Nyhetsbrev februari 2016, nr 99

I. INTERNATIONELLA DAGEN FÖR VERK AV FANS

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) firade denna månad Internationella dagen för verk av fans (IFD), med en hel vecka med event, spel, inlägg och utmaningar som ledde fram till den stora dagen 15:e februari. Totalt inkluderade evenemanget 6 gästinlägg, en feedbackfest, en kort utmaning gällande verk av fans under namnet IFDShare, ett antal spel och publika chatter samt ett flertal inlägg, däribland ett som handlade både om OTWs firande och andra firanden av IFD. Gå vidare till den här sammanställningen för att få veta mer.

II. HOS AO3

Missbruk hanterade denna månad 300 ärenden. De påminner om att användare ska se till att hålla sina e-postadresser uppdaterade så att teamet kan ta kontakt — det förenklar deras tillvaro och medverkar till att AO3 fungerar smidigt!

Hos Tillgänglighet, Design & Teknologi har åtta releaser implementerats denna månad. Dessa fokuserade i huvudsak på förbättringar av backend-funktionalitet såsom automatiserade tester och programbibliotek, men de hårt arbetande kodarna och testarna i teamet kunde också ta sig tid att göra några mindre layout-justeringar.

III. NY WEBB MED MERA

The Kommittén för Webbstrategi, Design och Utveckling har fortsatt sitt betatestande av den nya OTW-webbplatsen och arbetar med att föra över innehåll. Tack alla för ert tålamod medan saker och ting faller på plats.

Mellan 28:e januari och 28:e februari fick Volontärer & Rekrytering in 91 nya förfrågningar, samtidigt som de behandlade 91, vilket innebar att 36 var obehandlade vid periodens slut. De har arbetat tillsammans med Kommittén för Webbstrategi, Design & Utveckling med första rekryteringsrundan på den nya OTW-webbplatsen. Under den här omgången rekryterade de valmedarbetare, taggorganiseringsvolontärer och medarbetare till Volontärer & Rekrytering. De lade ned tid på flera kommittéprojekt, bland annat slutstegen i den formella översynen av tillgänglighet till verktyg som används i hela organisationen och en översyn av träningen för nya medarbetare i deras kommitté. De hanterade också en förfrågan från en student om att svara på några frågor om deras erfarenhet av att hantera volontärer inom OTW.

Översättning har välkomnat 26 nya volontärer till kommittén, inklusive ett nytt team för filippinska!

Slutligen arbetar Tidskriftskommittén för fullt med att producera nästa nummer av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer), en gästredigerad utgåva om klassiker och fan-studier som kommer ut i mitten av mars.

IV. JURIDISKA OCH RÅDGIVNING

22-26 februari 2016 var Fair Use/Fair Dealing-veckan och OTW Juridiska inbjöd fans att fråga vad som helst om lagar som gäller “fair use” och “fair dealing” (tillåten användning). Många fans ställde frågor och teamet svarade i ett öppet inlägg 26:e februari. Teamet besvarade också individuella frågor från fans under månaden.

Utöver detta lämnade Juridiska in kommentarer som svar på en förfrågan från USAs upphovsrättsbyrå gällande bestämmelserna i DMCA som ska hindra kringgående (av tekniska spärrar o.dyl.), och den beslutsprocess gällande dessa regler som genomförs vart tredje år. Juridiska hävdade att processen att söka undantag är onödigt besvärlig för aktiviteter som inte gör intrång” och en onödig börda för aktörer, som OTW, som måste skaffa undantag.

Vi har också sett frukterna av en del av vårt rådgivningsarbete: alldeles i slutet av januari släppte USAs upphovsrättsbyrå ett policydokument som diskuterar det rättsliga ramverket för remixer, däribland remixer av fans. Dokumentet citerade till stor del OTWs inlämnade samrådsdokument som Juridiska skapade med hjälp av de många fans som delat sina erfarenheter med oss.

Nu behöver vi få ta del av fler erfarenheter. För att lämna gensvar på en EU-konsultation om hur “meddelande och nedtagning” fungerar världen över vill OTW Juridiska samla erfarenheter från fans i hela världen av hur nedtagning från internet har påverkat fans. Har du eller någon du känner varit föremål för ett meddelande om nedtagning? Vad gjorde du? Hur kändes det? Har ett verk av fans som du har gjort eller som du gillar blivit nedtaget? Har du någonsin funderat över reglerna med “tredje gången gillt”-regler eller andra potentiella konsekvenser av att publicera verk av fans? Berätta för oss!

V. LEDNING

Denna månad har Styrelsen fortsatt arbeta med att reda ut olika övergångsfrågor och försöka hitta de bästa arbetssätten för att se till att allt tas om hand inom rimlig tid. Dessutom har de publicerat budgeten för 2016 och arbetat med att återuppbygga Ekonomikommittén.

VI. DET HANDLAR OM FOLK

Nya kommittéordförande: Nary (Support)
Nya kommittémedarbetare: Apollonie (Support), coaldustcanary (Support), Eugecapisce (Support), Felix Quinn (Support), Morgan (Support), SelenesLion (Support), ShotaSammy (Support), Taylor Clossin (Support), Veronica M (Support), 4 andra inom Support
Nya kodarvolontärer: 1
Nya översättarvolontärer: Francine Dulay, Monika Liptáková, JanOda, Amy Lee, cageot, XxArt, Sayali Marathe, Fatima Ahmed, Idiosincrasy, Rana Kamal, Maliceuse och 14 andra
Avgående kommittémedarbetare: James Baxter (Utveckling & Medlemskap), Jillian Jacobs (Utveckling & Medlemskap), Hele (Översättning), ragingrainbow (Taggorganisering), Jennifer Rose Hale (Kommunikation), 1 person till inom Kommunikation och 2 i AO3-dokumentation.
Avgående taggorganiseringsvolontärer: Starry_Sun och 2 till
Avgående översättarvolontärer: 5

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.