbstrategi, Design & Utveckling är glada att kunna berätta att flytten till den nya sidan för transformativeworks.org äntligen är klar och att även sidorna för Öppna Dörrar och Valberedningen har flyttats. Valberedningen har arbetat för att se till att navigeringen på deras nya sida fungerar smärtfritt och Webbstrategi, Design & Utveckling kontrollerar att allt innehåll på webbplatskartan är aktuellt.

III. HÅRT JOBB FÖR JURIDISKA

Precis i slutet av mars lade det ständigt arbetande Juridiska teamet fram sina kommentarer till USAs upphovsrättsverk angående bestämmelserna kring meddelande om nedtagning i sektion 512 av U.S. Digital Millennium Copyright Act. OTW hävdade att lagen är långt från perfekt, men att den ger grogrund för att kreativitet ska kunna blomstra online.Kommittén påminde Upphovsrättsverket att många aktörer som förlitar sig på DMCA, till exempel OTWs Archive Of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) är små och saknar resurser för att kunna kontrollera användargenererat innehåll för brott mot uphovsrätten. De betonade också vikten av att förhindra och beivra felaktiga krav på nedtagning och diskuterade hur det nuvarande systemet med bestridande av anmälan inte gör tillräckligt för att skydda tillåten användning och yttrandefrihet.

Tidigare under månaden mötte Juridiska kommitténs medlem Rebecca personligen EUs delegation i USA och i mitten av april lämnade Juridiska in sina kommentarer till den europeiska kommissionen angående EUs direktiv om tillämpningen av immateriella rättigheter.

Senare under månaden allierade sig Juridiska med flera andra i ett brev till USAs senat angående utnämnandet av Dr. Carla Hayden som huvudbibliotekarie vid USAs Library of Congress (nationalbiblioteket). De fortsätter sin allians för att övervaka och kommentera senatens godkännandeprocess.

Juridiska svarade också på flera lagrelaterade frågor från fans. Internt övervakar Juridiska aktiviteter kring varumärken, som har att göra med olika aktörers försök att få exklusiva varumärkesrättigheter till ordet “fandom”, något Juridiska lägger grunden till att förhindra.

IV. HOS AO3

Tillgänglighet, Design & Teknologi har tillkännagivit en kommande AO3-funktion som kommer att låta ägare av samlingar bjuda in verk till dessa samlingar. De har med framgång genomfört kodsläpp 0.9.129-0.9.131 och börjat testa för kodsläpp 0.9.132. Kodsläppen innehöll en akutlösning för ett problem med uppdateringen av verk- och bokmärkeslistor, såväl som några välbehövda förändringar för att hjälpa Support och Missbruk att hantera kommentarer från utloggade användare.

Öppna Dörrar började importera verk från arkivet WesleyFanfiction med hjälp av sidans moderator.

AO3s Taggorganisatörer har sett en stark öknning av nya officiella eller omdöpta taggar som inte uppdateras ordentligt i filtren, vilket kan innebära att en del verk inte dyker upp i taggarna som de ska. Kodarna är medvetna om situationen och arbetar på en lösning, men användarna är den bästa resursen för att hitta sådana taggar. Snälla lämna in en anmälan till Supportom du hittar en!

V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

Juridiska tar ömt farväl av Iona, en långvarig medlem av kommittén. De ser fram emot möjligheten att hon återkommer till kommittén när tiden så tillåter.

Strategisk Planering är väldigt ledsna att se sin medarbetare Seamus lämna kommittén, men de önskar honom allt gott i hans framtida uppgifter i System och i livet!

System är väldigt förtjusta att välkomna en ny projektledare, Puckling!

Denna månad har Taggorganisatörerna tagit emot fem nya medarbetare.

Volontärer & Rekrytering började rekryteringen till 2 positioner som medarbetare i Valberedningen, och arbetade med Strategisk Planering och Styrelsen på revisioner av den strategiska planen.

Nya medarbetare i kommittéerna: Patrycja Zarzecka (Valberedningen), Gesundheit (Taggorganisering), Cryllia (Taggorganisering), Schuyler (Taggorganisering), alamerysl (Taggorganisering), ChelseaIBelieve (Taggorganisering), puckling (System), 1 Tidskrift
Nya volontärer inom Kodning: 1
Nya volontärer inom Översättning: 1

Avgående medlemmar av kommittéerna: dizmo (Taggorganisering), cinnamonandtea (Support), Ilona van der Vegt (Missbruk), Ehryn (Missbruk) och 1 annan medarbetare inom Missbruk
Avgående volontärer inom Taggorganisering: PineTreePerson och 6 andra
Avgående volontärer inom Översättning: Mierke och 2 andra

Detta nyhetsinlägg översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.