Ngày Tình nguyện viên Quốc tế 2020

Hôm nay là Ngày Tình nguyện viên Quốc tế, và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các tình nguyện viên tuyệt vời luôn duy trì OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi). Tổ chức hiện có 894 tình nguyện viên thuộc về 18 ban – và rất nhiều tình nguyện viên giữ hơn một vị trí trong tổ chức! Hơn nữa, một số tình nguyện viên còn đã làm việc với OTW trong một khoảng thời gian dài! Có 6 tình nguyện viên đã đồng hành cùng tổ chức ngay từ những ngày đầu, và 37 tình nguyện viên đã ở đây 10 năm, thậm chí còn lâu hơn thế. Chúng tôi không thể nào bày tỏ hết sự cảm kích đối với những năm cống hiến của mọi người.

Là một tổ chức chỉ có tình nguyện viên, chúng tôi biết rằng mọi tình nguyện viên đều sắp xếp lịch trình khác để có thời gian cho chúng tôi, và chúng tôi không thể nào biết ơn hơn. Họ là những người đảm bảo rằng những dự án của chúng tôi hoạt động, và nhiệm vụ của chúng tôi được thực hiện. Một lời nhắn đến tất cả các tình nguyện viên của chúng tôi: Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn làm.

Nếu bạn có ý định tham gia OTW, chúng tôi luôn chào mừng bạn! Chúng tôi có các đợt tuyển thường xuyên quanh năm, nên nếu bạn muốn biết cách tham gia OTW hoặc một dự án OTW mà bạn thích, hãy xem trang tuyển dụng của chúng tôi! Khi các cơ hội được mở, chúng sẽ được thông báo ở trang này.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ Pháp luật OTW. Tổ chức chúng tôi hoạt động dựa vào fan, nhờ vào những người quyên góp và tình nguyện viên. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Event, Volunteering

Comments are closed.