Novinky z Představenstva

Banner od Diane zobrazující siluety ženy a muže komunikující pomocí bublin se slovy; v jedné z bublin je logo OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a v druhé nápis “Oznámení OTW”

Představenstvo OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) na své pravidelné schůzi konané dne 22. listopadu odhlasovalo jmenování Andrey Horbinski na místo uprázdněné v roce 2014 odchodem Anny Genovese, a to do konce funkčního období 31. prosince 2016. Obsazování uprázděných míst v Představenstvu je v souladu s Článkem V §4 interní směrnice OTW běžnou praxí a Představenstvo tak již mnohokrát v minulosti učinilo.

Po diskuzi se zbytkem Představenstva se Andrea Horbinski rozhodla jmenování do Představenstva pro rok 2016 odmítnout a s účiností od 15. prosince 2015 podala demisi. Soledad Griffin, Jessica Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier a M.J. MacRae k tomuto datu také rezignují na své pozice v Představenstvu. Ty/ti z výše jmenovaných, které/kteří v současnosti zároveň zastávají nějakou funkci v personálu výborů, zůstanou v těchto funkcích i nadále, vzdávají se však svých míst v Představenstvu.

Představenstvo pro rok 2015 přeje Představenstvu pro rok následující a všemu dobrovolnictvu, personálu a členstvu OTW vše nejlepší do další činnosti a ke zdárnému fungování celé organizace.

Tento příspěvek přeložili dobrovolnice a dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Announcement

Comments are closed.