Nyhetsbrev februari 2017, nr 110

I. INTERNATIONELLA DAGEN FÖR VERK AV FANS

Tack vare hjälp av volontärer från hela OTW (Organisationen för Transformativa Verk), kunde Kommunikation vara värd för det tredje årliga firandet av Internationella dagen för verk av fans, under vilken mer än tusen deltagare spelade spel, skapade verk av fans och delade med sig av rekommendationer. Några av verken som skapades för #IFDShare spreds via våra konton i sociala medier som en del av evenemanget, så kolla in dem för att se en del av det som gjordes!

Översättning samarbetade med Kommunikation om att översätta ett antal nyhetsinlägg till 19 (!) olika språk för IFD. Stort tack till alla översättare och betaläsare som gjorde detta möjligt. Och på tal om Översättningskommittén har de glädjen att meddela att de nu har ett nytt team: team Bengali!

II. HOS AO3

Denna månad har flera kommitteer varit igång med att göra förändringar och förbättringar i hur Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) fungerar. De kloka hjärnorna i Tillgänglighet, Design och Teknologi publicerade versionsinformation för sina sex senaste släpp, inklusive det enda i februari, version 0.9.180. De fortsatte att fokusera på att förbättra testtäckning och uppgradera den teknik AO3 bygger på.

Missbruk fick in över 1000 anmälningar den här månaden, varav 600 skickades in av spammare. Ha tålamod om du skickat in en anmälan denna månad! Missbrukskommittén kommer att rekrytera under nästa månad, så håll ögonen öppna om du är intresserad av att hjälpa till. Samtidigt fick Support in ungefär 950 ärenden denna månad, och passerade milstolpen 10 000 ärenden sedan övergången till det nya ärendehanteringssystemet. Support vill, som alltid, tacka Översättning för deras hjälp med supportärenden på språk som ingen i supportteamet kan!

Taggorganisering slutförde arbetet med att uppdatera befintliga kanontaggar på AO3 för att göra dem kompatibla med de reviderade riktlinjerna för hur taggar som nämner djur hanteras. De skapade också en ny sida med en mer detaljerad beskriving av vad taggorganiseing är och hur det fungerar, för att hjälpa dem som funderar på att söka till taggorganiserare. Denna sida är ett pågående arbete; mer information kommer inom en nära framtid!

På tal om tekniska nyheter som inte gäller AO3, så har System denna månad ägnat sig åt att hantera servrar, liksom att göra reparationer och omlokaliseringar. De har också begärt in offerter på ny hårdvara att köpa in. Webb har också gjort en del uppgraderingar; kommittén håller på att publicera uppdaterigar av OTWs huvudsakliga webbplats.

III. JURIDISK RÅDGIVNING OCH FAIR USE-VECKAN

Juridiska firade Fair Use/Fair Dealing-veckan (ung. Tillåten användning) med ett inlägg som diskuterar en del av de preliminära resultaten från förra månadens enkätundersökning om fans skapande och upphovsrätt! Juridiska rapporterade att många av de fans som svarade hade en bra förståelse av vad amerikansk lag säger om tillåten användning, men att det finns mer de kan göra för att hjälpa fans att förstå lagstiftningen ännu bättre! Tack än en gång till alla som besvarade enkäten!

Juridiska har även, i en uppföljning av kommentarerna till USAs upphovsrättsbyrå i mars 2016, svarat på frågor från upphovsrättsbyrån angående bestämmelserna om anmälan om upphovsrättsintrång i Sektion 512 i den amerikanska upphovsrättslagen DMCA. Bland annat nyttjade de OTWs erfarenheter av att driva Vårt Eget Arkiv och OTW-medlemmars erfarenheter av att hantera meddelanden om borttagning för att visa på vilka sätt det nuvarande systemet fungerar bra, och på vilka sätt det kan förbättras.

Till sist har Fanlore bett att få in synpunkter på sin bildpolicy-anmärkning riktad mot skapare av doujinshi för att försäkra sig om att de förstår att deras verk inte laddas upp till Fanlore i sin helhet.

IV. LEDNING

Styrelsen hade ett möte 22:a februari, där de godkände förfrågningar från flera kommittéer, arbetade med intern dokumentation och godkände upplösningen av kommittén för Internationalisering och Spridning.

Strategisk Planering fortsatte att arbeta med implementeringen avOTWs strategiska plan för 2017-2020, och påbörjade diskussioner med styrelsen för att utarbeta inriktning och omfattning för nästa strategiska plan.

V. NYTT OM FOLK

Per 27:e februari hade OTW 593 volontärer. Personalförändringar listas nedan.

Ny kommittépersonal: Bella Irvine (Öppna Dörrar), Cyn (Öppna Dörrar), Liz S. (Öppna Dörrar), Stephanie Godden (Öppna Dörrar), 1 Översättare
Nya volontärer, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer): 1
Nya översättarvolontärer: Adriana, Teodora Kaurinović, DefneOz, Diya Basu och ytterligare 2 översättare
Avgående taggorganiseringsvolontärer: Dreamingphoenix, blondcockerel och ytterligare 3 taggorganisatörer
Avgående översättarvolontärer: vikikat och ytterligare 2 översättare

För mer information om kommittéernas inriktningar, vänligen ta del av kommittélistan på vår webbplats.

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.