Những điều chúng tôi tin

Nhiệm vụ của chúng tôi

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi các fan, nhằm phục vụ cho lợi ích của fan bằng cách bảo tồn lịch sử của các tác phẩm và các văn hóa đa dạng của fan và đảm bảo rằng chúng có thể được dễ dàng tiếp cận. Chúng tôi tin rằng những tác phẩm của fan được biến đổi và tin rằng các tác phẩm biến đổi đều hợp pháp.

OTW là đại diện cho một hoạt động của tác phẩm được biến đổi của fan có gốc từ một văn hóa chủ yếu là của phái nữ. OTW sẽ bảo tồn lịch sử này trong khi chúng tôi theo đuổi nhiệm vụ của mình và khuyến khích những cách thể hiện bản sắc văn hóa mới mẻ trong fandom.

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi hình dung một tương lai với những tác phẩm của fan được công nhận là hợp pháp, được biến đổi và được chấp nhận là một hoạt động sáng tạo hợp pháp. Chúng tôi bảo tồn và bảo vệ các tác phẩm của mình khỏi sự lạm dụng thương mại và những thách thức trên mặt pháp lý một cách chủ động và sáng tạo. Chúng tôi bảo tồn nền kinh tế của fan, sự giá trị và cách biểu hiện sáng tạo của mình bằng cách bảo vệ và nuôi dưỡng các fan khác, những tác phẩm, những bình luận, lịch sử và bản sắc của chúng tôi trong khi đảm bảo rằng hoạt động của tất cả các fan sẽ được dễ dàng tiếp cận nhất có thể.

Phép tắc của chúng tôi

 1. Chúng tôi coi trọng những tác phẩm được biến đổi và và những fandom mà đã dẫn đến những tác phẩm này, gồm có phương tiện truyền thông, truyện về người thật, anime, truyện tranh, nhạc và fanvideo.
 2. Chúng tôi coi trọng bản sắc có gốc trong một cộng đồng phần lớn là phái nữ với một lịch sử giàu sự sáng tạo và những bình luận.
 3. Chúng tôi coi trọng cơ sở dựa trên những người tình nguyện và nền kinh tế trao tặng của fandom mà đã công ra và tán dương giá trị trong những hoạt động da dạng.
 4. Chúng tôi coi trọng việc giúp các hoạt động của fan đến gần nhất có thể cho những người muốn tham gia.
 5. Chúng tôi coi trọng sự đa dạng vô hạn trong những cách phối hợp vô hạn. Chúng tôi coi trọng tất cả những fan tham gia vào các tác phẩm được biến đổi: fan của tất cả các chủng tộc, giới tính, văn hóa, thiên hướng tình dục hoặc khả năng khác nhau. Chúng tôi coi trọng sự trao đổi của các ý tưởng và văn hóa của fan trong khi tránh sự đồng bộ hóa và tập trung hóa của fandom.

Mục tiêu của chúng tôi

Từ năm 2007, OTW đã xây dựng nền tảng cho một tổ chức sống động và sáng tạo bằng cách:

 • Thành lập OTW thành một tổ chức phi lợi nhuận được công nhận bởi IRS.
 • Tạo nên một cơ sở hạ tầng cho OTW bằng cách thành lập một ban giám đốc và nhiều ban khác nhau, vận động tham gia hội thành viên và quyên góp, hợp tác với nhiều đồng minh và tổ chức các cuộc bầu cử.
 • Tán dương sự tương tác và tranh luận trong cộng đồng qua trang web của OTW và trong những không gian tụ tập của fan trực tuyến và ngoại tuyến.
 • Thiết kế, lập trình và khởi động Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), một nơi lưu trữ cho các tác phẩm được biến đổi.
 • Tìm hiểu cách để giúp các tác phẩm được biến đổi dễ tiếp cận nhất có thể.
 • Tạo ra một dự án hỗ trợ pháp luật và hợp tác với các đồng minh để bảo vệ các tác phẩm biến đổi khỏi những thách thức trên mặt pháp lý.
 • Thiết lập một bách khoa toàn thư của fan để bảo tồn lịch sử của các tác phẩm biến đổi và những fandom mà đã dẫn đến những tác phẩm này.
 • Tạo ra một tờ báo có tính chất học thuật được duyệt bởi người ngang hàng, nhằm đẩy mạnh sự uyên bác về những tác phẩm và thực hành của fan.
 • Phát triển một kế hoạch lâu dài cho tổ chức.
 • Đảm nhiệm những dự án bổ sung liên quan đến những fandom biến đổi, ví dụ như sự bảo tồn của lịch sử và tác phẩm của fan, xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng cho sử dụng của fan và tài trợ sự nghiên cứu thông thái về fandom.