Nyhetsbrev augusti 2014, nummer 83

För mer information om våra kommittéers inriktningar, läs listan på kommittéer på vår webbsida.

I. TA DEL AV STUBB-SEPTEMBER!

Wiki-kommittén organiserar Stub September (Stubb-september) igen i år, då både nykomlingar och Fanlore-veteraner uppmuntras att välja en stubb och utöka den. En stubb är en artikel på Fanlore som är ofullständig och saknar viktig information. Just nu finns det över 1600 sidor på Fanlore som definieras som stubbar. Du får gärna använda listan för att hitta en sida där du vet något om ämnet och sedan redigera sidan för att lägga till din nya information.

För att hjälpa nybörjare att komma igång kommer Wiki-kommittén att ordna en redigeringsfest på söndagen den 14:e september klockan 19:00 UTC (vilken tid är det i min tidszon?) i chattrummet för Fanlore, dit du kan komma och ställa frågor, eller bara arbeta med artiklar tillsammans med andra.

II. DÅ VAR DET DAGS IGEN

Fanvideo & Multimedia arbetar återigen tillsammans med vår Juridiska Kommitté såväl som med Electronic Frontier Foundation (EFF) för att begära ett DMCA-undantag för att ge skapare av fanvideor, AMV och andra remixvideor rätten att bryta kopieringsskyddet på mediafiler. 2010 vann OTW (Organisationen för Transformativa Verk) rätten att rippa DVD:er; 2012 blev den rätten förnyad och utökad till att gälla även digitala nedladdningar (iTunes, Amazon Unbox, etc.). 2015 kommer vi att lobba för att även Blu-Ray ska läggas till. I detta skede samlar vi information: vi ber fanvideoskapare att berätta för oss hur de får videoklipp från Blu-Ray-källor och varför Blu-Ray är viktigt.

I augusti svarade Juridiska också på ett flertal juridikfrågor från fans och fortsatte sitt arbete med arbetsgruppen kring DMCA angående USPTOs grönbok, samt svarade på ett anspråk från en påstådd upphovsrättsinnehavare.

Open Doors (Öppna Dörrar) har arbetat med dokumentation, pågående importeringar och att stänga (eller återuppta!) gamla fall. Tidskrift håller på att färdigställa produktionen av nummer 17, som kommer att publiceras den 15:e september. De arbetar också på de två specialnumren för mars och juni 2015, som handlar om “Performance and Performativity” (Uppträdande och performativitet) respektive “European Fandoms and Fan Objects” (Europeiska fandoms och fanniska föremål.) Redaktören Karen Hellekson var också akademisk huvudtalare på WorldCon 72 i London.

III. HOS AO3

Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T) har gjort färdigt tre kodimplementeringar under augusti, en något långsammare månad än vanligt. Användaraktiviteten på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) har däremot inte alls varit långsam! Den 10 augusti mätte vi vår första söndag (alltid den veckodag med mest aktivitet) med mer än 10 miljoner sidvisningar, vilket innebär ett genomsnitt på cirka 7.000 sidvisningar i minuten.

För att hålla jämna steg med all denna aktivitet har vår Kommitté för Missbruk fått in 198 rapporter den senaste månaden. Alla utom 18 är nu lösta!
Support jobbade också hårt denna månad: 458 ärenden, och fler att vänta, i slutet av augusti. De hade också en flerspråkig live-chat för att hjälpa användare, med hjälp från Översättning. Support kommer att söka fler volontärer i oktober, så om du vill hjälpa AO3s användare, håll ögonen öppna för deras annonsering nästa månad.

Taggorganiserings medarbetare har hjälpt Support-teamet med några komplicerade ärenden som rörde taggar och vill därför tacka AD&T för deras råd när det gäller att kringgå server-restriktioner och buggar.

IV. LEDNING OCH DRIFT

Utveckling & Medlemskap genomgick personalförändringar, med föregående ordförande Lesann som nu slutade och Aja och Dan som tog plats som delande ordföranden i hennes ställe. Nya medarbetaren James Baxter kommer att arbeta med grafisk design som en del av oktobers värvningskampanj. Utveckling & Medlemskap samordnade också OTWs närvaro på fankongresserna Nine Worlds och LonCon 3 och samarbetade med Electronic Frontier Foundation och andra på Dragon Con som en del av Project Secret Identity (Projekt Hemlig Identitet).

System har glädjen att rapportera att de har börjat föra över olika funktioner till olika virtuella maskiner, med OTWs Vault-plattform som det första som flyttats. De fortsätter också att arbeta på en mailserver och en ny RT-server, som kommer att innebära förbättringar för Support och Missbrukskommittén. Dessutom har medarbetaren James arbetat hårt med att tillämpa det nya wildcard SSL-certifikatet för att förbättra säkerheten på olika subdomäner till transformativeworks.org medan Sidra har den överväldigande uppgiften att se över de förbättringar av Vault som länge behövts.

Styrelsen har haft en relativt lugn månad medan våra styrelsemedlemmar har fortsatt ha kontorstider varje vecka och planera för sitt möte i oktober tillsammans med Strategisk Planering. Strategisk Planering har arbetat med några interna upplärningspass om ickekommersiella organisationer och strukturer, samtidigt som de har fortsatt undersöka och skriva rapporter för ett flertal kommittéer.

V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

Översättning är upptagna med att intervjua och träna sina många nya rekryter från den lyckosamma volontärjakten. De höll också Volontärer & Rekrytering upptagna med att samordna rekryteringen. Förutom att installera nya medarbetare och ta bort gamla så har Volontärer & Rekrytering även svarat på interna ärenden, gjort färdigt sin databasgranskning och förberett sig för den årliga Still Willing to Serve (Fortfarande Villig att Stå Till Tjänst), samt släppt sin Årsberättelse för 2013.

Nya kommittéordföranden: Aja (Utveckling & Medlemskap), Dan (Utveckling & Medlemskap), Kiri Van Santen (Kommunikation)
Nya kommittémedarbetare: James Baxter (Utveckling & Medlemskap)
Nya medlemmar av arbetsgrupper: Jenny McDevitt (Valberedning) 2 (Valberedning); Lady Oscar (AO3 Dokumentation) och ytterligare en medlem av AO3 Dokumentation.
Nya översättarvolontärer: MagdaC, Quarby, DeeCharlotte, sevenwonders, GreenFug, convincle, Eimry, Lextiel, Kyanite, Keito, Hayyu Anshary, Jáchym Fitris, Iristiel, chocochino, Amalia Blondet, Artmetica, Sanni L., A Walker, firebreathing, Magdalena A, och ytterligare 14.

Avgående kommittéordföranden: Lesann (Utveckling & Medlemskap)
Avgående ledare för arbetsgrupper: Matty Lynne (AO3 Dokumentation)
Avgående kommittémedarbetare: Lesann (Utveckling & Medlemsskap), vtn (Taggorganisering), Sherry (Missbruk), girlmarauders (Support), Nikibee (Support), Jenn Calaelen (Taggorganisering), Ellen Fleischer (Webbstrategi, Design & Utveckling), Kit Paige (Översättning), victoriajm (Översättning), Charlotte (Översättning), lisaa35 (Missbruk) och ytterligare två medarbetare inom Missbruk.
Avgående medlemmar av arbetsgrupper: Richard Davie (AO3 Dokumentation)

Okategoriserad

Comments are closed.