Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan 2021 sắp tới rồi!

Lại sắp đến dịp đó rồi: Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan (hoặc “IFD”, từ viết tắt của sự kiện này trong tiếng Anh) đang ngày một gần hơn! Được tổ chức hàng năm vào 15/2, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện này để chào đón các bạn!

Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan
là gì?

Được bắt đầu bởi OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) vào năm 2014 và được tổ chức lần đầu vào năm 2015, Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan là một ngày để tán dương tất cả thể loại tác phẩm khác nhau của fan xung quanh thế giới.
Dù là fanfic, fanfic đọc, hoạt hình, video, podcast, tranh vẽ, hay bất cứ thể loại nào bạn có thể nghĩ tới, chúng tôi muốn sử dụng cơ hội này để dành thời gian với cả những người sáng tạo lẫn các fan.

Thử thách Tác phẩm Fan: hãy chia sẻ tác phẩm/fandom ít được biết tới mà bạn yêu thích!

Năm nay, do Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đã vượt mốc 40,000 fandom, chúng tôi muốn tán dương tất cả những gì ít được biết tới, dù đó là một fandom siêu nhỏ mà bạn muốn có nhiều người mới tham gia, một tác phẩm hay một fandom xứng đáng được biết tới nhiều hơn, hoặc một tác phẩm thuộc một fandom lớn mà bạn cảm thấy cần được chú ý hơn – và bất kể những gì tương đương thế! Từ giờ tới #IFD2021, chúng tôi muốn mời bạn chia sẻ với chúng tôi những tác phẩm hay fandom ít được biết tới mà bạn yêu thích trên mạng xã hội, sử dụng hashtag #IFDChallenge2021, và chúng tôi sẽ reblog lại một số bài post yêu thích của chúng tôi từ 8/2 đến 15/2.

Chúng tôi cũng rất muốn những người sáng tạo tìm đến các fandom nhỏ, những nhân vật phụ, những ship ít được biết tới, …, và tạo những tác phẩm mới cho họ! Từ giờ đến 15/2, chúng tôi có một thử thách cho các tác giả: tìm một fandom, ship, nhân vật, … mới và tạo một tác phẩm, sử dụng từ khoá ‘International Fanworks Day 2021’ để tất cả mọi người có thể xem chúng!


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên Dịch.

Event

Comments are closed.